Bài tập access 2010 có lời giải

     
rất đầy đủ những dạng bài bác tập thực hành access Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 1 Phần 1: Bài tập thực hành trên lớp Bài tập thực hành 01. Các thao tác làm việc cơ bạn dạng Yêu cầu: 1. Tạo một tlỗi mục theo con đường dẫn: D:TenSV 2. Khởi động access, sản xuất một cửa hàng dữ liệu bắt đầu tên QLSV lưu lại trong tlỗi mục TenSV cùng với các sệt tả nhỏng sau: o Cmùi hương trình chỉ cai quản sinch viên của một trung trung ương hoặc một khoa. o Lớp được phân biệt bằng MaLop. o Mỗi lớp có rất nhiều sinc viên, những sinh viên được khác nhau nhau bởi MaSV, một sinch viên chỉ trực thuộc một tấm. o Một sinh viên học nhiều môn học, từng môn học tập đƣợc minh bạch bằng MaMH và mỗi môn học được học tập vì các sinch viên. o Mỗi sinch viên ứng với từng môn học được thi nhị lần với ứng với mỗi lần thi thì chỉ gồm một tác dụng tốt nhất. 3. Dùng tính năng table để tạo ra các bảng vào cơ sở dữ liệu đôi khi tùy chỉnh cấu hình khóa chính cho từng bảng nlỗi sau: LOPhường. MONHOC SINHVIEN Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 2 KETQUA 4. Nhập liệu cho các bảng Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 3 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 4 Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 5 5. Thiết lập quan hệ thân các bảng: 6. Tạo Password mang lại đại lý tài liệu QLSV. 7. Msinh sống hành lang cửa số nằm trong tính của các đại lý dữ liệu QLSV giúp xem dung lượng, kế tiếp thực hiện nay tính năng Compact and Repair Database (Tools - Database Utilities - Compact and Repaire Database), sau khi thực hiện tại chấm dứt xem lại dung lượng của tập tin. 8. Tạo thêm một các đại lý dữ liệu mới, trống rỗng trong thƣ mục TenSV, với thương hiệu SV_BACKUP. Mnghỉ ngơi các đại lý dữ liệu SV_BACKUPhường, dùng công dụng import nhằm chnghiền những bảng SinhVien, Lop vào đại lý tài liệu QLSV vào SV_BACKUPhường. 9. Msinh sống cửa hàng dữ liệu QLSV, cần sử dụng tác dụng export để chxay bảng KetQua tự các đại lý tài liệu QLSV quý phái SV_BACKUP. 10. Msống các đại lý dữ liệu SV_BACKUP.. cần sử dụng chức năng link-Table nhằm chnghiền bảng MonHoc trường đoản cú QLSV quý phái SV_BACKUP. 11. Mở bảng MonHoc trong SV_BACKUP. nhập thêm một record bắt đầu (dữ liệu tùy ý), kế tiếp mngơi nghỉ bảng MONHOC vào QLSV xem công dụng với thừa nhận xét. 12.


Bạn đang xem: Bài tập access 2010 có lời giải


Xem thêm: Đề Cương Tiếng Anh Lớp 6 Năm 2019, Đề Cương Ôn Tập Hk1 Tiếng Anh Lớp 6Xem thêm: Sách Toán Nâng Cao Lớp 1 - Đề Ôn Tập Môn Toán Nâng Cao Lớp 1

Dùng tác dụng Filter by Selection thanh lọc ra phần đa sinch viên tất cả năm sinc là 1978. 13. Dùng tính năng Filter by Form thanh lọc ra danh sách sinh viên bao gồm điểm thi lần 1 nhỏ hơn 5 14. Dùng công dụng Filter Excluding selection nhằm lọc ra các sinh viên không ở trong quận 3. 15. Dùng tác dụng Advanced Filter lọc ra danh sách sinc viên trực thuộc những lớp CDTH gồm năm sinc >=1980 16. Dùng chức năng Advanced Filter lọc ra list sinc viên sinh hoạt Q3 không tồn tại số điện thoại thông minh. Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 6 Bài tập thực hành 02. Thiết kế các đại lý tài liệu cơ phiên bản 1. Tạo tập tin cửa hàng tài liệu cùng với thương hiệu là HOADON.MDB trong thư mục TevSV cùng với sệt tả nhỏng sau: Thương hiệu tài liệu HOADON cai quản việc chọn mua bán hàng của một đơn vị chức năng marketing. Việc cài đặt bán sản phẩm được thực hiện bên trên hóa đối chọi. Một hóa đối chọi cất những thông tin về sản phẩm, thương hiệu khách hàng, thương hiệu nhân viên cấp dưới lập hóa đối kháng, ngày lập hóa solo, ngày phục vụ …. o Mỗi nhân viên cấp dưới bán sản phẩm được tách biệt vày MaNV. o Mỗi người sử dụng được phân minh vì MaKH. Mỗi người sử dụng rất có thể cài nhiều hoá đối chọi. Một hoá solo chỉ của một khách hàng. o Mỗi hóa đối kháng được phân biệt vì MaHD, một hoá 1-1 vày một nhân viên lập, một nhân viên có thể lập các hoá đối kháng. o Mỗi thành phầm được riêng biệt vày MaSP.. Một thành phầm có thể được download bên trên các hoá 1-1. Mỗi hoá 1-1 cũng có thể tải nhiều sản phẩm. Nhưng mỗi thành phầm trên mỗi hóa solo là độc nhất. Dùng tính năng table để tạo thành những bảng trong DataBase mặt khác thiết lập khóa chủ yếu cho mỗi bảng như sau: NHANVIEN KHACHHANG Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 7 SANPHAM Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 8 HOADON CHITETHOADON 2. Thiết lập mối quan hệ thân những bảng: Tài liệu thực hành Microsoft Access 2010 Trang 9 3. Nhập dữ liệu cho các Table theo mẫu mã sau: NHANVIEN . NgayLapHD, NgayGiaoHang, ThanhTienUSD, ThanhTiennước ta. Trong đó o ThanhTienUSD = SoLuong * DonGiaBan, định hình đơn vị chức năng $ o ThanhTienVN=ThanhTienUSD*18500, định. Soluong, DonGiaBan, ThanhTienUSD, ThanhTienVN. Trong đó: ThanhTienUSD =SoLuong*DonGiaBan (định hình $) ThanhTiennước ta = ThanhTienUSD * Tỉ giá bán (định dạng VNĐ)

Chuyên mục: Tổng hợp