Andehit có tác dụng với na không

     
Bài viết dưới đây trình bày những định nghĩa, văn bản về Anđehit với Xeton cũng giống như những tính chất hóa học, đồ vật lí, ứng dụng thực tiễn của nó
*

Andehit – Xeton

A. ANĐEHIT

I. Định nghĩa

- Các quan niệm hoàn toàn có thể cần sử dụng cùng với anđehit: + Anđehit là HCHC mà phân tử gồm nhóm - CHO links với gốc hiđrocacbon, cùng với H hoặc cùng nhau.Quý Khách đã xem: Andehit có chức năng cùng với naoh không


*

+ Anđehit là sản phẩm thu được Lúc nắm nguyên tử H trong hiđrocacbon hoặc H2bởi nhóm -CHO. + Andehit là HCHC nhưng phân tử có đội -CHO links thẳng với C hoặc H - Công thức tổng thể của anđehit: + CxHyOz(x, y, z là những số ngulặng dương; y chẵn; 2 ≤y≤2x + 2 - 2z; z≤x): thường dùng lúc viết phản ứng cháy. + CxHy(CHO)ztốt R(CHO)z: hay được sử dụng khi viết bội nghịch ứng xảy ra làm việc đội CHO. + CnH2n+2-2k-z(CHO)z(k = số link p + số vòng): thường dùng khi viết phản nghịch ứng cùng H2, cùng Br2…

II. Danh pháp

1. Tên cầm cố thế

Tên sửa chữa thay thế = Tên hiđrocacbon khớp ứng + al

2. Tên thường

Tên thường xuyên = Anđehit + Tên axit khớp ứng Tên axit (nuốm hậu tố ‘ic’ bằng ‘anđehit’) Crúc ý:Dung dịch HCHO 37% →40% điện thoại tư vấn là: Fomalin xuất xắc fotháng.

Bạn đang xem: Andehit có tác dụng với na không

III. Tính hóa học đồ dùng lí

- Chỉ tất cả HCHO, CH3CHO là hóa học khí. Các anđehit còn sót lại hồ hết là hóa học lỏng.


*

- Anđehit bao gồm ánh nắng mặt trời sôi phải chăng hơn Ancol có khối lượng phân tử tương đương mà lại cao hơn đối với hidrocacbon gồm cùng số nguyên tử C trong phân tử.

IV. Tính hóa học hóa học

1. Phản ứng cùng với hiđro

R(CHO)x+ xH2→ R(CH2OH)x(xúc tác Ni, t0) Crúc ý: - Trong phản bội ứng của anđehit với H2: Nếu nơi bắt đầu R tất cả các links pi thì H2cộng vào cả những links pi đó. - Phản ứng với H2minh chứng anđehit tất cả tính oxi hóa.

2. Phản ứng với AgNO3/NH3(phản bội ứng tcố bạc)

R(CHO)x+ 2xAgNO3+ 3xNH3+ xH2O→R(COONH4)x+ xNH4NO3+ 2xAg - Phản ứng chứng tỏ anđehit có tính khử cùng được dùng làm phân biệt anđehit. - Riêng HCHO tất cả phản bội ứng: HCHO + 4AgNO3+ 6NH3+ 2H2O→(NH4)2CO3+ 4NH4NO3+ 4Ag Chụ ý: - Phản ứng bao quát sống trên vận dụng cùng với anđehit không tồn tại nối cha ở đầu mạch. Nếu gồm nối bố nằm tại đầu mạch thì H của C nối cha cũng trở nên thay thế bằng Ag. - Các điểm lưu ý của phản ứng tvậy gương của anđehit: + Nếu nAg= 2nanđehit→anđehit thuộc loại 1-1 chức cùng không hẳn HCHO. + Nếu nAg= 4nanđehit→anđehit kia ở trong các loại 2 chức hoặc HCHO. + Nếu nAg> 2nláo lếu hợpcác anđehit đối chọi chức thì các thành phần hỗn hợp đó tất cả HCHO. + Số nhóm CHO = nAg/2nanđehit(trường hợp vào tất cả hổn hợp không tồn tại HCHO). - Một số nhiều loại chất khác cũng có chức năng tđắm say gia bội phản ứng tcố gắng gương gồm: + HCOOH cùng muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các hóa học HCHO, HCOOH, HCOONH4lúc phản ứng chỉ tạo thành những chất vô sinh. + Các tạp chức bao gồm chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

