Bài tập cơ học lý thuyết

  -  
... trình Bài tập học thuyết Tập 1 do Nhóm môn học học thuyết thuộc Bộ môn học vật rắn Khoa khí Học viện Kỹ thuật quân sự biên soạn : Vũ Quốc Trụ, Tạ Hữu Vinh (phần Tĩnh học) , ... kỹ năng trong học tập.

Bạn đang xem: Bài tập cơ học lý thuyết

Giáo trình Bài tập học thuyết đợc biên soạn theo chơng trình giảng dạy môn học thuyết cho sinh viên của hầu hết các ngành đuợc đào tạo tại Học viện kỹ thuật ... chơng trình môn học của Bộ Giáo dục & đào tạo. Giáo trình Bài tập học thuyết đợc phân thành hai tập. Tập 1 gồm 2 phần: Tĩnh học (từ chơng 1 đến chơng 4) và Động học (từ chơng 5 đến...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Loa Bằng Giấy, Cách Làm Loa Từ Cốc Giấy Và Thùng Carton


*

... Mv m v u v v uM m+ = + - = +ị+(vi v l vn tc ca phà khi ôtô đang chuyển động). MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LÝ THUYẾTCâu 1. Chất điểm khối lượng m chuyển động với vận tốc đầu 0v từ điểm A ... D(vi xD l độ dịch chuyển của nêm).+) Vậy nêm sẽ chuyển động ngược lại một đoạn 1 2cot.m ms sM+a=DCâu 3. Phà và một ôtô đạu trên phà có vận tốc 0.v Sau đó ô tô chuyển động trên phà ... hằng số dương). Tìm phương trình quỹ đạo và vận tốc của vật.+) Ta có< > < > 0 .dLM r mv r F L constdt= = + = =Ù Ù Þuruur r r r ur r ur uuuuur Do vậy quỹ đạo chuyển động nằm trong một...
*

... tịnh tiến. Khi giải các bài tập loại này ta thực hiện theo các bước sau:  Biểu diễn các lực tác dụng lên các vật .  Viết các phương trình ñộng lực học cho các vật: + ðối với vật chuyển ñộng ... chuyển ñộng của hệ vật có cả chuyển ñộng tịnh tiến và chuyển ñộng quay. Phương pháp giải Bài tập dạng này thường có tham gia ít nhất 2 vật : một vật chuyển ñộng quay và một số vật chuyển ñộng ... khối tâm của vật rắn.

Xem thêm: Cách Chèn Chữ Vào Ảnh Trực Tuyến, Attention Required!

Chú ý: Khi vật rắn lăn không trựơt trên một mặt phẳng, thì vận tốc tịnh tiến của khối tâm của vật là: ω.rvc=. 2. ðịnh lí biến thiên ñộng năng của vật rắn quay quanh...
*

*

*