Angular 5 có gì mới

  -  

Kể từ lúc reviews Angular (một Javascript Framework của ông phệ Google), nó đã được Google upgrade lên tương đối nhiều phiên phiên bản và tiên tiến nhất là phiên phiên bản 9. Trong nội dung bài viết lần này, họ hãy thuộc xem trong phiên phiên bản 9 lần này, Google vẫn đổi mới Angular ra sao cùng nó có thêm các tác dụng gì so với phiên phiên bản trước đó nhé

*

Default Ivy

Nếu nhỏng bạn vẫn biết sinh sống Angular 8, Ivy renderer đã có được tích hòa hợp vào Angular, tuy vậy nhằm rất có thể sử dụng được chúng ta đã rất cần phải config lại vào tệp tin tsconfig.json nlỗi sau:

"angularCompilerOptions": "enableIvy": true Tuy nhiên, nghỉ ngơi trong Angular 9 lần này Ivy renderer đã làm được tích thích hợp vào một trong những biện pháp mang định, chúng ta không nhất thiết phải đổi khác config vào file tsconfig.json nhằm dùng nữa.

ModuleWithProviders

Nếu bạn sẽ sử dụng ModuleWithProviders trước Angular 9, chúng ta cũng có thể hoặc ko khai báo nó, nhưng bây chừ trong phiên phiên bản này, chúng ta yêu cầu luôn áp dụng generic ModuleWithProviders nhằm khái niệm các loại module của mình. Ví dụ:

Trước Angular 9:
Bạn đang xem: Angular 5 có gì mới

NgModule( ...) export class MyModule static forRoot(config: SomeConfig): ModuleWithProviders return ngModule: SomeModule, providers: < provide: SomeConfig, useValue: config > ; Trong Angular 9


NgModule( ...) export class MyModule static forRoot(config: SomeConfig): ModuleWithProviders**SomeModule**> return ngModule: SomeModule, providers: < provide: SomeConfig, useValue: config > ;

Angular Forms

Đối với Angular Forms vào phiên phiên bản 9, cặp thẻ không hề được hỗ trợ nữa, cầm cố vào kia chúng ta cũng có thể cần sử dụng nhằm sửa chữa. Trong khi FormsModule.withConfig cũng được sa thải cùng hiện giờ bạn cũng có thể dùng FormsModule một giải pháp thẳng.

Dependency Injection

Đối với Dependency Injection, phiên bản new của Angular cũng đi kèm theo với một chút cải tiến. Đây chưa phải là một trong những thay đổi bự, nhưng mà một vài quý hiếm đã được cung cấp providedIn


Injectable( providedIn: "platform" ) class MyService ...Tài liệu tham khảo: https://www.telerik.com/blogs/top-new-features-of-angular-9


angular

All Rights Reserved


Report
Table of contents


Xem thêm: Cách Viết Mét Vuông Trong Word, Excel, Powerpoint &Ndash; Linhkiengiasi

Have no Table of contents


Resources
Services
thiết bị di động App
*
*

*Xem thêm: Thành Tựu Chủ Yếu Trong Quá Trình Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội Ở Miền Bắc 1954 1975

Links