Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải

     
gợi ý giải bài tập môn vật tư gây ra Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN VẬT LIỆU XÂY DỰNG A- TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA VLXD Bài 1- Một vật làm việc tinh thần độ ẩm 10% gồm khối lượng thể tích 2,2kg/dm 3 , sinh sống tâm lý bão hoà nước trọn vẹn tất cả cân nặng thể tích là 2,3kg/dm 3 . Biết vật hoàn toàn có thể tích ko đổi Khi nhiệt độ chuyển đổi và γ n =1g/centimet 3 . Tính cân nặng riêng biệt của đồ. Hướng dẫn: bài làm: â k 0 0 γ (1+ΔV) γ = 1+W = 3 2,2(1+0) =2Kg/dm 1+0,1 ΔV =0 thì bh k 0 0 n γ -γ B= γ .r Bảo Hành k 0 0 n γ -γ 2,3 2 0,3 γ .B 1.1 r − = = = k 0 a γ r 1 γ = − k 3 0 a γ 2 γ = = =2,86Kg/dm 1-r 1-0,3 ⇒ Bài 2- Một mẫu mã đá vôi thô nặng trĩu 300g, sau khoản thời gian hút ít nước sinh hoạt ĐK hay 3 sớm hôm đem cân nặng được 309g. Biết hệ số bão hoà nước là 0,7; khối lượng thể tích của đá khô là 2,4kg/dm 3 ; của nước là 1kg/dm 3 . Hãy tính mức hút ít nước theo trọng lượng với thể tích, độ trống rỗng với trọng lượng riêng rẽ của đá này. Bài làm: bh Bảo hành k n m m k k m m G G -G 309-300 Hp= = = =0,03 G G 300 k 0 n Hp.γ 0,03.2,4 Hv= 0,072 γ 1 = = Hv 0,072 B= 0,103 r 0,7 Hv r B ⇒ = = = k 0 a γ r 1 γ = − k 3 0 a γ 2,4 γ = = =2,68 Kg/dm 1-r 1-0,103 ⇒ - 1 - Tóm tắt: W=10%; â 3 0 γ =2,2 kg/dm B=1; Bảo Hành 3 0 γ =2,3 kg/dm V=0∆ ; γ n =1g/cm 3 Tính: γ a ? Tóm tắt: k Bảo hành m m k 3 0 3 n a G =300g;G =309g B=0,7;γ =2,4Kg/dm γ =1kg/dm Tính Hp; Hv; r; γ ? â 3 0 γ =2,2 kg/dm Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 3- Một vật Khi bão hòa nước hoàn toàn bao gồm nấc hút nước theo khối lượng là 20%, độ rỗng của vật sẽ là 40%. Biết thể tích của vật không biến đổi Khi độ ẩm biến đổi, cân nặng riêng biệt của nước là 1g/centimet 3 . Hãy tính cân nặng thể tích của vật sinh sống tâm lý bão hoà. Bài có tác dụng Hv B= Hv=B.r=1.0,4=0,4 r ⇒ k k 3 0 n 0 n Hp.γ Hv.γ 0,4.1 Hv=γ = = =2kg/dm γ Hp 0,2 ⇒ ΔV =0 thì Bảo Hành k Bảo hành k 0 0 0 0 n n 3 γ -γ B=γ =γ +B.γ .r γ .r =2+1.1.0,4 = 2,4 kg/dm ⇒ Bài 4- Một vật gồm khối lượng riêng rẽ là 2,6kg/dm 3 , độ trống rỗng 20%. Lúc độ ẩm tăng 1% thì độ tăng vừa phải về thể tích của vật là 0,2%. Hãy tính trọng lượng thể tích của vật sinh hoạt nhiệt độ 20%. Bài làm: k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 2,6.(1-0,2) = 2,08 kg/dm ⇒ â k k â 0 0 0 0 3 γ (1+ΔV) γ (1+W) γ = γ = 1+W 1+ΔV 2,08(1+0,2) = 1+0,2.0,2 =2,4 kg/dm ⇒ - 2 - Tóm tắt: B=1; Hp=20%; r=40% ΔV=0 ; 3 n γ =1kg/dm ; Tính Bảo Hành 0 γ ? Tóm tắt: 3 a γ =2,6 kg/dm ; r=0,2 V=0,2W∆ ; W=20% Tính â 0 γ ?= Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 5- Một vật gồm độ rỗng 20%, trọng lượng riêng biệt bởi 1,3g/cm 3 . lúc độ ẩm tăng 1% thì độ tăng trung bình về thể tích của vật là 0,2%. Hãy xác định nhiệt độ của vật kia hiểu được sinh hoạt nhiệt độ này vật bao gồm trọng lượng thể tích bằng 1,2g/centimet 3 . Bài làm: k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 1,3.(1-0,2) = 1,04 kg/dm ⇒ â k 0 0 γ (1+ΔV) 1,2(1+0,2W) γ = 1,04= 1+W 1+W W=0,2=20% ⇒ ⇒ Bài 6- Một vật gồm trọng lượng riêng rẽ là 2,2kg/dm 3 với độ rỗng bằng 20%. Tại tinh thần bão hoà nước vật gồm cân nặng thể tích là 2kg/dm 3 . Cho biết đường màn trình diễn dục tình thân độ tăng thể tích tương đối ∆ V với nhiệt độ tất cả dạng bậc nhất thông số góc là 0,1. Tính nút hút nước theo trọng lượng của trang bị. Bài giải k k 0 0 a a 3 γ r=1- γ = γ .(1-r) γ = 2,2.(1-0,2) = 1,76 kg/dm ⇒ Bảo Hành k 0 0 γ (1+ΔV) 2(1+0,1Hp) γ = 1,76= 1+Hp 1+Hp Hp=0,15=15% ⇒ ⇒ - 3 - Tóm tắt: 3 a γ =1,3 kg/dm ; r=0,2 V=0,2W∆ ; â 3 0 γ =1,2kg/dm Tính W=? Tóm tắt: 3 a γ =2,2 kg/dm ; r=0,2 V=0,1W∆ ; BH 3 0 γ =2kg/dm Tính Hp=? Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD Bài 7- Một vật ở tâm trạng thô gồm trọng lượng 145,5g. Sau Lúc che mặt phẳng vật một tấm paraphin cùng với trọng lượng 2,7g và mang cân nặng nội địa được trọng lượng là 48,2g. Hãy xác minh cân nặng riêng biệt của đồ dùng. Biết thể tích của vật ko chuyển đổi lúc độ ẩm thay đổi. Cho γ op =0,9g/cm 3 , γ o BH =1,75g/centimet 3 , B=100%, γ n =1g/cm 3 . G' Phường T Fasm Bài 8- Một vật làm việc tâm lý khô bao gồm khối lượng là 152g được bọc một tấm parafin có trọng lượng 4,5g tiếp nối mang cân nặng nội địa được 71,5g. Cũng vật kia ngơi nghỉ tâm trạng độ ẩm thì tất cả khối lượng thể tích là 2,1 g/cm 3 . Hãy xác định nhiệt độ khớp ứng cùng với khối lượng thể tích đó? Cho biết con đường màn trình diễn tình dục giữa độ tăng thể tích tương đối ∆ V và nhiệt độ của vật có dạng số 1, qua nơi bắt đầu toạ độ với tất cả hệ số góc là 0,15 (γ op =0,9g/cm 3 ; γ n =1 g/cm 3 ). (Chú ý thành lập và hoạt động phương pháp trước khi áp dụng) Bài 9- Một mẫu mã vật làm việc trạng thái khô bao gồm trọng lượng là 146g. Sau khi tủ bề mặt lớp parafin bao gồm cân nặng 5,4g, mang cân nặng nội địa được cân nặng là 67,4g. Nếu cũng mẫu kia cho hút ít nước tới tâm trạng bão hoà thì có trọng lượng thể tích là 2,2g/centimet 3 . Hãy xác minh mức hút nước theo trọng lượng của vật kia giả dụ biết độ hiểu được quan hệ nam nữ thân độ tăng thể tích kha khá với độ ẩm của vật sinh sống dạng đường tính cùng với thông số góc là 0,15; γ op = 0,9g/centimet 3 ; γ n = 1g/centimet 3 . (Chỳ ý Thành lập và hoạt động cụng thức