BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ NGUYÊN NHÂN

  -  

Trong giờ đồng hồ Anh, có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: Adverbial Clause chỉ thời gian, nơi chốn, phương pháp, ngulặng nhân, kết quả…… Mỗi các loại Adverbial Clause được bắt đầu bởi vì các trường đoản cú ví dụ. Vậy Adverbial Clause là gì? Adverbial Clause là các loại mệnh đề bao gồm tác dụng làm cho trạng ngữ trong câu.

Bạn đang xem: Bài tập về mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

1. Mệnh đề trạng ngữ là gì?

Mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề có chức năng ngữ pháp của một trạng ngữ (bổ nghĩa mang lại một mệnh đề khác) vào câu, bổ sung ý nghĩa cho 1 mệnh đề không giống. Có nhiều các loại như mệnh đề chỉ công dụng, nguim nhân, xứ sở, thời hạn, cách thức…

Các mệnh đề trạng ngữ thường được hiểu là mệnh đề phụ do không diễn tả được một ý trọn vẹn và không thể đứng độc lập. Nói bí quyết khác, bọn chúng cần đi với 1 mệnh đề bao gồm.

2. Các loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng anh

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

Adverbial Clause chỉ thời hạn hay ban đầu bởi các từ bỏ sau:

When (Khi mà)

Ví dụ: When they come, I will be ready.

While (vào khi)

Ví dụ: I am watching a movie while they are walking.

Before (trước khi)

Ví dụ: My father often drinks wine before he goes to bed.

After (sau khi)

Ví dụ: They went lớn the movies after they had finished the exam.

Since (tự khi)

Ví dụ: I haven’t met her since she graduate from school.

Chú ý: “since” hay được sử dụng trong thì hiện nay ngừng.

As (Lúc mà)

Ví dụ: I met them as I was in the supermarket.

Crúc ý: Trong mệnh đề tất cả các tự when, as, while đôi lúc bao gồm sự không giống nhau giữa những thì của rượu cồn trường đoản cú, tuy nhiên Adverbial Clause không bao giờ nghỉ ngơi thì tương lai. Nếu mệnh đề thiết yếu làm việc sau này thì Adverbial Clause làm việc thì hiện nay hay.

Till/ until (cho đến khi)

Ví dụ: I’ll wait till/ until my sister comes baông xã.

As soon as (ngay trong khi mà)

Ví dụ: As soon as Mark heard the news, he ran to lớn the hospital.

Just as (ngay khi)

Ví dụ: Just as Jyên ổn walked into lớn the room, everyone clapped their hands.

Whenever (bất cứ Khi nào)

Ví dụ: I am a phone điện thoại tư vấn away whenever you need me

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

Adverbial Clause chỉ xứ sở là mệnh đề có tác dụng làm trạng ngữ chỉ xứ sở vào câu. Mệnh đề này được ban đầu bởi where (nơi mà) và wherever (bất kể vị trí nào).

Ví dụ:

The dog will follow wherever you go.She asked where I live sầu.
*
Các nhiều loại Adverbial Clause

Mệnh đề trạng ngữ chỉ ngulặng nhân

Adverbial Clause chỉ nguyên ổn nhân là mệnh đề bao gồm sứ mệnh nêu nguim nhân của sự vật dụng, hiện tượng lạ vào câu.

Mệnh đề này được ban đầu bằng because, since, as, seeing that….. (mọi Có nghĩa là chính vì.)

Ví dụ:

Because he is siông chồng, he can not go camping.Since the fighter is too light, he can’t attkết thúc the tournament.Seeing that he is late, he was disqualified from the examination.As my mother was tired, she goes to lớn bed early.

DOWNLOAD NGAY: Trọn cỗ những bộ đề ETS, Hacker, Taking TOEIC mới nhất format 2020

Mệnh đề trạng ngữ chỉ giải pháp thức

Adverbial Clause chỉ cách thức gồm mục đích làm cho trạng ngữ chỉ cách thức vào câu. Mệnh đề này thường ban đầu bởi as tốt as if, đều có nghĩa: Như là, nhỏng.

As: Như là

Ví dụ: He graduates as his parents expected.

As if: Nhỏng thể là

Mệnh đề bước đầu với as if hay là mệnh đề mang định, biểu đạt vụ việc không tồn tại thiệt.

