BÀI TẬP THỰC HÀNH 5 TIN HỌC 11

  -  

a) Khi chạy chương trình, nhập lệ xâu: " vui ma hoc hoc ma vui" thì công tác chỉ dẫn thông báo: "xau khong la palindrome", còn khi nhtràn lên xâu "abcddcba" thì lịch trình giới thiệu thông báo: "Xâu là palindroine?".

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 5 tin học 11

Kết quả của chương trình cho nhỏng hình 52 dưới đây :

*

b) Để viết lại lịch trình sử dụng vươn lên là xâu thì ta buộc phải khai thác kỹ năng tmê say chiếu mang lại từng kí từ bỏ trong xâu thông qua địa chỉ của xâu này. bởi thế, ko quan trọng phải tạo một xâu bắt đầu nhằm sau cùng so sánh hai xâu, cơ mà chỉ việc sánh cặp kí từ bỏ tại vị trí đối xứng nhau để Kết luận gồm yêu cầu hay là không.

Bởi vậy, ta hoàn toàn có thể cần sử dụng một biến súc tích để ghi dấn sự vạc hiện này. Trước vòng lặp thực hiện những so sánh nói trên, đề xuất không thay đổi xúc tích làm việc mỗi bước lặp, hễ nhị kí trường đoản cú được so sánh khác biệt thì vươn lên là lô ghích đó sẽ buộc phải chuyển đổi cực hiếm.

Chương thơm trình dưới đây dùng làm kiểm tra coi xâu nhtràn lên có phải là xâu palindrome hay không.

vai i, X: byte;

a: string;

palii: boolean;

begin

write (Nhap vao xau: ’ );

reailn(a) ;

X:= length(a); xac dinc bởi vì dai cua xau

palin:=true;

khoi tao palin, tam coi xau a la palindrome

for i:= 1 to X div 2 do so sanh cap ki tu doi xung

if a oa

then palin: =false;

if palin then writeln: Xau la palindrome’)

else writeln(’Xau khong la palindrome’);

readln

End.

Lúc chạy chương trình, nhập vào xâu: "He 2007 " thì công tác đưa ra thông báo: "xau khong la palindrome”, còn khi nhtràn lên xau "abcddcba" thì công tác chỉ dẫn thông báo: "xau la palindrome" công dụng của chương trình mang đến nhỏng hình 53 dưới đây:

*

Tuy nhiên, ta hoàn toàn có thể không cần sử dụng vòng for-vì mà lại cần sử dụng while-vì chưng tốt repeat-until và rất có thể không bắt buộc sử dụng biến đổi lô ghích. Cmùi hương trình dưới đây đáp ứng được trải nghiệm đặt ra:


var x: byte;

a: string;

palin: boolean;

begin

write("Nhap vao xau: " ) ,

readln(a);

X: =length (a) , xac dinc vị dẻo cua xa i:=1;

while (iế if i> (x div 2) then writeln("Xau la palindrome")

else writeln("Xau khong la palindrome");

readln

End.

khi chạy lịch trình, nhập lệ xâu: "tin hoc hoc tin" thì công tác đưa ra thông báo: "xau khong la palindrome", còn lúc nhtràn lên xâu " ABCDDCBD" thì công tác cũng chỉ dẫn thông báo: “xau khong la palindrome", còn Khi nhtràn vào xâu: " ABCD0770DCBA" thì chương trình chỉ dẫn thông báo: “xau la palindrome" .

Kết trái của công tác mang lại nlỗi hình 55 dưới đây:

*

Bài 2. Để giải quyết bài toán thù này, chúng ta nhận thấy rằng:

Cần ghi nhấn mốc giới hạn xuất hiện thêm của từng vần âm. Có toàn bộ 26 chữ cái " A " " z ". cũng có thể cần sử dụng một mảng với chỉ số là kí từ bỏ từ bỏ "A " đến "z" nhằm ghi nhấn mốc giới hạn xuất hiện thêm của các kí trường đoản cú vào xâu s. vì vậy, họ dùng một mảng một chiều để đếm chu kỳ xuất hiện của một kí từ bỏ vào xâu s. Cụ thể, để ghi thừa nhận tần số lộ diện của kí từ, ta hoàn toàn có thể cần sử dụng dem nhằm ghi dìm tần số xuất hiện kí trường đoản cú A (hay kí từ bỏ a, bởi vì không biệt lập chữ hoa tuyệt chữ thường).