trước lúc áp dụng) Bài 10 - Một vật có khối lượng sinh sống tinh thần thô là 300g. Bọc kín vật này bằng paraphin cùng lấy cân nặng trong nước được 99,2 g. Nếu cũng vật này mang đến hút nước sau 3 ngày đêm mang cân nặng được 375 g. Hóy xỏc định cân nặng thể tích của vật nghỉ ngơi trạng thỏi bóo hũa. Biết rằng độ ẩm - 4 - k m G =145,5 g Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD của vật với độ tăng trung bỡnh về thể tớch cú tình dục tuyến tớnh với thông số gúc là 0,12. Cho cân nặng paraphin quấn bao bọc vật là 7,2 g, cân nặng thể tích của paraphin là 0,9 kg/dm 3 , trọng lượng riêng biệt của nước là một trong,0 kg/dm 3 . (Chỳ ý thành lập và hoạt động cụng thức trước khi áp dụng) Bài 11- Một vật tất cả trọng lượng khô là 220g. Bọc kín đáo vật này bởi paraphin với đem cân trong không khí được 229g, cân nặng nội địa được 89 g. Hóy xỏc định trọng lượng thể tích của vật kia sinh sống tinh thần bóo hũa nước. Biết rằng Lúc độ ẩm của vật tăng 1% thỡ độ tăng trung bỡnh về thể tớch của vật là 0,15%. Cho trọng lượng thể tích của paraphin là 0,9 kg/dm 3 , trọng lượng riêng rẽ của nước là 1 trong những,0 kg/dm 3 , nấc hút nước theo thể tích của vật là 10%. (Chỳ ý thành lập và hoạt động cách làm trước lúc áp dụng) Bài 12- Tính cân nặng riêng rẽ, khối lượng thể tích khú của một trang bị. Biết rằng ngơi nghỉ trạng thỏi bóo hoà nước, vật này cho vào nước thỡ nổi lờn 2/7 thể tớch. Biết vật cú thể tớch khụng thay đổi lúc vật liệu bóo hũa nước. Cho độ trống rỗng của vât sống tinh thần thô là 37,5%; độ bóo hũa nước là 55%. (Chỳ ý Thành lập và hoạt động cụng thức trước khi áp dụng) Bài 13- Một nhiều loại đá vôi bao gồm cân nặng thể tích sinh hoạt trạng thái bão hoà là 2,55g/cm 3 , hệ số bão hòa nước một nửa. Cũng một số loại đá vôi kia, khi sinh sống trạng thái khô nghiền ra được đá dăm bao gồm khối lượng thể tích xốp là 1,625g/cm 3 , độ rỗng xốp 35%. Biết thể tích của đá vôi không biến hóa Khi nhiệt độ biến hóa. Hãy xác định cân nặng riêng rẽ của đá vôi. (Chỳ ý thành lập cụng thức trước lúc áp dụng) Bài 14- Một loại đá dăm (được chế tạo từ đá vôi nghiền nhỏ) nghỉ ngơi tâm lý thô bao gồm độ rỗng xốp là 34%, trọng lượng thể tích xốp ở tinh thần thô là 1 trong,65 g/centimet 3 . Cho biết đá vôi cung cấp ra các loại đá dăm kia rất có thể tích không biến hóa Lúc nhiệt độ đổi khác. Hỏi Lúc đá vôi đó bóo hũa nước với mức hút ít nước theo thể tích là 10% thỡ cân nặng thể tích của đá vôi là bao nhiêu? Cho γ n = 1,0 g/centimet 3 . (thành lập và hoạt động cụng thức Khi ỏp dụng) Bài 15- Một nhiều loại đá vôi bao gồm độ tăng vừa phải về thể tích là 0,16% Khi nhiệt độ tăng 1%.