Ví dụ: She looks as if she is going lớn cry.

Ví dụ: He said as if I was all wrong.

Ví dụ: They look as if they were guilty.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích

Adverbial Clause chỉ mục đích là mệnh đề gồm mục đích làm trạng ngữ chỉ mục tiêu vào câu. Mệnh đề này thường ban đầu bằng so that, in order that, số đông Có nghĩa là để mà lại.

Ví dụ:

The tour guide explains the rules very carefully so that everyone will know what to lớn vày.My mom makes breakfast in order that I can eat it before going to lớn school.

Xem thêm: Cách Phát Trực Tiếp Trên Iphone 7, Live Stream Trên Ip 7, ‎Omlet Arcade: Phát Trực Tiếp Trên App Store

Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự tương phản

Là mệnh đề bao gồm mục đích làm cho trạng ngữ chỉ sự tương phản trong câu. Mệnh đề này thường xuyên bước đầu bằng các tự nhỏng sau: although, though, even though (Mặc dù), but (Nhưng)…..

Ví dụ: Although/ Though/ Even Though the weather is bad, my husb& still goes to lớn work.

Ví dụ: I love eating this hamburger but I can’t eat it too much.

3. Vị trí mệnh đề trạng ngữ vào giờ đồng hồ Anh

Mệnh đề trạng ngữ bổ nghĩa mang lại cồn từ

Mệnh đề trạng ngữ hoàn toàn có thể được đặt ở bất kể đâu do một số loại mệnh đề này không tồn tại vị trí cố định trong câu.

Ví dụ: I watered the flowers because it was so hot today.

→ Because it was so hot today, I watered the flower.

Ví dụ: He looks annoyed as she hasn’t come yet.

→ As she hasn’t come yet, he looks annoyed.

Trong các ví dụ bên trên, “because it was hot today” té nghĩa cho rượu cồn trường đoản cú “watered”. Tương tự, mệnh đề “she hasn’t come yet” vấp ngã nghĩa mang đến rượu cồn từ bỏ “looks”.

Mệnh đề trạng ngữ ngã nghĩa mang lại tính từ/trạng từ

Loại mệnh đề này thường xuyên được đặt sau trường đoản cú nhưng nó ngã nghĩa, tức là đặt sau tính trường đoản cú, trạng trường đoản cú trong câu. 

Ví dụ: Looking directly at the sun may damage your eyes if you don’t wear sunglasses.

Ví dụ: You look terrified as if you’d seen a ghost.

Mệnh đề trạng ngữ tỉnh giấc lược

Vị trí của mệnh đề tỉnh giấc lược được đặt như mệnh đề vừa đủ. 

Ví dụ: While eating, he talked nonstop.

→ While eating, he talked nonstop.

4. Mệnh đề trạng ngữ rút ít gọn

Muốn nắn biết mệnh đề trạng ngữ rút ít gọn được tổ chức triển khai như thế nào thì trước tiên, bạn phải nắm được phép tắc tầm thường của vấn đề rút gọn gàng vào câu đề xuất thỏa mãn nhì nguyên tố sau:

Hai mệnh đề trong câu cần phải gồm thuộc công ty ngữ.

Trong câu hay bắt buộc gồm một liên từ bỏ nối nhị mệnh đề như: as, before, while, although,…

lúc vẫn đáp ứng đủ nhì ĐK trên, chúng ta rút ít gọn mệnh đề trạng ngữ bằng phương pháp bỏ công ty ngữ tại 1 mệnh đề và hoạt động từ bỏ thành V-ing. Tuy nhiên, tùy ngôi trường đúng theo mà lại ta hoàn toàn có thể lược bỏ một ít hoặc các thành phần câu.

Về biện pháp rút gọn thì gồm 2 thể thức: câu chủ động, câu bị động

Câu công ty động

 Cấp độ 1: Lược bỏ công ty ngữ

Lược vứt chủ ngữ làm việc mệnh đề trạng ngữ (mệnh đề phú, mệnh đề có liên từ), cồn từ bỏ chủ yếu trong câu đưa thành V-ing, trường vừa lòng gồm “to lớn be” thì lúc rút ít gọn đang là being.

