Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 5

  -  

Giải bài bác tập Unit 5. Are they your friends? (Họ là những người các bạn của người tiêu dùng đề nghị không?) trang 20 Sách bài xích tập Tiếng Anh 3 Mới


A. PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

Bài 1. Find & circle the two words. Read them aloud. (Tìm cùng khoanh tròn hai từ. Đọc lớn chúng).

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 5

*

*

Bài 2: Read và complete. (Đọc cùng kết thúc câu).

*

Hướng dẫn giải:

1. He"s my friend

2. She"s my friend

3. They"re my friends

4. Peter and Linda are my friends.

Tạm dịch:

1. Cậu ấy là chúng ta tôi.

2. Cô ấy là các bạn tôi.

3. Họ là bạn tôi.

4. Peter và Unbởi vì là chúng ta tôi.

Bài 3: Look, read and complete. (Nhìn, đọc và chấm dứt câu).

*

Hướng dẫn giải:

1. This is Lindomain authority.

2. She is my friend. 

3. And this is Tony. 

4. He is my frikết thúc too. 

5. They are my friends. 


Tạm dịch:

1. Đây là Linda.

2. Cô ấy là bạn tôi.

3. Và đây là Tony.

4. Cậu ấy cũng chính là các bạn tôi.

5. Họ là chúng ta tôi.


B. SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

Bài 1: Read và match. (Đọc và nối).

*

Hướng dẫn giải:

1 - c. This is Lindomain authority. 

2 - d. She is my friend.

3 - b. Tony và Lindomain authority are my friends. 

4 - a. They are my friends too. 

Tạm dịch:

1. Đây là Lindomain authority.

2. Cô ấy là chúng ta tôi.

3. Tony và Linda là bạn tôi.

4. Họ cũng chính là các bạn tôi.

Bài 2: Match the sentences.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Truyền Kỳ Mạc Lâm ( Tập 1 ), Phim Hoạt Hình Truyền Kỳ Mạc Lâm

 (Nối những câu sau).

*

Hướng dẫn giải:

1 - c. 

2 - d.

3 - b. 

4 - a. 

Tạm dịch:

1. Đây là Linda bắt buộc không?

Vâng, đó là Lindomain authority.

2. Đó là Tony nên không?

Không, chưa hẳn. Đó là Peter.

3. Họ là ai?

Họ là Peter và Mary.

4. Họ là chúng ta của doanh nghiệp đề nghị không?

Vâng, bọn họ là các bạn của tớ.

Bài 3: Put the words in order. Then read aloud. (Sắp xếp những trường đoản cú sau theo thứ từ đúng. Sau kia hiểu to chúng).

*

Hướng dẫn giải:

1. This is Peter. 

2. Is that Linda? 

3. Are Tony và Linda your friends? 

4. No, they aren"t. 

Tạm dịch:

1. Đây là Peter.

2. Đó là Lindomain authority phải không?

3. Tony và Linda là bạn của bạn buộc phải không?

4. Không, chúng ta chưa hẳn là các bạn của tớ.

C. SPEAKING (NÓI)

Read and reply(Đọc với đáp lại).

*

Hướng dẫn giải:

a. Hello/Hi, Mary. Nice to meet you.

b. Hello/Hi, Tony, Nice lớn meet you. 


c. Hello/Hi, Nam & Quan. Nice khổng lồ meet you.

d. Hello/Hi, Phong & Hoa. Nice lớn meet you. 

Tạm dịch:


a. Xin kính chào. Đây là Mary.

Xin kính chào, Mary.Rất vui được biết cậu.

b. Xin xin chào. Đây là chúng ta tôi Tony.


Xin chào, Tony. Rất vui được hiểu cậu.


c. Xin kính chào. Đây là Nam cùng Quân.

Xin chào, Nam với Quân. Rất vui biết đến chúng ta.

d. Xin kính chào. Đây là những người dân các bạn tôi, Phong và Hoa.

Xin xin chào, Phong và Hoa. Rất vui được hiểu bạn.


D. READING (ĐỌC HlỂU)

Bài 1. Read and complete. (Đọc cùng trả thành).

*

Hướng dẫn giải:

(1) name"s

(2) years

(3) friend

(4) seven

(5) friends.

Xem thêm: 3 Cách Viết Phân Số Trong Microsoft Word Nhanh, Đơn Giản, Cách Đánh Phân Số Trong Word

Tạm dịch:

Xin xin chào. Tên mình là Nam. Mình tám tuổi. Mình học tập lớp 3A. Đây là Mai, bạn cực tốt của bản thân mình. Cô ấy cũng tám tuổi. Đây là Peter và Lindomain authority. Peter bảy tuổi và Linda chín tuổi. Họ cũng là chúng ta của chính bản thân mình.