BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN VIOLET

  -  

Quá khđọng solo với vượt khứ đọng tiếp diễn là 2 thì hơi hay gặp mặt trong số bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh. Bài học tập lúc này họ cùng demo mức độ coi bản thân ráng được cho tới đâu về 2 thì này thông qua bài xích tập thì quá khứ đọng đơn và bài tập thì thừa khứ tiếp diễn nhé!

Thứ nhất, trước khi hợp tác vào làm cho bài xích tập thì vượt khứ 1-1 và bài xích tập thì quá khđọng tiếp tục, chúng ta cũng có thể phân minh 2 thì vượt khứ solo và thừa khđọng tiếp nối này trải qua bảng đối chiếu tiếp sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn violet

→ Xem đoạn phim kỹ năng trước khi hợp tác vào có tác dụng bài xích tập thì quá khđọng đơn nhé!


*

→ Xem video clip kiến thức và kỹ năng trước lúc hợp tác vào có tác dụng bài tập thì vượt khứ tiếp nối nhé!

Quá khứ đọng đơnQuá khứ đọng tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành vi xẩy ra thứu tự trong vượt khứDiễn tả những hành vi xảy ra đôi khi vào thừa khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ đồng hồ vượt khứ đọng.

Và hiện thời hãy thuộc backlinks.vn thực hành thực tế các bài xích tập thì quá khđọng đơn với vượt khứ đọng tiếp nối nhé!

Những bài tập 1: Chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ đối kháng và quá khđọng tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking lớn each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the các buổi party last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi không đúng trong số câu sau (vượt khứ 1-1 với thừa khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she bởi vì while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

6. He got up early and have breakfast with his family yesterday morning.

Xem thêm: Lời Cảnh Tỉnh Cho Bạn Nào Đang Muốn Kiếm Tiền Az Là Gì, Cách Kiếm Tiền Với Affiliate Từ A

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my frikết thúc & I go lớn the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

các bài luyện tập 3: Hoàn thành các câu sau áp dụng thì vượt khđọng 1-1 và thừa khđọng tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. you/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: Chia đúng những rượu cồn tự sau sinh hoạt thì quá khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went to Hawaii. When I (go) (1) …………khổng lồ the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a s& castle & my father (drink) (3) …………. some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were xanh like the water in the sea and his hair (be) (5) …………beautiful blachồng. He was very tall and thin and his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon & I answered hyên.

*
các bài tập luyện thì quá khứ đọng đối kháng cùng vượt khđọng tiếp diễn

Đáp án phần bài xích tập thì thừa khứ đọng 1-1 cùng thừa khứ đọng tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. saw

2. were you doing

3. didn’t visit

4. rained

5. was reading

6. ate

7. were running

8. did you find

9. did she dance

10. were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early và had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friover và I went lớn the beach on the bus.

9. While I was listening to music, I heard the doorbell.

10. Peter turned on the TV, but there was nothing interesting.

Xem thêm: Thế Nào Là Tình Yêu Chân Thành Là Gì, Thế Nào Là Một Tình Yêu Chân Thật

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have sầu a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were xanh lượt thích the water in the sea and his hair was beautiful black. He was very tall & thin and his face was brown. My heart was beating fast. I asked hyên ổn for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye khổng lồ John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon và I answered him.

Vậy là vẫn dứt xong những bài tập thì quá khđọng đối kháng và vượt khứ đọng tiếp diễn rồi, thực tiễn cũng không thật khó đúng không nhỉ làm sao những bạn! Quý Khách nào có sách của backlinks.vn hoặc khoá học tập backlinks.vn Online thì có thể liên tiếp luyện tập thêm ở phần bài tập thì quá đơn cùng quá khứ tiếp nối nhé! Chúc chúng ta học tập tốt!