Bạn đang xem: Bài tập vật liệu xây dựng có lời giải


Xem thêm: Các Món Ăn Đêm - No Bụng Về Đêm Nhờ Top 18 Quán Ăn Đêm Hà NộiXem thêm: Top 10 Nam Ca Sĩ Đẹp Trai Nhất Việt Nam Đẹp Nhất Việt Nam Hiện Nay

Biết đá vôi này ngơi nghỉ tinh thần thô thì tiếp tế ra đá dăm có trọng lượng thể tích xốp là 1 trong những,75kg/dm 3 với độ trống rỗng xốp 30%. Xác định nút hút nước theo trọng lượng của loại đá vôi trên trường hợp biết sống tâm lý bão hòa đá vôi này có trọng lượng thể tích là 2,7kg/dm 3 . (Chỳ ý thành lập cụng thức trước lúc ỏp dụng) B- BÊ TÔNG Bài 1 - a/ Tính liều lượng vật liệu thực tế dùng vào 1m 3 bê tông M200. Biết bê tông tươi tất cả khối lượng thể tích là 2,318 T/m 3 cùng cấp cho phối hận của bê tông phối kết hợp theo tỷ lệ là X : N LT : C k : Đ k = 1 : 0,6 : 2 : 4. Biết vật liệu dùng gồm các tính chất sau: - Xi măng: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12 kg/dm 3 . - Cát: γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; W c = 4,5%, ∆ V c = 30%. - Đá: γ ođ k = 1,65 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,6 kg/dm 3 ; W đ =1,5%, ∆ V đ = 0%. - 5 - Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD b/ Xác định độ rỗng của bê tông biết hệ số thuỷ hoá của xi-măng là 0,23dm 3 /kilogam xi-măng với đưa thiết bê tông tươi không có lỗ trống rỗng, nước tự do thoải mái cất cánh hơi hoàn toàn. c/ Tính lượng bê tông nhận được từ một mẻ trộn của dòng sản phẩm trộn bao gồm dung tích 500 lkhông nhiều. Bài 2- Một loại bê tông M20 bao gồm cấp cho pân hận vật liệu tại hiện trường nhỏng sau: X:N tr :C õ :Đ õ = 1: 0,45: 2,5: 3,4 Biết vật liệu sử dụng gồm unique tốt, gồm các tiêu chuẩn nlỗi sau: - Xi măng PC30: γ ox = 1,30 g/centimet 3 , γ ax = 3,12 g/cm 3 - Cỏt kim cương các loại vừa: γ oc k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ac = 2,60 g/centimet 3 ; W c = 4,0%; ∆ V c = 32%. - Đá dăm có D max = 40mm: γ ođ k = 1,55 g/cm 3 ; γ ađ = 2,56 g/centimet 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/cm 3 Sau Khi trộn, váy bê tông và thí nghiệm xác định được γ ob tươi = 2,25 g/cm 3 . a- Tính lượng vật liệu mang đến 1m 3 bê tông theo cung cấp pân hận bên trên. b- Tính thể tích bê tông nhận được từ một mẻ trộn của máy tất cả dung tích 700(l). c- Tính độ trống rỗng của bê tông sau khoản thời gian rắn chắc hẳn cùng với điều kiện nước thoải mái vào bê tông sẽ bay khá trọn vẹn. Cho biết các chất nước links hoá học của khoáng vật xi-măng là 23% (so với khối lượng xi măng). Coi bê tông tươi không tồn tại lỗ rỗng. Bài 3- Một nhiều loại bê tông bao gồm mác kiến thiết là M25, độ lưu hễ trải đời SN yc = 4 cm, cấp păn năn vật liệu theo tính tân oán như sau: X : C k : Đ k = 1 : 2,0 : 3,5 Biết vật liệu bao gồm những thông số kỹ thuật nlỗi sau: - Xi măng PC40: γ ox = 1,3 g/cm 3 . - Cỏt quà loại vừa: γ oc k = 1,50 g/centimet 3 ; γ ac = 2,56 g/centimet 3 ; W c = 4%; ∆ V c = 30%. - Đá