Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

  -  

Chứng minh rằng:((a + b)^2 = (a – b)^2 + 4ab)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)Áp dụng:a) Tính((a - b)^2,) biết(a + b = 7) và(a.b = 12.)b) Tính((a + b)^2,) biết(a - b = 20) và(a.b = 3.)
Bạn đang xem: Bài 23 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Áp dụng hằng đẳng thức:((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2; ,,, (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2)

Bài giải

Chứng minh:((a + b)^2 = (a - b)^2 - 4ab)

Biến đổi vế trái :((a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = (a - b)^2 + 4ab)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Hoặc biến hóa vế phải:((a - b)^2 + 4ab = a^2 - 2ab + b^2 + 4ab = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2)

Vậy((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab)

Chứng minh:((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Biến đổi vế phải:((a + b)^2 - 4ab = a^2 + 2ab + b^2 - 4ab = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2)

Vậy((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab)

Áp dụng, tính:

a)((a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 7^2 - 4.12 = 49 -48 = 1)

b)((a + b)^2 = (a - b)^2 + 4ab = 20^2 + 4.3 = 400 + 12 = 412)


*

Tmê man khảo lời giải những bài xích tập Luyện tập trang 12 khác • Giải bài xích đôi mươi trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Nhận xét sự đúng, sai... • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Viết những đa thức sau... • Giải bài 22 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính... • Giải bài xích 23 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Chứng minch rằng:((a +... • Giải bài 24 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 Tính giá trị của biểu... • Giải bài bác 25 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 Tính:a)((a + b...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù 8 theo chương •Chương thơm 1: Phnghiền nhân và phnghiền phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tứ đọng giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Cmùi hương 3: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất pmùi hương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8
Bài trước Bài sau
Giúp bạn học giỏi tiếng Anh
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 12
• Giải bài đôi mươi trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài xích 21 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài bác 22 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài bác 23 trang 12 - SGK Toán thù 8 Tập 1 • Giải bài xích 24 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1 • Giải bài bác 25 trang 12 - SGK Tân oán 8 Tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương thơm 1: Phxay nhân cùng phxay chia nhiều thức Chương thơm 1: Tứ giác Chương thơm 2: Phân thức đại số Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương thơm 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương thơm trình số 1 một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như
Giải bài xích tập SGK Tân oán 8
Giải bài tập SGK Tân oán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán thù 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng coi đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7


Xem thêm:

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinc Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn Tiếng Anh
Học tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán thù lớp 4 Tân oán lớp 5
Toán thù lớp 6 Toán thù lớp 7 Toán lớp 8 Toán thù lớp 9


Xem thêm: Viì Sao Gái Chặn Facebook, Chính Là Dấu Hiệu Cô Nàng Đang Thích Bạn?

Tân oán lớp 10 Toán thù lớp 11 Tân oán lớp 12