Unit 5 Lớp 7: A Closer Look 2

  -  

1. Which of the following nouns are countable & which are uncountable? Which phrases can you use with the uncountable nouns?

(You may use a dictionary lớn help you.) (Những danh từ bỏ như thế nào sau đấy là danh tự đếm được và danh trường đoản cú làm sao ko đếm được? Những các từ bỏ làm sao bạn cũng có thể thực hiện cùng với danh tự ko đếm được? (quý khách hàng gồm vắt thực hiện tự diển dế giúp bạn.)

Hướng dẫn giải

Countable noun

(Danh trường đoản cú đếm được)

Uncountable noun

(Danh tự ko đếm được)

Banamãng cầu, apple

(chuối, táo)

bread , beef , pepper, pork , turmeric , spinach

(bánh mỳ, giết thịt bò, tiêu, thịt lợn, nghệ, rau củ chân vịt)

2. Game: GIVE ME AN EGG!(Game: Cho tôi một trái trứng!)

One team says words related to food or drink. The other team adds some or a/an.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 7: a closer look 2

(Một đội nói các từ bỏ tương quan mang đến đồ ăn tuyệt thức uống. Đội kia chế tạo a hoạc an.)

Team 1: egg (trứng).

Team 2: an egg (một quả trứng).

Team 1: flour (bột mì).

Team 2: some flour (một không nhiều bột mì).

3. Fill the blanks with a/art, some, or any in the following conversation.

(Hoàn thành chỗ trống với a/ an, some hoạc any trong khúc đối thoại sau.)

Hướng dẫn giải

1. any2. some3. some4. any5. a6. an

Mi: Let’s have dinner.

Phong: Good idea! Is there (1) any rice?

Mi: No, there isn’t, but there are (2) some noodles.

Phong: OK. Let’s have noodles with (3) some beef or pork.

Mi: Ah, there’s a problem.

Phong: What is it?

Mi: There isn’t (4) any beef or pork left.

Xem thêm: Hòa Tan Hoàn Toàn 0 1 Mol Fes2 Trong 200Ml Dung Dịch Hno3 4M

Phong: Oh, I have (5) a cheese sandwich and (6) an táo bị cắn dở in my bag.

Mi: That’s not enough for both of us, Phong!

*
Dịch

Mi: Cùng bữa tối nào!

Phong: Ý loài kiến tốt đấy! Còn chút cơm như thế nào không?

Mi: Không bao gồm. Nhưng còn mì.

Phong: OK. Vậy giỏi ăn mì với giết trườn hoặc làm thịt lợn đi.

Mi: Ah, có một vụ việc.

Phong: Vấn đề gì vậy?

Mi: Chẳng bao gồm giết bò tốt thịt heo gì nữa.

Phong: Ồ, mình còn một chiếc sandwich phô mai với một quả táo bị cắn dở vào túi.

Mi: Nhiêu kia không còn đủ cho cả nhì đứa mình Phong ơi.

4. Fill each blank with how many or how much.

(Hoàn thành khu vực trống cùng với how many hoặc how much.)

Hướng dẫn giải

1. How many

2. How much

3.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Nhanh Hóa Hữu Cơ 11, Phương Pháp Giải Nhanh Hoá Hữu Cơ Chọn Lọc

How many

4. How many

5. How much

Dịch

1. How manyapple are there in the fridge?

(Có bao nhiêu trái hãng apple phía trong gầm tủ lạnh?)

2. How muchpepper do you want?

(quý khách ý muốn từng nào tiêu?)

3. How manybananas are there on the table?

(Có từng nào trái chuối ở trên bàn?)

4. How manysanwiches are there in your bag?

(Có bao nhiêu cái bánh sandwich vào túi bạn?)

5. How muchwater is there in the bottle?

(Còn bao các nước vào chai?)

5. Work in pairs. Use the suggested words khổng lồ make questions with How many! How much, then interview your pamer.(Làm vấn đề theo cặp/ Sử dụng các từ nhắc nhở để đặt câu hỏi vói How many/ How much, sau đó vấn đáp các bạn của chúng ta.)

1. How much water vày you drink every day?

(quý khách hàng uống từng nào nước từng ngày?)

2. How much rice vì you eat for dinner?

(Quý Khách ăn từng nào cơm trắng cho bữa tối?)

3. How much vegetables vị you eat every day?

(quý khách ăn từng nào rau củ mỗi ngày?)

4. How many apples vị you eat every day?

(quý khách hàng ăn từng nào táo bị cắn mỗi ngày?)


Tmê mẩn khảo thêm những bài Giải bài xích tập cùng Để học tập tốt Unit 5 lớp 7:

Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 7 mới) Skills 1 (phần 1-5 trang 54-55 SGK Tiếng Anh 7 mới)Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 7 mới)Looking Baông chồng (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 7 mới)Project (phần 1-3 trang 57 SGK Tiếng Anh 7 mới)


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">