3. Phản ứng oxi hóa

4. Phản ứng cùng với Cu(OH)2sinh sống ánh sáng cao

R(CHO)x+ 2xCu(OH)2↓→R(COOH)x+ xCu2O↓ + 2xH2O xanh đỏ gạch men →Phản ứng này được dùng làm nhận thấy anđehit. Crúc ý:Phản ứng với Cu(OH)2hay được tiến hành trong môi trường thiên nhiên kiềm đề xuất rất có thể viết làm phản ứng dưới dạng: R(CHO)x+ 2xCu(OH)2+ xNaOH→R(COONa)x+ xCu2O + 3xH2O HCOOH, HCOOR, HCOOM, glucozơ, fructozơ, mantozơ cũng có thể có phản bội ứng này.

Xem thêm: Xem Phim Nhanh, Phim Vietsub, Thuyết Minh Chất Lượng Hd, Phim Nhanh

5. Phản ứng với hỗn hợp Br2

R(CHO)x+ xBr2+ xH2O→R(COOH)x+ 2xHBr Nếu anđehit còn có link pi sống cội hiđrocacbon thì xảy ra bên cạnh đó bội nghịch ứng cùng Br2vào liên kết pi kia.

V. Điều chế

1. Oxi hóa ancol bậc I

R(CH2OH)x+ xCuO→R(CHO)x+ xCu + xH2­O (t0)

2. Điều chế qua ancol không bền

- Cộng H2O vào C2H2: C2H2+ H2O→CH­3CHO (H2SO4, HgSO4, 800C) - Thủy phân este của ancol ko bền yêu thích hợp: CH3COOCH=CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3­CHO - Tbỏ phân dẫn xuất 1,1-đihalogen: CH3-CHCl2+ 2NaOH→CH3CHO + 2NaCl + H2O

3. Một số làm phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2→ 2HCHO + 2H2O (Ag, 6000C) CH4+ O2→HCHO + H2O (xúc tác, t0) 2CH2=CH2+ O2→2 CH3CHO (PdCl2, CuCl2)

VI. Nhận biết anđehit

- Tạo kết tủa sáng bóng với AgNO3/NH3. - Tạo kết tủa đỏ gạch men cùng với Cu(OH)2ở nhiệt độ cao. - Làm mất màu sắc dung dịch nước Brom. (Riêng HCHO phản nghịch ứng cùng với dung dịch Brom tất cả khí CO2bay ra).

VII. Ứng dụng

- Fomandehit được dùng hầu hết để tiếp tế poliphenolfomandehit (có tác dụng hóa học dẻo), cần sử dụng vào tổng hòa hợp phẩm nhuộm, dược phđộ ẩm. - Dung dịch 37 - 40% của fomandehit nội địa Call là fotháng tuyệt fomalin dùng làm dìm xác động vật hoang dã, trực thuộc domain authority, tẩy uế, vô trùng... - Axetandehit được dùng chủ yếu để thêm vào axit axetic.

Xem thêm: Tháp Rùa Hồ Gươm Có Từ Bao Giờ, Lai Lịch Hồ Gươm

B. XETON

I. Định nghĩa


*

- CTTQ của xeton đối kháng chứccó dạng: R - CO - R’

II. Danh pháp

1. Tên thay thê

Tên thay thế = Tên hidrocacbon + số chỉ vị trí C trong nhóm CO + on

2. Tên cội - chức

Tên nơi bắt đầu chức = Tên cội R, R’ + xeton

III. Tính chất hóa học

- Phản ứng cùng với H2/Ni, t0sinh sản ancol bậc II: R-CO-R’ + H2→R-CHOH-R’ - Xeton không có phản nghịch ứng tcầm cố gương, ko phản nghịch ứng với Cu(OH)2sinh sống ánh sáng cao, ko làm mất màu sắc hỗn hợp Brom nlỗi anđehit. - Phản ứng rứa sinh sống gốc hidrocacbon vị trí cạnh bên đội CO: CH3COCH3+ Br2→CH3COCH2Br + HBr (có CH3COOH)

IV. Điều chế

- Cho ancol bậc II + CuO đun nóng: RCHOHR’ + CuO→RCOR’ + Cu + H2O - Điều chế con gián tiếp qua ancol không bền: CH3COOC(CH3) = CH2+ NaOH→CH3COONa + CH3COCH3 - Oxi hóa cumen (C6H5CH(CH3)2) để cung ứng axeton.


Chuyên mục: Tổng hợp