Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

     

Thì quá khứ đọng xong xuôi (Past Perfect) – biện pháp cần sử dụng, phương pháp với bài xích tập

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Yesterday morning, he was exhausted because he had been working on his report all night

LƯU Ý:Thì vượt khứ kết thúc tiếp tục có thể được áp dụng trong câu điều kiện một số loại 3nhằmmiêu tả điều kiện không có thực vào vượt khứ đọng.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn

Ví dụ:

– If wehad been workingeffectively together, we would have been successful.(Nếu chúng tôi còn làmViệc bên nhau một phương pháp kết quả,Cửa Hàng chúng tôi vẫn thành công rồi.)

– She would have beenmore confidentif shehad been preparingbetter.(Cô ấy vẫn hoàn toàn có thể sẽsáng sủa hơnnếucô ấy sẵn sàng giỏi hơn.)

Dấu hiệu dìm biết

Các câu trực thuộc thì vượt khứ xong xuôi tiếp diễn thường chứa các từ nhận thấy như:

Until thenBy the timePrior to lớn that timeBefore, after.

bài tập thực hành

Bài 1. Chia động tự vào nơi trống

1. I was very tired when I arrived trang chủ. (I/work/hard all day)I’d been working hardall day.

2. The two boys came into lớn the house. They had a football and they were both very tired. (they/play/football) ……………….

3. I was disappointed when I had to lớn cancel my holiday. (I/look/forward to it) …………

4. Ann woke up in the middle of the night. She was frightened và didn’t know where she was. (she/dream) ………………

5 When I got home, Tom was sitting in front of the TC. He had just turned it off. (he/watch/a film) ……………….

Bài 2: Hoàn thành câu sau

1. We played tennis yesterday. Half an hour after we began playing, it started to rain. Wehad been playingfor half an hour when it started lớn rain.

2. I had arranged khổng lồ meet Tom in a restaurant. I arrived and waited for him. After đôi mươi minutes I suddenly realized that I was in the wrong restaurant. I …. for trăng tròn minutes when I … the wrong restaurant.

3. Sarah got a job in a factory. Five years later the factory closed down. At the time the factory … , Sarah … there for five sầu years.

4. I went to lớn a concert last week. The orchestra began playing. After about ten minutes a man in the audience suddenly started shouting. The orchestra … when …… This time make your own sentence:

5. I began walking along the road. I ….. when …..

Bài 3: Chia rượu cồn trường đoản cú cùng chấm dứt câu sau

1 It was very noisy next door. Our neighbourswere having(have) a tiệc nhỏ.

Xem thêm: Lộ Trình Khai Giảng Khóa Học Trực Tuyến Moon, Review Khóa Học Online Moon

2 John and I went for a walk. I had difficulty keeping up with hyên because he … (walk) so fast

3Sue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)

4When I arrived, everybody toàn thân was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)

5When I arrived, everybody was sitting round the table & talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)

6Jyên ổn was on his hands & knees on the floor. He … (look) for his liên hệ lens.

7When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late and she … (wait) for a long time.

Đáp án

Bài 1:

2. They’d been playing football

3. I’d been looking forward lớn it

4. She’d been dreaming

5. He’d been watching a film

Bài 2:

2. I’d been waiting for đôi mươi minutes when I realised that I was in the wrong restaurant.

3. At the time the factory closed down, Sarad had been working there for five sầu years.

4 The orchestra had been playing for about ten minutes when a man in the audience started shouting.

5. I’d been walking along the road for about ten minutes when a oto suddenly stopped just behind me.

Bài 3:

2. was walking

3. had been running

4. were eating

5. had been eating

6. was looking

7. was waiting … had been waiting

Thì vượt khứ đọng đơn

Khẳng định:S + V2/ed + O

Phủ định:S + didn’t + V-inf + O

Nghi vấn:Did + S + V-inf?

Cách dùng:

– Diễn tả một hành động xẩy ra trên thời gian khẳng định vào vượt khứ, và đang hoàn thành điểm rồi.

Ex: She graduated from the university last year. (Cô ấy đã xuất sắc nghiệp vào khoảng thời gian ngoái)

– Diễn tả một hành động diễn ra lặp đi lặp lại hoặc xẩy ra tiếp tục trong thừa khđọng với hiện nay không xảy ra nữa.

Ex: When I was a child, I used to lớn go fishing with my father. (lúc còn nhỏ tuổi, tôi hay đi câu với bố)

– Dùng kết phù hợp với thì quá khứ tiếp nối khi mô tả một hành vi chen ngang vào một hành vi không giống sẽ xảy ra trong thừa khđọng.

Ex: When my mother went khổng lồ the super market, my father was reading newspaper. (Khi bà mẹ tôi đi siêu thị, phụ thân tôi thì đọc báo)

–Phó tự dìm dạng: Time + ago, in + Past Time, last + Thời gian… (nói thông thường là thời hạn trong vượt khứ).

–Lúc nói tới cái gì đó đang đã có được phát minh sáng tạo trong thừa khứ, ta dùng thì thừa khứ 1-1.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Dj Thế Giới 2014, Bảng Xếp Hạng Dj Mag Top 100

Ex:It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519. (Người ta nói răng Hernan Cortes tìm hiểu ra Mexica vào thời điểm năm 1519.)

Vậy, điểm khác nhau cơ phiên bản giữa nhị thì này là thì quá khứ đọng đơn biểu đạt một hành vi đã dứt vào thừa khứ, còn hiện thời hoàn thành mô tả một hành động xẩy ra trên 1 thời điểm ko khẳng định vào thừa khđọng, kéo dãn dài tới hiện giờ (và có chức năng đi mang lại tương lai).


Chuyên mục: Tổng hợp