dăm gồm D max = 40mm: γ ođ k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,65 g/cm 3 ;W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/cm 3 Cho biết lượng nước định hướng đến 1m 3 bờ tụng là 190 lớt và thông số thực nghiệm A là 0,55. Hóy tớnh lượng vật liệu cho 1 mẻ trộn (ngơi nghỉ trạng thỏi độ ẩm trường đoản cú nhiờn) của mỏy trộn cú dung tớch thựng trộn 600 lkhông nhiều cùng số bao xi-măng (50 kg/1bao) nên sẵn sàng về công trường thi công để xây dựng không còn lượng bê tông là 600m 3 . Nếu mong mỏi mỗi mẻ trộn thu được 600dm 3 bờ tụng thỡ dung tớch thựng trộn tối thiểu là bao nhiờu lớt? Bài 4- Một loại bê tông M20 gồm cung cấp phối hận lý thuyết như sau: X : C k : Đ k =1: 2,4: 3,8 Biết vật liệu dùng tất cả chất lượng vừa phải, gồm những thông số kỹ thuật nlỗi sau : - Cát : γ ac = 2,5 kg/dm 3 ; γ oc k = 1,50 g/centimet 3 ; W c = 4% ; ∆ V c = 30%. - Đá dăm: γ ac = 2,4 kg/dm 3 ; γ ođ k = 1,45 g/centimet 3 ; W đ = 1%; ∆ V đ = 0%. - 6 - Sở môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD - Xi măng Pooclăng PC30: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12 kg/dm 3 Vật liệu dùng đạt thưởng thức về chất lượng với thành phần phân tử. Nước trộn bê tông không bẩn, γ n =1g/cm 3 ; Hệ số thực nghiệm A=0,6; SN yc =6cm. a/ Tuân theo phương pháp thể tích hoàn hảo và tuyệt vời nhất, dự đoán lượng vật liệu cho 1 m 3 bê tông cùng lượng bê tông chiếm được từ 1 mẻ trộn của máy trộn gồm dung tích 500 lít theo cấp pân hận đã mang đến. b/ Tính độ trống rỗng của bê tông sau khi rắn chắc với ĐK nước tự do thoải mái vào bê tông bay tương đối trọn vẹn. Cho số lượng nước links hóa học của khoáng vật xi măng là 25% (đối với lượng xi măng). Bài 5- Một nhiều loại bê tông Mtrăng tròn có nguyên tố danh nghĩa nlỗi sau: X : N LT : C k : Đ k = 1 : 0,62 : 2,5 : 3,7 Biết vật liệu dùng có unique xuất sắc, bao gồm những chỉ tiêu sau: - Cát: γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; γ ac = 2,65 kg/dm 3 ; W c = 4% ; ∆ V = 32%. - Đá: γ ođ k = 1,45 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,60 kg/dm 3 ; W đ = 1,5% ; ∆ V = 0%. - Xi măng PC30 : γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,12kg/dm 3 ; - Nước sạch: γ n = 1kg/dm 3 a- Tuân theo phép tắc thể tích tuyệt vời nhất dự đoán lượng vật liệu cho một công trường nhằm thêm vào 600m 3 bê tông? b- Tính thể tích bê tông nhận được xuất phát từ 1 mẻ trộn của dòng sản phẩm trộn tất cả dung tích V o = 700(lít) cùng số mẻ trộn quan trọng nhằm kiến thiết hết lượng bê tông trên. Bài 6- Một các loại bê tông tất cả nguyên tố thực tế nlỗi sau: X:N tr :C â :Đ â =1 : 0,36 : 2,08 : 4,04. Vật liệu được sử dụng nlỗi sau: - Xi măng: γ ax = 3,15 kg/dm 3 ; γ ox = 1,3 kg/dm 3 . - Cát: γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; γ oc k = 1,55 kg/dm 3 ; W c = 4,5%; ∆ V c = 30%. - Đá: γ ađ = 2,5 kg/dm 3 ; γ ođ k = 1,45 kg/dm 