Bài tập trắc nghiệm toán 10

  -  

Nhằm hỗ trợ bank thắc mắc cùng bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 giúp học sinh tập luyện vào quá trình tiếp thu kiến thức, backlinks.vn trình làng cho những em tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 10. Tài liệu tất cả 489 trang cùng với những thắc mắc với bài bác tập trắc nghiệm Tân oán 10 có lời giải, được phân dạng theo từng bài học trong lịch trình Đại số 10 với Hình học tập 10.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 10

*

Mục lục tư liệu bộ trắc nghiệm Toán 10:I. ĐẠI SỐChương 1. MỆNH ĐỀ – TẬPhường HỢPhường.1 MỆNH ĐỀ.I. Phủ định của một mệnh đề.II. Mệnh đề kéo theo.III. Mệnh đề đảo – Mệnh đề tương đương.IV. Kí hiệu ∀ và ∃.V. Câu hỏi trắc nghiệm.2 TẬPhường HỢP.I. Khái niệm tập thích hợp.II. Tập đúng theo con.III. Tập hợp đều bằng nhau.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 CÁC PHÉP.. TẬP HỢP..I. Giao của hai tập thích hợp.II. Hợp của nhị tập vừa lòng.III. Hiệu và phần bù của hai tập đúng theo.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.4 CÁC TẬP HỢPhường SỐ.I. Các tập phù hợp số đang học.II. Các tập phù hợp bé thường dùng của R.III. Câu hỏi trắc nghiệm.5 SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ.I. Số gần đúng.II. Quy tròn số gần đúng.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương thơm 2. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC HAI.1 HÀM SỐ.I. Ôn tập về hàm số.II. Sự trở nên thiên của hàm số.III. Tính chẵn lẻ của hàm số.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.2 HÀM SỐ Y = AX + B.I. Ôn tập về hàm số bậc nhất y = ax + b (a 6= 0).II. Hàm số hằng y = b.III. Hàm số y = |x|.IV. Câu hỏi trắc nghiệm.3 HÀM SỐ BẬC HAI.I. Đồ thị của hàm số bậc nhị.II. Chiều thay đổi thiên của hàm số bậc hai.III. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương thơm 3. PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH QUI VỀ BẬC NHẤT – BẬC HAI.I. Tóm tắt định hướng.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.3 PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHIỀU ẨN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. bài tập trắc nghiệm.Chương thơm 4. BẤT ĐẲNG THỨC – BẤT PHƯƠNG TRÌNH.1 BẤT ĐẲNG THỨC.I. Bất đẳng thức giữa vừa phải công cùng mức độ vừa phải nhân – bất đẳng thức Cô-si.II. Bất đẳng thức đựng vệt giá trị tuyệt đối.III. bài tập trắc nghệm.2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH – HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.I. Khái niệm bất pmùi hương trình một ẩn.II. Một số phép chuyển đổi bất phương trình.III. các bài tập luyện trắc nghệm.3 DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT.I. Định lý về dấu nhị thức nhảy nhất.II. Xét dấu vết, thương các nhị thức số 1.III. những bài tập trắc nghệm.4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.I. Bất phương trình số 1 nhị ẩn.II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.III. Hệ bất pmùi hương trình số 1 hai ẩn.IV. Áp dụng vào bài toán tài chính.V. bài tập trắc nghệm.5 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI.I. Định lí về vệt của tam thức bậc hai.II. Bất phương trình bậc nhị một ẩn.III. những bài tập trắc nghệm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chạy Quảng Cáo Zalo Ads Hiệu Quả Tại Nhà Dễ Ẹt 2020

Chương 5. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC – CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.1 CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC.I. Số đo của cung với góc lượng giác.2 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG.I. Giá trị lượng giác của cung α.II. Ý nghĩa hình học của tang với côtang.III. Quan hệ giữa những cực hiếm lượng giác.IV. các bài tập luyện trắc nghiệm.3 CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.I. Công thức cộng.II. Công thức nhân song.III. Công thức chuyển đổi tích thành tổng, tổng thành tựu.IV. bài tập trắc nghiệm.II. HÌNH HỌCChương 1. VECTƠ.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA.I. Tóm tắt định hướng.II. Bài tập trắc nghiệm.2 TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ.I. Tóm tắt định hướng.II. bài tập trắc nghiệm.3 TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.I. Tóm tắt kim chỉ nan.II. các bài tập luyện trắc nghiệm.Cmùi hương 2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.1 GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0◦ ĐẾN 180◦.I. Định nghĩa.II. Tính chất.III. Giá trị lượng giác của các góc quan trọng.IV. Góc thân nhị véctơ.V. các bài tập luyện trắc nghệm.2 TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ.I. Định nghĩa.II. Các đặc điểm của tích vô hướng.III. Biểu thức tọa độ của tích vô phía.IV. Ứng dụng.V. Bài tập trắc nghệm.3 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC GIẢI TAM GIÁC.I. Định lý cô-sin.II. Định lý sin.III. Độ lâu năm mặt đường trung đường.IV. Công thức tính diện tích S tam giác.V. những bài tập trắc nghệm.Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Đường Liên Kết Email Của Google", Thêm Liên Kết Vào Email

1 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG.I. Tóm tắt lý Tngày tiết.II. các bài luyện tập trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.I. Tóm tắt lý Thuyết.II. Bài tập trắc nghệm.3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP..I. Tóm tắt triết lý.II. Những bài tập trắc nghệm.

Tải tài liệu