Bài 2 Trang 88 Sgk Toán 10

  -  

Ta có: (left{ eginarraylx^2 ge 0\sqrt x + 8 ge 0endarray ight.) ( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 ge 0,forall x ge - 8)

( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 > - 3,forall x ge - 8)

Vậy bất pmùi hương trình (x^2 + sqrt x + 8 le - 3) vô nghiệm.
Bạn đang xem: Bài 2 trang 88 sgk toán 10

LG b

(sqrt1+2(x-3)^2+sqrt5-4x+x^2 dfrac32)

( Rightarrow ) BPT (sqrt 1 + 2left( x - 3 ight)^2 + sqrt 5 - 4x + x^2 1.)

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt1+x^2-sqrt7+x^2> 1)

Vì (1 1) vô nghiệm.

Loigiaixuất xắc.com
*
Bình luận
Bài tiếp theo
*

Các bài bác liên quan: - Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Xem thêm: Vasers Nhí Và Cuộc Thi " Mẹ Trong Tâm Trí Con ", Cuộc Thi: Mẹ Trong Tâm Trí Con


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó đọc Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp backlinks.vn

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Bài Lập Chương Trình Hoạt Động Tuần 21, Tập Làm Văn


Cảm ơn bạn vẫn sử dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ thầy giáo phải nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?