Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Thcs Modun 23

  -  
Bài thu hoạch tu dưỡng thường xuyên Mô đun 23: Kiểm tra, Reviews tác dụng tiếp thu kiến thức của học sinh - GV. Nguyễn Thị Tý


Bạn đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 23

*
DownloadVui lòng mua xuống giúp thấy tư liệu đầy đủ

Bài thu hoạch tu dưỡng liên tiếp Mô đun 23: Kiểm tra, Reviews công dụng tiếp thu kiến thức của học sinh nhằm tìm thấy cách thức chất vấn review của giáo viên nên kích ham mê được sự tự đánh giá Reviews của fan học cùng chu chỉnh được đúng mực, một cách khách quan thành quả học tập với cường độ đã đạt được phương châm dạy học.
Xem thêm: Bài Tập Về Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 9, Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 9

*

Nội dung Text: Bài thu hoạch tu dưỡng tiếp tục Mô đun 23: Kiểm tra, Review công dụng học hành của học viên - GV. Nguyễn Thị Tý


Xem thêm: Số Đo May Quần Áo Trẻ Em Việt Nam Chuẩn Nhất, Số Đo Mẫu Của Trẻ Em Và Người Lớn

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xulặng Giáo viên: Nguyễn Thị Tý BÀI THU HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Năm học 2014 – 2015Họ và tên giáo viên : NGUYỄN THỊ TÝTổ: Sinh – Công NghệNội dung mô đun 23 (KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH)I. Lí do chọn mô đun: Như chúng ta đã biết "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học". Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ngành giáo dục đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện cả về sách giáo khoa, nội dung, phương pháp giảng dạy, … trong đó lấy đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh làm tiền đề để định hướng giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinch. Qua đó ta thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong dạy học và do đó tôi quyết định chọn mô đun này nghiên cứu và tìm phát âm.II. Nội dung mô đun 23: 1. Đánh giá là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ thống thông tin về thực trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục. 2. Các hình thức đánh giá: ­ Đánh giá chẩn đoán đuợc tiến hành trước khi dạy một nội dung nào đ ó, nhằm giúp giáo viên nắm được tình hình về những kiến thức có liên quan với bài học tập. Tứ đó có kế hoạch dạy học phù hòa hợp. ­ Đánh giá từng, phần được tiến hành nhiều lần trong quá trình dạy học, nhằm cung cấp những thông tin ngược để giáo viên và học sinh kịp thời điều chỉnh cách dạy cùng cách học. ­ Đánh giá tổng kết được tiến hành khi kết thúc kì học hay năm học, khoá học (thi). ­ Ra quyết định: Đây là khâu cuối cùng trong quá trình đánh giá. Giáo viên quyết định những biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh có sai sót đặc biệt. 3. Chức năng của kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở trường THPT:Trường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuim Giáo viên: Nguyễn Thị Tý Đánh giá kết quả học tập của học sinh là xác nhận thành tích học tập của học sinh so với học sinh khác hoặc làm sáng tỏ mức độ đạt được và chưa đạt đuợc của học sinh về kiến thức, kỉ năng và thái độ so với mục tiêu dạy học đã được xác định. 4. Yêu cầu cần phải đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình giáo dục phổ thông. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học là yêu cầu cơ bạn dạng, tối thiểu về kiến thức, kỉ năng của môn học mà học sinh cần phải có và có thể đạt được sau mỗi chủ đề của chương trình môn học tập. Chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình môn học đuợc trình bày theo chủ đề ở từng lớp và ở các lĩnh vực học tập. 5. Các yêu cầu cần đạt được của việc kiểm tra, đánh giá: Ngoài các yêu cầu về việc đa dạng của năng lực nhận thức (nhận biết, đọc, vận dụng, phân tích, đánh giá bán...), phương pháp và nội dung đánh giá còn cần bắt buộc hướng đến những mục tiêu đáp ứng cả bốn trụ cột sau: . Học để biết . Học để làm cho . Học để chung sống . Học để khẳng định bản thân 6. Quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông: ­ Xác định mục tiêu của đề kiểm tra. ­ Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng. ­ Thiết lập ma trận hai chiều: Lập một bảng có hai chiều. ­ Thiết kế câu hỏi theo ma trận. ­ Xây dựng đáp án và biểu điểm. 7. Xu cố kỉnh mới trong đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện nay là trường đoản cú Review Qua module 23, tôi đã tiếp thu được những vấn đề như sau: ­ Phân biệt được kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinch. ­ Xác định được mục tiêu, chức năng của kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinch.Trường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý ­ Thực hiện các bước cơ bản trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinch. ­ Xác định được yêu cầu đối với kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên, và tìm ra xu hướng đổi mới trong kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh hiện ni ­ Xác định ưu điểm và hạn chế của từng phương pháp kiểm tra và đánh giá bán kết quả học tập của học sinh ở trường. ­ Xác định các yêu cầu khi sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với các mục tiêu học tập. ­ Thực hành lựa chọn và sử dụng các phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh ở từng môn họcIII. Nội dung thực hiệnMa trận kiểm tra 1 tiết Sinh 10 học kỳ II A. Trắc nghiệm : 24 câu Chủ đề Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng Các năng tốt cao lực Dinh dưỡng, ­Đặc điểm vi Xác định Năng lực tự chuyển hoá sinh đồ vật loại môi họcvật chất với ­ Các kiểu dáng trường nuôi NL tư duy năng lượng dinh dưỡng cây vi sinc sáng chế tác.ở vi sinh đồ của vi sinch đồ gia dụng NL giải đồ gia dụng. quyết vấn ­ đề Số câu : 6 Số câu : 4 Số câu : 2Tỉ lệ15% = Tỉ lệ : 10% = Tỉ lệ :5% = 1,5đ 1đ 0,5đSinh trưởng ­ Các pha nuôi So sánh sự Liên hệ Năng lực tự vi sinh thiết bị cấy không khác biệt thực tiễn học tập liên tục trong nuôi NL giao tiếp ­ Ảnh tận hưởng cấy liên tục NL tư duy của các chất và không liên sáng tạo. hoá học và lí tục NL giải học tập quyết sự việc NL ngôn ngữTrường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên ổn Giáo viên: Nguyễn Thị TýSố câu : 10 Số câu : 6 Số câu : 2 Số câu : 2Tỉ lệ:25% = Tỉ lệ : 15% = Tỉ lệ : 5% = Tỉ lệ: 5% = 2,5đ 1,5đ 0,5đ 0,5đTổng : 40% Số câu : 10 Số câu : 2 Số câu :2 Số câu :4= 6đ Tỉ lệ : 25% = Tỉ lệ:5% = Tỉ lệ : 5% = Tỉ lệ : 10% Số câu : 16 2,5đ 0,5đ 0,5đ = 1đ B. Tự luận: 60% Chủ đề Biết Hiểu Vận dụng Vận dụng Các năng rẻ cao lựcSinh trưởng Đặc điểm 4 Tính số Giải quyết Năng lực tự vi sinh vật dụng pha vào lượng tế tình huống học tập nuôi ghép bào vi thực tiễn NL tư duy không liên khuẩn sau liên quan tiền sáng tạo nên. tục. thời gian t đến các NL giải nhân tố quyết vấn ảnh hương thơm đề NL ngôn vsv ngữSố câu : 2 Số câu : 1 Số câu : 1 Số câu : 1Tỉ lệ:40% = Tỉ lệ : 20% = Tỉ lệ 20% = Tỉ lệ : 20% 4 đ 2 đ 2đ = 2 đIV. Kết quả: 1. Đối với giáo viên: ­ Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. ­ Giúp giáo viên nắm được yêu cầu và cách thức đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra và đánh giá trên cơ sở đó tạo bước chuyển mạnh mẽ và thực chất về công tác đổi mới PPDH. ­ Duy trì tốt nề nếp dạy­ học, tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Đổi mới một cách thiết thực phương pháp dạy của thầy và phương pháp học của trò. Tích cực sưu trung bình, mua tìm, tự làm các phương luôn thể, thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập. ­ Nghiên cứu và xác định đúng trọng tâm của chương trình, hướng dẫn học sinh phương pháp học tập bộ môn phù phù hợp. ­ Phối hợp với gia đình trong việc đôn đốc, kiểm tra việc học tập của học sinch. Phải công trung khu, công bằng và khách quan đối với mọi học sinch b) Đối với học sinhTrường THPT Đức TríBài thu hoạch bồi dưỡng thường xuim Giáo viên: Nguyễn Thị Tý ­ Giúp học sinh biết tự đánh giá kiến thức của mình, biết đánh giá cho bạn mình. Như vậy, giáo viên không còn độc quyền đánh giá học sinh mà học sinh có quyền tham gia vào kết quả đánh giá của chính mình và của bạn mình. ­ Học sinh nghiêm túc trong học tập và trung thực trong thi cử.V. Kết luận: Kiểm tra­ đánh giá có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với học sinh, giáo viên và đặc biệt là đối với cán bộ quản lí. Để chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, bản thân mỗi giáo viên phải tự tìm ra cho mình một phương pháp đánh giá tích cực và phù hợp với thực tiễn, từ đó đưa ra được kết quả chính xác, giúp học sinh tự tin trong học tập. Tân Châu, ngày 10 tháng 05 năm năm ngoái Người viết thu hoạch Nguy ễn Th ị TýTrường THPT Đức Trí