Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán Chương 1

  -  

Bài tập nguyên tắc kế tân oán góp fan học tập sau khoản thời gian học xong, khối hệ thống lại toàn bộ kỹ năng và kiến thức định hướng vận dụng vào phần nghiệp vụ cùng những định khoản thực tế.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý kế toán chương 1

Hướng dẫn cụ thể bài xích tập Nguyên lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế tân oán những nhiệm vụ phạt sinh

1. Khách sản phẩm trả tiền mua sắm và chọn lựa chịu từ bỏ kỳ trước bởi chi phí mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng tiền gửi ngân hàng để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá chưa bao hàm thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc túa đơn vị chi hết 2đôi mươi tiền khía cạnh (vẫn bao hàm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ người buôn bán 30.000 với rút về quĩ tiền khía cạnh trăng tròn.000

Nợ TK 111: 20.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng chi phí khía cạnh trả lương mang lại CNV 20.000

Nợ TK 334: đôi mươi.000 Học kế toán chỗ nào tốt

Có TK 111: trăng tròn.000 

5. Vay ngắn hạn NH trả nợ người buôn bán 20.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000

Có TK 311: 20.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay mượn ngắn hạn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá chỉ download 20.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả chi phí fan chào bán.

Nợ TK 152: đôi mươi.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng so sánh số gây ra hình dáng các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho vật liệu cần sử dụng mang lại cấp dưỡng sản phẩm đôi mươi.000, dùng mang lại làm chủ phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: 20.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương cần trả công nhân sản xuất thành phầm 35.000, cai quản phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo Xác Suất khí cụ (biết rằng các khoản lương được xác định xác suất thân lương cơ phiên bản với năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo bạn lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng đến thêm vào 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Ngân sách điện và nước cài ngoài 2.100 (đang bao gồm 5% thuế GTGT) sẽ trả cho những người bán bởi đưa khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết đưa ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: 20.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho sản phẩm hoá, biết rằng quý hiếm thành phđộ ẩm chế dnghỉ ngơi cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm dứt trong kỳ = 0 + 115.9trăng tròn - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản những nhiệm vụ kinh tế phân phát sinh

1. Xuất kho vật liệu dùng mang lại SXKD là 80.000, trong đó

Dùng đến SX SPhường A: 40.000Dùng mang lại SX SP B: 30.000Dùng mang lại quản lý phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương đề nghị trả cho CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SP A: đôi mươi.000.Tiền lương CNSX SPhường. B: 10.000.Tiền lương thống trị phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán sản phẩm 8.000Tiền lương của phần tử thống trị doanh nghiệp 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): đôi mươi.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ phép tắc (giả định cục bộ chi phí lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Phân Loại Hệ Điều Hành Là Gì? Các Loại Hệ Điều Hành Trên Máy Tính, Điện Thoại

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng cho cung ứng 17.000; Bộ phận bán sản phẩm 10.000; Sở phận quản lý doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết đưa không còn ngân sách SX. Biết rằng ngân sách SX phổ biến phân chia mang đến từng nhiều loại SPhường theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dsống cuối kỳ:

SP A: 5.000SPhường B: 4.000

Tổng chi phí thêm vào chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân xẻ chi phí cho sản phẩm A: 22.100

Phân bửa ngân sách cho sản phẩm B: 11.050

- Kết gửi ngân sách phân phối vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phđộ ẩm sản xuất theo Chi tiêu cung cấp thực tiễn.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết chuyển thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết đưa ngân sách bán sản phẩm, chi phí QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng phù hợp, thông tin tài khoản chi tiết.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản các nghiệp vụ gớm tế

1. Xuất kho thành phẩm xuất bán cho người tiêu dùng được khách hàng đồng ý, giá vốn 30.000, giá bán 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh khô tân oán một nửa bằng chi phí phương diện, số sót lại ghi nợ.

- Ghi nhấn giá bán vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương yêu cầu trả nhân viên cấp dưới bán hàng trăng tròn.000, cai quản công ty 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ cần sử dụng mang lại phần tử bán hàng 15.000, phần tử làm chủ doanh nghiệp 20.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: 20.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo phần trăm quy định (trả định toàn thể là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. giá thành điện nước cài ko kể dùng mang đến bộ phận bán hàng 10.000 (chưa bao hàm 5% thuế GTGT), thành phần thống trị công ty lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đang tkhô cứng toán thù toàn bộ bằng đưa khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định kết quả gớm doan

- Kết chuyển giá vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết đưa chi phí chào bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết chuyển chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết đưa doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng bằng vận thông tin tài khoản cùng Báo cáo kết quả khiếp doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ kinh tế tài chính vạc sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình không tkhô hanh toán chi phí mang lại đơn vị chức năng chào bán, giá bán download chưa xuất hiện thuế là 12000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng chi phí phương diện là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người chào bán 5.000.000 bằng chi phí gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho sử dụng cho

Trực tiếp thêm vào sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kilogam (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí khác

Loại đưa ra phí

Đối tượng chịu đưa ra phí

Tiền lương yêu cầu trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Sở phận thẳng SX

-Bộ phận PV với làm chủ SX

-Sở phận phân phối hàng

-Bộ phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2.000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phẩm tiếp tế ngừng được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Ngân sách chi tiêu thêm vào dsinh sống dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dck = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất phân phối 500 sản phẩm. Giá cung cấp chưa có thuế bằng 1,4 Chi phí, thuế GTGT 10%. Khách sản phẩm sẽ tkhô cứng tân oán cục bộ bởi TGNH.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đặt Tên Album Ảnh Hay, Ý Nghĩa, Độc Đáo Nhất, Lỗi (Error 500)!

- Ghi nhận giá vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi dìm doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định kết quả khiếp doanh

- Kết chuyển giá chỉ vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển ngân sách cung cấp hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết chuyển ngân sách thống trị doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định hiệu quả khiếp doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng bằng phẳng kế toán

Các các bạn không thành thục định khoản kế toán rất có thể quan sát và theo dõi đoạn Clip tiếp sau đây - Video này bởi vì Cô Lê Ánh hướng dẫn cụ thể góp các chúng ta có thể đọc với định khoản thành thạo.

Nếu nlỗi bạn muốn theo học tập kế toán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chulặng đào tạo và huấn luyện các khóa huấn luyện và đào tạo kế tân oán thực hành cùng làm hình thức dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói tốt nhất có thể thị trường

 (Được đào tạo và huấn luyện và triển khai vày 100% những kế toán trưởng từ bỏ 13 năm cho 20 năm kinh nghiệm)