Bài 33 Trang 10 Sbt Toán 8 Tập 1

  -  

b. (3left( x - 3 ight)left( x + 7 ight) + left( x - 4 ight)^2 + 48) tại (x = 0,5)

Giải:

a. (x^2 - 2xy - 4z^2 + y^2) ( = left( x^2 - 2xy + y^2 ight) - 4z^2)

( = left( x - y ight)^2 - left( 2z ight)^2 = left( x - y + 2z ight)left( x - y - 2z ight))

Txuất xắc (x = 6;y = - 4;z = 45) vào biểu thức, ta có:

(left( 6 + 4 + 90 ight)left( 6 + 4 - 90 ight) = 100.left( - 80 ight) = - 8000)

b. (3left( x - 3 ight)left( x + 7 ight) + left( x - 4 ight)^2 + 48)

(eqalign & = 3left( x^2 + 7x - 3x - 21 ight) + x^2 - 8x + 16 + 48 cr & = 3x^2 + 12x - 63 + x^2 - 8x + 64 = 4x^2 + 4x + 1 = left( 2x + 1 ight)^2 cr )

Tgiỏi (x = 0,5) vào biểu thức ta có: (left( 2.0,5 + 1 ight)^2 = left( 1 + 1 ight)^2 = 4)
Bạn đang xem: Bài 33 trang 10 sbt toán 8 tập 1

Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Toán thù 8 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Người Hàn Chê Bánh Mì Việt Nam, Tất Tần Tật Chuyện 20 : Khi Sự Tử Tế Bị Khinh Rẻ


Các tác phẩm khác


Bài viết bắt đầu nhất
Xem thêm: Error - Facebook Live Via Obs

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm chán đề nghị là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc gọi Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp backlinks.vn