Bài tập trật tự tính từ

     

bài tập giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ em sẽ giúp đỡ các em học ngữ pháp tiếng Anh tương tự như đa số câu chữ học tập trường đoản cú vựng tiếng Anh cho những em. Để học tiếng Anh mang lại trẻ nhỏ qua phần đa bài tập giờ đồng hồ Anh các bạn hãy chắc hẳn rằng rằng các em đã nắm rõ được đông đảo kỹ năng ngữ pháp.

Bạn đang xem: Bài tập trật tự tính từ


Những bài tập ghi nhớ riêng biệt từ tính tự trong giờ đồng hồ Anh được backlinks.vn thân tặng các em góp các em củng cố kỉnh kỹ năng và kiến thức chưa có người yêu từ bỏ tính từ trong tiếng Anh. Bài học phép tắc ghi lưu giữ độc thân trường đoản cú tính từ trong giờ Anh các em hãy học ngay lập tức tại backlinks.vn nhé!

Những bài tập ghi nhớ lẻ tẻ tự tính từ trong giờ đồng hồ Anh

*

Bài 1: Phân loại những tính tự sau vào ô đúng thể loại của chúng

interesting round great pink young old long oval rectangular square thiông xã Vietnamese grey woolen thin attractive blaông chồng racing walking

Loại tính từ

Tình từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Màu sắc (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 2: Tìm những tính tự trong đoạn văn sau cùng phân loại chúng với các ô ở trong thể các loại tính từ bỏ tương ứng

To me, one of my good friends is Phong. Phong is seventeen. He has brown hair, a broad forehead, a straight nose và xanh eyes. He is very good-looking. He has a kind heart và is easy to get on with everytoàn thân. We have been friends for a very long time. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries lớn learn harder.

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

màu sắc (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 3: Sắp xếp các câu giờ anh sau thành câu đúng.

1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> ………………………………………………………..

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> ………………………………………………………..

3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> ………………………………………………………..

4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> ………………………………………………………..

5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> ………………………………………………………..

Xem thêm: Review Bkav Cyber Security: Home, Bkav Cung Cấp Kho Phần Mềm An Toàn Và Miễn Phí

Bài 4: Chọn giải đáp đúng

1. _____________

A. a pair of sport new French shoes

B. a pair of new sport French shoes

C. a pair of new French sport shoes

D. a pair of French new sport shoes

2. _____________

A. a young tall beautiful lady

B. a tall young beautiful lady

C. a beautiful young tall lady

D. a beautiful tall young lady

3. _____________

A. an old wooden thick table

B. a thick old wooden table

C. a thick wooden old table

D. a wooden thick old table

4. _____________

A. a modern Vietnamese racing car

B. a Vietnamese modern racing car

C. a racing Vietnamese modern car

D. a modern racing Vietnamese car

5. _____________

A. a new interesting English book

B. an English new interesting book

C. an interesting English new book

D. an interesting new English book.

*

Đáp án:

Bài 1:

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Interesting, attractive

Size (kích thước)

Thin, long, square, thick

Age (tuổi thọ)

Young, old

Shape (Hình dạng)

Round, oval, rectangular, square

Màu sắc (Màu sắc)

Pink, grey, black

Origin (Nguồn gốc)

Vietnamese

Material (Chất liệu)

Woolen

Purpuse (Mục đích)

Racing, walking

Bài 2:

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Good, good-looking, kind, easy, best

Size (kích thước)

Broad, long

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Straight

Màu sắc (Màu sắc)

Brown, blue

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpuse (Mục đích)

Bài 3:

1. wedding/ dress/ she/ long/ wore/ white/ a. -> She wore a long white wedding dress.

2. woman/ English/is/an/ young/ intelligent/ it. -> It is an intelligent young English woman.

3. is/ bag/ this/ sleeping/ black/ a/ new. -> This is a new blaông chồng sleeping bag.

4. pink/ he/ house/ bought/ big/beautiful/ a. -> He bought a beautiful big pink house.

5. gave/ wallet/ him/ she/ brown/ small/ leather/ a. -> She gave sầu him a small brown leather walleted.

Xem thêm: Thiết Kế Logo Nước Giải Khát Đẹp, Logo Công Ty Nước Giải Khát

Bài 4:

1. C. a pair of new French sport shoes

2. D. a beautiful tall young lady

3. B. a thiông chồng old wooden table

4. A. a modern Vietnamese racing car

5. D. an interesting new English book.

Những bài xích tập giờ Anh cho trẻ nhỏ về trơ trọi tự tính từ cũng giống như rất nhiều nội dung ngữ pháp giờ Anh không giống trên backlinks.vn liên tục được update. Những câu chữ học giờ đồng hồ Anh mang lại tthấp em được backlinks.vn thực hiện theo từng trình độ tiếng Anh của những em. Hãy mang đến ttốt học tập ngay những bài học giờ đồng hồ Anh tại backlinks.vn nhé!


Chuyên mục: Tổng hợp