Xem thêm:
Gọi Đồ Ăn Online Phổ Biến Nhất Hiện Nay, Đặt Món Và Giao Hàng Tận Nơi


Để xử lý vụ việc ko riêng biệt chữ hoa tuyệt chữ thường xuyên ta bắt buộc sử dụng hàm Upcase(c).

Do một kí trường đoản cú xuất hiện vào xâu s rất có thể chưa hẳn là một trong vần âm nên những khi chú ý lần lượt từng kí tự trong xâu s, yêu cầu đánh giá xem kí trường đoản cú kia có phải là vần âm hay không nhằm ghi thừa nhận tần số mở ra của chính nó. Chúng ta vẫn chạm chán đoạn chương trình đánh giá một kí từ bao gồm là chữ số hay không nghỉ ngơi ví dụ 5 tiết học tập 12. Từ đó, hoàn toàn có thể viết được đoạn chương trinch làm việc phê duyệt từng bộ phận cùa xâu cùng đếm.

Dàn ý của chương thơm trình:

phần knhì báo

begin

nhập xâu S

N: = length (S);

Khởi tạo cho màng Dem

for i: =1 to lớn N bởi vì {Neu s là chữ cái thì đỉm tăng mang đến s<1>

for c:="A" to Z do Thông báo sô lần xuất hiện của c

End.

Cmùi hương trình nhập trường đoản cú bàn phím một xâu kí trường đoản cú và thông tin ra screen mốc giới hạn xuất hiện của mỗi chữ cái giờ Anh trong (không tách biệt chữ hoa hay chữ thường).


Program tinh_ki_tu,

var s,sl: string;

i, j, n: integer;

dem: array < "A’ . . "z ’ > of integer;

c: char ;

begin

write(’Nhap vao xau: ");

readln(S);

n:= length(s);

for C:= "A" to lớn "Z" vị khoi tao cho mang dem dem:= 0 ; s 1 : = ’ " ;

readln

End.

khi nhập vào lần lượt các xâu: "đfd"2n5fv" 3m.A" , " 55B7cfcManu07 " , " 8gs9"0A6ha5kQ " thì lịch trình cho những công dụng nhỏng hình 56 bên dưới đây:

*

Bài 3. Đối với bài tân oán này:

Để sửa chữa tất cả nhiều tự "anh" vào một xâu st thành các kí tự "em", có thể làm cho một phương pháp từ nhiên: Tìm địa chỉ xâu bé "anh" vào xâu st đang cho, xóa xâu con này đi rồi chèn xâu "em" vào vị trí kia. Lặp đi tái diễn điều này cho tới lúc không tìm kiếm thấy xâu "anh" nên sửa chữa thay thế vào xâu st nữa. Để giải quyết sự việc này, chúng ta đề nghị áp dụng các hàm Pos, giấy tờ thủ tục chuẩn Delete, Insert.

Dàn ý cmùi hương trinh:


phần knhị báo

Begin

Nhập xâu S

{Chừng như thế nào còn tra cứu thấy xâu nhỏ ‘anh " vào xâu st còn hỗ trợ ba công việc sau: Tìm vị trí bắt đầu của xâu "anh" ;

Xóa xâu " anh" vừa search thấy;

Chèn xâu " em" vào xâu s trên địa điểm trước đó xuất hiện thêm xâu "anh" ;

In xau S kết quả

kết thúc.

Xem thêm: Giải Thích Đói Cho Sạch Rách Cho Thơm " (Lớp 7) Hay Nhất, Giải Thích Câu Tục Ngữ Đói Cho Sạch Rách Cho Thơm

Cmùi hương trình nhtràn lên từ bỏ keyboard một xâu, thay thế sửa chữa toàn bộ các nhiều kí từ bỏ ‘anh ’ bởi cụm trường đoản cú ‘em"

program thay_the_cum_tu;

var vt: byte;

St: string;

Begin

write(’Nhap vao mot xau: ");

readln(st);

while pos ("anh", st)0 

begin

Vt : = pos ( " anh " , St. : ; delete(St,vt,3);

insert("em",St,vt) ; end;

write ("Xau sau khi domain authority duoc cụ the: " ,st ,")

readln

End.

Lúc nhập vào theo lần lượt những xâu: "anh" và "em" ; "bạn bè vào mot nha " thì lịch trình cho những kết quả theo thứ từ như sau: "em va em" ," em em vào mot nha " . Kết trái lịch trình mang đến nlỗi hình 57 dưới đây: