Bài 5 trang 17 sgk hình học 10

  -  

Gọi(M)và(N)theo thứ tự là trung điểm của các cạnh(AB)và(CD)của tứ đọng giác(ABCD). Chứng minc rằng:

(2overrightarrowMN=overrightarrowAC+overrightarrowBD=overrightarrowBC+overrightarrowAD).
Bạn đang xem: Bài 5 trang 17 sgk hình học 10

Gợi ý:

Áp dụng quy tắc cha điểm:(overrightarrow AB+overrightarrow BC=overrightarrow AC)

*

Ta có:

(eginalign & overrightarrowMN=overrightarrowMA+overrightarrowAC+overrightarrowCN \ và overrightarrowMN=overrightarrowMB+overrightarrowBD+overrightarrowDN \ endalign )

Lại có:

(overrightarrowMA=-overrightarrowMB) (bởi vì (M)là trung điểm của(AB))

(overrightarrowCN=-overrightarrowDN)(vày (N)là trung điểm của (AC))

Do đó:

(eginalign & 2overrightarrowMN=left( overrightarrowMA+overrightarrowMB ight)+overrightarrowAC+overrightarrowBD+left( overrightarrowCN+overrightarrowDN ight) \ và ,,,,,,,,,,,,,=overrightarrow0+overrightarrowAC+overrightarrowBD+overrightarrow0 \ & ,,,,,,,,,,,,,=overrightarrowAC+overrightarrowBD \ endalign )

Chứng minch tương tự như, ta có:(2overrightarrowMN=overrightarrowBC+overrightarrowAD)

Vậy(2overrightarrowMN=overrightarrowAC+overrightarrowBD=overrightarrowBC+overrightarrowAD)


*Xem thêm: Review 2 Lớp 12 Units 4, 5, 6 Có Đáp Án, Revision Unit 4, 5 & 6 E 12

Tyêu thích khảo giải thuật những bài bác tập Bài 3: Tích của vectơ với một số trong những khác • Giải bài xích 1 trang 17 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho hình bình... • Giải bài 2 trang 17 – SGK Hình học lớp 10 Cho(AK)... • Giải bài 3 trang 17 – SGK Hình học lớp 10 Trên đường trực tiếp... • Giải bài 4 trang 17 – SGK Hình học tập lớp 10 Gọi(AM)là... • Giải bài 5 trang 17 – SGK Hình học lớp 10 Gọi(M)và ... • Giải bài bác 6 trang 17 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho hai điểm phân... • Giải bài 7 trang 17 – SGK Hình học lớp 10 Cho tam giác(ABC).... • Giải bài xích 8 trang 17 – SGK Hình học tập lớp 10 Cho lục... • Giải bài 9 trang 17 – SGK Hình học lớp 10 Cho tam giác...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 10 theo chương •Cmùi hương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Cmùi hương 2: Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ cùng áp dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số số 1 cùng bậc nhị - Đại số 10 •Chương thơm 3: Pmùi hương pháp tọa độ vào phương diện phẳng - Hình học tập 10 •Chương thơm 3: Pmùi hương trình - Hệ pmùi hương trình - Đại số 10 •Cmùi hương 4: Bất đẳng thức - Bất phương thơm trình - Đại số 10 •Cmùi hương 5: Thống kê - Đại số 10 •Chương thơm 6: Cung với góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10


Xem thêm: Top 13 Web Xem Phim Online Hd Miễn Phí Tốt Nhất 2021 List, Phim Hd Online

Bài trước Bài sau