Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

     

Trong quá trình có tác dụng kế toán thù tổng hòa hợp, việc lập báo cáo công dụng hoạt động sản xuất sale là cần. Nếu kế toán không tồn tại tầm nhìn tổng thể và chính xác về các bước lập báo cáo với xác minh hiệu quả sale thì đang dẫn mang đến không đúng sót rất lớn.Quý khách hàng vẫn xem: Bài tập khẳng định tác dụng khiếp doanh


*

Mô hình khẳng định công dụng marketing trong doanh nghiệp

1. Quy trình khẳng định tác dụng kinh doanh trong doanh nghiệp

Để các bạn dễ dàng hình dung ra tiến trình khẳng định kết quả marketing trong doanh nghiệp; Kế toán Việt Hưng xin trình diễn quy trình này bên dưới dạng mô hình.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển nhằm mục đích mục đích đẩy các TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng thật hình thức của kế toán

a) Kết chuyển các khoản bớt trừ doanh thu (do để làm giảm doanh thu đi)

Vì Lúc tạo nên các khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế tân oán đã ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 nhằm ghi giảm lệch giá, thời điểm cuối kỳ nhằm kết đưa mang lại tài khoản đầu 5 không còn số dư vào cuối kỳ kế toán cần định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng với cung ứng dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản sút trừ doanh thu

b) Kết chuyển doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq khiếp doanh

c) Kết đưa doanh thu hoạt động tài bao gồm.

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: Xác định kq kinh doanh

d) Kết gửi thu nhập cá nhân khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định tác dụng khiếp doanh

e) Kết đưa giá chỉ vốn hàng bán

Nợ TK 911: Xác định tác dụng gớm doanh

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

f) Kết đưa ngân sách làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả tởm doanh

Có TK 6422: túi tiền quản lý doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): Ngân sách chi tiêu làm chủ công ty (theo TT 200)

g) Kết chuyển ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 635 : Ngân sách tài chính

h) Kết gửi chi phí khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 811: Ngân sách chi tiêu khác

i) Kết chuyển chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821: giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế toán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911: Xác định tác dụng kinh doanh

k2) Nếu lãi kế toán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định hiệu quả tởm doanh

Có TK 421: Lợi nhuận chưa phân phối

2. lấy ví dụ cụ thể mang lại câu hỏi kết chuyển


*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại Cửa Hàng chúng tôi Tân Long hạch tân oán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê knhì thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ tài giỏi liệu nhỏng sau. Biết rằng doanh nghiệp vận dụng chế độ kế tân oán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô mặt hàng A trị giá chỉ 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT bán ra là 10% đến công ty chúng tôi Hoàng Anh, không nhận được tiền của khách hàng. Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô mặt hàng B tất cả trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT bán ra là 10%, Chưa thu được tiền của bạn. Giá vốn là 15.000.000đ.

4. Ngân sách chi phí lương đề xuất trả cho cán bộ nhân viên tháng 01/2013 là: 20.000.000đ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Chữ Ký Trong Outlook 2016 /2013/2010, Hướng Dẫn Cách Tạo Chữ Ký Tùy Chỉnh Trong Outlook

5. Chi phí tiếp khách hàng tạo ra theo hóa 1-1 số 0000245. Có số chi phí không bao gồm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, đã thanh hao tân oán bởi tiền mặt.

6. Tkhô hanh lý xe hơi tất cả nguyên ổn giá chỉ là 1 trong.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã áp dụng được 3 năm. Giá tkhô nóng lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách mặt hàng không thanh khô toán thù. Ngân sách tkhô hanh lý 5.000.000 đ đã thanh toán thù bởi tiền mặt

7. giá thành lãi vay mượn hồi tháng 6/năm ngoái là 55.000 đ

8. Lãi tiền gửi bank 6/2015 : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế tài chính gây ra bên trên, kết chuyển với tính lãi lỗ.


*

2.2. Trả lời

Cách 1: Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh lợi nhuận cung cấp hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn buôn bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lệch giá buôn bán hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá vốn chào bán hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây bút tân oán hàng phân phối bị trả lại

Phản ánh doanh thu sản phẩm phân phối bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá bán vốn bớt 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề xuất trả được cho cán bộ nhân viên

Nợ TK 6421: đôi mươi.000.000

Có TK 334: 20.000.000

Nghiệp vụ 5:

Chi phí tiếp khách hàng tính vào chi phí hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi sút TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Tkhô nóng lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CPhường thanh hao lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

Chi tiêu tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00


*

Cách 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết gửi lệch giá bán hàng

Lấy phân phát sinh bao gồm TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lệch giá thật sự tạo nên cần kết gửi.

Xem thêm: Lý Cây Đa Lời Mới Bài Hát Lý Cây Đa, Lời Bài Hát Lý Cây Đa (Dân Ca)

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết gửi chi phí thống trị doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết chuyển các khoản thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết đưa lợi nhuận vận động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết đưa chi phí chuyển động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000


Chuyên mục: Tổng hợp