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. Bỏ qua hàm vị bong bóng khí trong bê tông tươi, tuân thủ theo đúng chế độ thể tích tuyệt đối, hãy dự trù lượng vật liệu nhằm chế tạo 1m 3 bê tông cùng lượng bê tông chiếm được xuất phát từ 1 mẻ trộn của sản phẩm trộn tất cả dung tích thùng trộn là 850 lít. Bài 7- Một một số loại bê tông Mtrăng tròn, cung cấp pân hận vật liệu tại hiện trường nlỗi sau: X:N TR :C õ :Đ õ = 1: 0,40 : 2,13 : 3,76 Biết vật liệu dùng tại hiện nay trường bao gồm unique xuất sắc với có những thông số nhỏng sau: - Xi măng PC30: γ ox = 1,3 g/centimet 3 ; γ ax = 3,12 g/centimet 3 . - Cỏt tiến thưởng nhiều loại vừa: γ oc k = 1,55 g/cm 3 ; γ ac = 2,56 g/centimet 3 ; W c = 5%; ∆ V c = 34%. - Đá dăm có: γ ođ k = 1,60 g/centimet 3 ; γ ađ = 2,65 g/cm 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - 7 - Bộ môn Vật liệu Xây dựng Bài tập môn VLXD - Nước sạch: γ n = 1g/centimet 3 Dùng cơ chế thể tích tuyệt đối hoàn hảo dự trù lượng vật liệu quan trọng để xây đắp được 450m 3 bê tông (xi-măng tính bởi tấn, nước, cát, đá tính bằng m 3 ) với số mẻ trộn quan trọng để kiến thiết hết lượng bê tông nói bên trên biết thùng trộn có dung tích 800 lít. Bài 8- Tuân theo cơ chế thể tích tuyệt đối hoàn hảo, lường trước lượng vật liệu quan trọng và số mẻ nhằm cung cấp 500 m 3 bê tông Mđôi mươi cho một công trường vẫn thi công. Biết số lượng nước định hướng đến 1m 3 bê tông là 180lkhông nhiều cùng vật liệu dùng tất cả các thông số kỹ thuật như sau : - Cát : γ oc k = 1,6 kg/dm 3 ; γ ac = 2,6 kg/dm 3 ; W c = 4% ; ∆ V = 30%. - Đá : γ ođ k = 1,6 kg/dm 3 ; γ ađ = 2,6 kg/dm 3 ; W đ = 1% ; ∆ V = 0%. - Xi măng Poóclăng PC30: γ ox = 1,3 kg/dm 3 ; γ ax = 3,13 kg/dm 3 Vật liệu dùng đạt tận hưởng về unique với yếu tắc hạt. Nước cấp dưỡng bê tông sạch mát. Cho thông số tăng lượng vữa là 1 trong,4; Hệ số thực nghiệm A = 0,6, độ lưu lại hễ của tất cả hổn hợp bê tông trải đời là SN = 6centimet cùng dung tích thùng trộn là Vo = 750lkhông nhiều. Bài 9- Một công trường đã kiến tạo 850 m 3 bê tông M20 có độ giữ đụng thử dùng SN yc = 4 cm cùng hệ số tăng lượng xi măng Khi thiết kế cấp cho pân hận là α = 1,4. Biết vật liệu tại hiện tại ngôi trường có các thông số kỹ thuật nhỏng sau: - Xi măng PCB30:γ ox = 1,3 g/centimet 3 ; γ ax = 3,12 g/cm 3 . - Cỏt đá quý một số loại vừa: γ oc k = 1,56 g/cm 3 ; γ ac = 2,65 g/centimet 3 ; W c = 4,0%; ∆ V c = 32%. - Đá dăm có: γ ođ k = 1,47 g/cm 3 ; γ ađ = 2,56 g/centimet 3 ; W đ = 1,5%; ∆ V đ = 0%. - Nước sạch: γ n = 1g/cm 3 Cho biết ít nước định hướng đến 1m 3 bờ tụng là 180 lớt và thông số thực nghiệm A là 0,60. Hóy tớnh lượng vật liệu làm việc tâm lý độ ẩm tự nhiên và thoải mái cho 1m 3 bê tông nói bên trên với số ngày cần thiết nhằm thiết kế hết số bê tông đó, biết một ngày công trường rất có thể kiến tạo được 20 thùng trộn, dung tích của thùng trộn là 850 lkhông nhiều. - 8 -

Chuyên mục: DIGITAL MARKETING