Bài tập câu gián tiếp

 - 

Công thức ứng dụng chi tiết và bài bác tập câu thẳng – loại gián tiếp bên dưới trên đây sẽ giúp bàn sinh hoạt tập tốt hơn với thuận tiện ghi ghi nhớ độc nhất.

Bạn đang xem: Bài tập câu gián tiếp

Câu thẳng và câu loại gián tiếp là một trong những phần ngữ pháp căn bạn dạng siêu đặc biệt quan trọng vào Tiếng Anh cùng xuất hiện thêm nhiều vào đề thi. Vậy Câu thẳng – con gián tiếp giỏi là gì? Cách chế biến bài bác tập dạng câu thẳng – con gián tiếp như vậy nào? Hãy cùngbacklinks.vnđáp án câu hỏicâu trực tiếp-con gián tiếp vào Tiếng Anh là gì giải pháp vận dụng vào bài tập nạm thểsao cho linch hoạt nhé!


*
*
Cách đưa câu thẳng sang con gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpthanh lịch loại gián tiếpthì các bạn chỉ việc ghnghiền câu chữ tường thuật vào vùng sau câu nói, lùi thì của cồn từ xuống 1 cấp cho vượt khứ, đại từ vẫn biến hóa linh hoạt.

Txuất xắc thay đổi thời hạn và địa điểm

Thời gian cùng địa điểm hay nên thay đổi khi gửi từ câu trực tiếp thanh lịch loại gián tiếp.

Cụm trường đoản cú vào khẩu ca trực tiếp (Phrase in direct speech)Tương đương vào câu gián tiếp (Equivalent in reported speech)
todaythat day
“I saw himtoday“, she said.She said that she had seen himthat day.
yesterdaythe day before
“I saw himyesterday“, she said.She said that she had seen himthe day before.
The day before yesterdaytwo days before
“I met herthe day before yesterday“, he said.He said that he had met hertwo days before.
Tomorrowthe next/following day
“I’ll see youtomorrow“, he saidHe said that he would see methe next day.
The day after tomorrowin two days time/ two days later
“We’ll comethe day after tomorrow“, they said.They said that they would comein two days’ time/ two days later.
Next week/month/yearthe following week/month/year
“I have an appointmentnext week“, she said.She said that she had an appointmentthe following week.
Last week/month/yearthe previous/week/month/year
“I was on holidaylast week“, he told us.He told us that he had been on holidaythe previous week.
agobefore
“I saw hera week ago,” he said.He said he had seen hera week before.
this (for time)that
“I’m getting a new carthis week“, she said.She said she was getting a new carthat week.
this/that (adjectives)the
“Do you likethis shirt?” he askedHe asked if I likedthe shirt.
herethere
He said, “I livehere“.He told me he livedthere.
Các câu thay đổi thời hạn với địa điểm

Lưu ý: đại từ bỏ nhân xưng biến đổi thành số không nhiều hoặc số các của ngôi sản phẩm công nghệ ba, ko kể Lúc tín đồ nói tường thuật bằng ngôn từ của họ:

He said: “I lượt thích your new oto.” = He told her that he liked her new car.I said: “I’m going to my friend’s house.” = I said that I was going lớn my friend’s house.

Thay thay đổi thì(tense) Khi sử dụng câu loại gián tiếp:

Nếu động trường đoản cú tường thuật (reporting verb) của câu ngơi nghỉ thì vượt khứ đọng thì cần lùi hễ từ chủ yếu về quá khứ một bậc Lúc chuyển tự tiếng nói trực tiếp (direct speech) quý phái lời nói loại gián tiếp (indirect / reported speech) theo luật lệ sau:

Câu trực tiếpCâu loại gián tiếp
Simple presentSimple past
“I alwaysdrinkcoffee”, she saidShe said that she alwaysdrankcoffee.
Present continuousPast continuous
“Iam readinga book”, he explained.He explained that hewas readinga book
Simple pastPast perfect
“Billarrivedon Saturday”, he said.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm 2016, Trường Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

He said that Billhad arrivedon Saturday.
Present perfectPast perfect
“Ihave beenlớn Spain”, he told me.He told me that hehad beento lớn Spain.
Past perfectPast perfect
“Ihad just turned outthe light,” he explained.He explained that hehad just turned outthe light.
Present perfect continuousPast perfect continuous
They complained, “Wehave sầu been waitingfor hours”.They complained that theyhad been waitingfor hours.
Past continuousPast perfect continuous
“Wewere livingin Paris”, they told me.They told me that theyhad been livingin Paris.
FuturePresent conditional
“Iwill bein Geneva on Monday”, he said.He said that hewould bein Geneva on Monday.
Future continuousConditional continuous
She said, “I’ll be usingthe car next Friday”.She said that shewould be usingthe car next Friday.
Ttốt thay đổi thì(tense) Khi thực hiện câu loại gián tiếp

*Lưu ý: Bạn ko nên thay đổi thì nếu cồn trường đoản cú trần thuật sinh sống hiện thời hoặc nếu tuyên ổn bố lúc đầu là về một điều gì đấy vẫn đúng, ví dụ:

He sayshe has missedthe train buthe’ll catchthe next one.

We explained thatit isvery difficult to find our house.

Những đụng từ bỏ kthảng hoặc khuyết này không đổi khác vào khẩu ca loại gián tiếp:might, could, would, should, ought to:

We explained, “Itcouldbe difficult khổng lồ find our house.” = We explained that itcouldbe difficult lớn find our house.

She said, “Imightbring a frikết thúc khổng lồ the tiệc ngọt.” = She said that shemightbring a friover lớn the party.

Biến đổi đại từ bỏ với các từ hạn định theo bảng sau:
Câu trực tiếp Câu loại gián tiếp
Chủ ngữIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Đại tự snghỉ ngơi hữumyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Đại tự sngơi nghỉ hữuminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Đại từ chỉ địnhthisthe/ that
thesethe/ those
Biến đổi đại từ và những từ bỏ hạn định

Dạng câu hỏi câu con gián tiếp

Trật tự từ

Thông thường thứ trường đoản cú từ bỏ được thực hiện trong những thắc mắc được trần thuật, sẽ là công ty từ đứng trước rượu cồn từ bỏ với không quan trọng yêu cầu áp dụng ‘do’ hoặc ‘did’:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Where does Peter live?”She asked hyên where Peter lived.
“Where are you going?”She asked where I was going.
“Why is she crying?”He asked why she was crying.
Yes / no questions:

Loại thắc mắc này được chuyển lịch sự dạng được tường thuật bằng phương pháp sử dụng ‘ask’ + ‘if / whether’ + mệnh đề:

Examples

Direct speechIndirect speech
“Do you speak English?”He asked me if I spoke English.
“Are you British or American?”He asked me whether I was British or American.
“Is it raining?”She asked if it was raining.
“Have sầu you got a computer?”He wanted to lớn know whether I had a computer.
“Can you type?”She asked if I could type.
“Did you come by train?”He enquired whether I had come by train.

Xem thêm: Công Ty Dell Nổi Tiếng Trên Toàn Cầu Hiện Nay? Dell Technologies

“Have sầu you been khổng lồ Bristol before?”She asked if I had been to Bristol before.


Chuyên mục: Tổng hợp