Bài tập về most và almost

 - 

Với mong muốn cung cấp các bạn vào bài toán từ ôn luyện IELTS grammar online thì hôm nay bản thân vẫn thường xuyên trình làng phương pháp phân biệt "Most - Most of - The most - Almost - Mostly". Chúng mang lại lợi ích không ít cho phần IELTS Writing mà lại hiện tượng ngữ pháp này tương đối cạnh tranh lưu giữ đấy! Vậy làm thế nào nhằm chọn lọc đúng thì các bạn hãy chú ý vào nội dung bài viết của chính bản thân mình nhé!

1. Most

- Most đi trực tiếp cùng với Danh từ bỏ - không tồn tại of

Example:

Most sudent fear exams. (Hầu hết học viên phần đông hại những kỳ thi.)

2. Most of

- Dùng Most of Khi sau nó là Ssinh sống hữu bí quyết + Danh từ

Example:

Most of my students are poor. (Hầu hết các học viên của mình hồ hết nghèo.)

- Most of us/ you/ them (đi cùng với những Đại trường đoản cú nhân xưng)

Example:

Most of them died in the battle. (Hầu hết bọn bọn họ rất nhiều bị tiêu diệt vào trận chiến.)

- Most of đi với the + danh từ

Example:

Most of the books come from foreign countries. (Hầu hết các cuốn sách là tự nước ngoài.)

3. The most

- The most sử dụng đến đối chiếu rộng độc nhất của much/many - đứng 1 mình hoặc có Danh tự sinh hoạt sau với nghĩa: các độc nhất.

Bạn đang xem: Bài tập về most và almost

Example:

He earned the most money. (Nó tìm được không ít tiền duy nhất.)

- The most đứng trước Tính từ bỏ hoặc Trạng từ bỏ vào đối chiếu hơn tốt nhất.

Example:

She is the most beautiful in the class. (Cô ấy xinch đẹp tuyệt vời nhất lớp.)

*


cũng có thể các bạn quan tiền tâm:

4. Almost

- Almost: gần như - luôn luôn là 1 Trạng từ, Tức là nó đang đi cùng với Tính từ bỏ, Động từ bỏ, Trạng từ bỏ.

Example:

I had almost died if he hadn't saved me. (Tôi gần như là sẽ chết nếu nó ko cứu vãn tôi.)

That tool is almost useless. (Cái luật đó gần như vô dụng.)

- Almost all of the + Danh từ: gần như vớ cả

Example:

Almost all of the plans are impractical. (Gần như tất cả các kế hoạch số đông phi thực tiễn.)

- Almost everyone (everybody)/ everything/ no one/ nothing: gần như là toàn bộ đều người/ phần nhiều sản phẩm công nghệ gần như là không tồn tại ai/ không tồn tại gì.

Example:

Almost everyone in her family has blone hair. (Gần nlỗi toàn bộ đầy đủ bạn trong gia đình nó gồm tóc vàng hoe.)

5. Mostly

- Mostly chủ yếu, số đông, đa số là, hầu như là.

Example:

We're mostly out on Sundays. (Hầu như chủ nhật như thế nào công ty chúng tôi cũng đi chơi.)

We receive sầu a lot of foreign visitors, mostly Americans. (Bọn tôi nghênh tiếp những du khách quốc tế, chủ yếu là fan Mỹ.)

6. Bài Tập

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. He (1) fell asleep in the lecture.

A. Most

B. Almost

2. He frequently walked here (2) because he wanted to see her.

A. almost

B. mostly

3. They are (3) powerful in the competition. They can beat any opponents.

A. most

B. mostly

C. the most

4. (4) of us come from middle - class families.

A. most

B. almost

C. the most

5. (5) people know that smoking is harmful to their health.

A. the most

B. most

C. Mostly

D. Almost

Exercise 2: Điền Almost - Almost All - Most of

1. ___ people in the world want to lớn live sầu a better life.

2. ___ junior high students in Viet Nam & Trung Quốc have khổng lồ study hard lớn pass high school examinations.

3. I lượt thích summer ___ the time, but July is really too hot!

4. I ___ had a bad accident yesterday. I have sầu to drive sầu more carefully.

5. The cat ___ touched my leg, but I shooed it away.

6. Are ___ Americans English speakers?

7. I learned ___ my English by watching movies và listening to music.

8. We had ___ arrived in the town when it started khổng lồ snow.

Xem thêm: Áo Len Tiếng Anh Là Gì ? 100 Từ Vựng Tiếng Anh Về Quần Áo Phổ Biến Nhất

9. "Did ___ you remember lớn bring extra food for our camping today?"

10. Something terrible happened! I was flying in a plane and it ___ crashed!

Exercise 3: Điền "most/almost" vào địa điểm trống:

1. Dinner is ____ ready.

2. ____ Swiss people understand German.

3. I spkết thúc ____ time on the first exercise.

4. ___ no one believed hyên.

5. Their house is ___ opposite ours.

6. We are ___ here.

7. My constract has been ____ finished.

8. ___ Vietnamese lượt thích tea.

9. ___children hate doing homework.

Exercise 4: Lựa chọn lời giải đúng:

1. DNA's lademo production looks likely lớn be their___ successful ever.

a. most

b. mostly

c. almost

d. the most

2. Most doctors find it ___ impossible lớn make a living from hospital alone.

a. the most

b. most

c. almost

d. most of

3. The sun shines over 800 hours during May, June, và July và on ___ days temperatures rise above 90 degree Fahrenheit.

a. most

b. mostly

c. almost

d. the most

4. They've ___ no confidence that they can use the new maschine properly.

a. most

b. the most

c. almost

d. most of

5. The company needs three more computers and a new photocopier in order khổng lồ work ____ effectively.

Xem thêm: Unit 1 Lớp 11: Speaking Unit 1: Friendship Tình Bạn, Unit 1 Lớp 11 Skills

a. the most

b. most

c. almost

d. mostly

6. His paintings are ___ photographic in their color và accuracy.

a. the most

b. most

c. mostly

d. almost

*

7. Đáp án

Exercise 1:

1. B Almost: trạng từ đi trước đụng từ tất cả nghĩa ngay gần như

2. B Mostly because : chủ yếu là vì

3. C The most: sử dụng cho cấp cho đối chiếu rộng nhất

4. A. Most of us: phần lớn bọn chúng tôi

5. B Most + Danh từ

Exercise 2:

1. Almost all

2. Almost all

3. Most of

4. Almost

5. Almost

6. Almost all

7. Most of

8. Almost

9. Most of

10. Almost

Exercise 3:

1. Almost

2. Most

3. Most

4. Almost

5. Almost

6. Almost

7. Almost

8. Most

9. Most

Exercise 4:

1. A

2. C

3. A

4. C

5. B

6. D


Chuyên mục: Tổng hợp