Ví dụ: 

When she looked at the pictures, she found a familiar face. → Looking at the pictures, she found a familiar face. 

 Cấp độ 2: Lược vứt cả nhà ngữ lẫn liên từ

Tương từ nlỗi Lever 1, nhưng mà ta hoàn toàn có thể vứt luôn luôn cả liên tự.

Ví dụ: When Anna came trang chủ, she saw a mèo → Coming home page, Anna saw a cat

Lưu ý: Đối cùng với những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời hạn, nhằm nhấn mạnh thời hạn hoặc hành vi nào xảy ra trước, ta rất có thể sử dụng having + V3/ed để rút ít gọn gàng bọn chúng.

Ví dụ: After she finishes his work, she goes khổng lồ the cinema → After finishing his work, she goes to the cinema.

Câu bị động

Cấp độ 1: Chỉ rút ít gọn chủ ngữ

Tại Lever này, họ lược bỏ công ty ngữ sinh hoạt mệnh đề trạng ngữ, đụng từ bỏ “khổng lồ be” đang biến thành being, theo sau là V3/-ed như thông thường.

Ví dụ:

As he is called a liar, he becomes angry → As being called a liar, he becomes angry.

 Cấp độ 2: Rút ít gọn chủ ngữ cùng khổng lồ be

Tương từ bỏ nhỏng Lever 1, tuy vậy từ bây giờ ta có thể vứt cả being và chỉ còn lưu lại mỗi liên tự với rượu cồn trường đoản cú V3/-ed

Crúc ý: cùng với các liên từ (ví dụ như because of) đề nghị theo sau phải là N/V-ing.

Ví dụ: As he is called a liar, he becomes angry → As called a liar, he becomes angry.

Cấp độ 3: Rút gọn gàng cả liên công ty ngữ với lớn be

Trong mệnh đề trạng ngữ dạng tiêu cực, đấy là hình thức rút gọn cao nhất. Ở Lever này, cả liên từ bỏ, chủ ngữ lẫn đụng từ vào câu đều được lược bỏ, và chỉ giữ lại cồn từ bỏ V3/-ed. Cách thức rút ít gọn này rất dễ dàng bị nhầm lẫn cùng với biện pháp rút gọn mệnh đề quan hệ nam nữ – dạng thụ động.

Ví dụ: As he is called a murder, he becomes depressed. → Called a murder, he becomes depressed.

Lưu ý: Việc rút gọn cả liên từ, chủ ngữ, đụng từ bỏ hoàn toàn có thể được vận dụng trường hợp đằng sau hễ từ là một cụm danh trường đoản cú.

Xem thêm: Truyện Tranh Thần Đồng Đất Việt (Tập 125 Đến Tập 134), Thần Đồng Đất Việt

Ví dụ: As he is a king of the Anunnaki, he was worshiped by his descendants → As being a king of the Anunnaki, he was worshiped by his descendants.

Những bài tập ôn luyện

Dưới đó là bài bác tập mà lại thầy đang tổng vừa lòng cùng soạn nhằm các chúng ta cũng có thể hiểu rõ hơn về ngữ pháp này lúc áp dụng lý thuyết. 

Tải bài tập về máy: https://drive.google.com/open?id=1JZY-JPPLZrHQGGmRk3lXOWA8hwLRZqGygXPwreKO-wc

Trên đấy là các lý thuyết cơ bản của mệnh đề trạng ngữ góp hầu như fan rất có thể nắm rõ rộng về phần ngữ pháp giờ Anh này, cũng giống như là dễ dãi xử lý các bài bác tập ngữ pháp TOEIC tất cả vào đề thi. 

Để góp các bạn hiểu rõ hơn về những chăm đề Ngữ pháp TOEIC, FireEnglish reviews mang lại bạn các khóa đào tạo và huấn luyện TOEIC online, nhằm lí giải đến các bạn các phương thức làm cho bài bác công dụng, những chăm đề từ vựng với ngữ pháp thông dụng giỏi lộ diện vào đề thi. Khóa học TOEIC online này phù hợp với các bạn ko có khá nhiều thời gian mang đến những lớp luyện thi phía bên ngoài.  Kchất hóa học hiện giờ đang có Voucher giảm 40% tiền học phí dành cho số đông các bạn đăng ký sớm nhất.