:3 là j

 - 

Sử dụng mạng xã hội các nhưng lại các bạn đã biết biểu tượng :3 tức là gì chưa? Trong thời điểm này Facebook, Zalo, Twitter là một trong số những vận dụng chat miễn tổn phí tốt nhất hiện giờ. Đồng nghĩa này cũng có khá nhiều hình tượng inhỏ để người dùng rất có thể thực hiện giúp thanh minh cảm giác của bản thân. Các hình tượng này hết sức phong phú, một trong số những inhỏ thường dùng chính là :3,