Bản Tự Đánh Giá Cán Bộ Công Chức Viên Chức Năm 2015

  -  

I. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ

1. Bảo đảm số đông cán bộ, công chức, viên chức cùng bạn lao động mọi được reviews với phân các loại trên đơn vị chức năng mình công tác.

Bạn đang xem: Bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2015

1.1 Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các dịch vụ thì Reviews và phân loại nghỉ ngơi công tác cao nhất.

1.2 Khi cán cỗ, công chức, viên chức siêng công tác thì cơ quan, đơn vị chức năng new có trách nát nhiệm đánh giá phân một số loại. Trường hợp cán cỗ, công chức, viên chức bao gồm thời gian công tác làm việc tại ban ngành, đơn vị chức năng cũ từ 06 mon trlàm việc lên thì Việc Đánh Giá, phân các loại được tiến hành kết hợp với chủ kiến dấn xét của ban ngành, đơn vị chức năng cũ.

1.3 Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức biệt phái: Do ban ngành, tổ chức, đơn vị địa điểm cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái đến tấn công giá; gửi kết quả đánh giá về ban ngành cử biệt phái để lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

1.4 Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức được cử đi học thì mang kết quả học tập, có chứng thực của các đại lý huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng có tác dụng địa thế căn cứ Review cùng phân loại cán cỗ, công chức, viên chức trên ban ngành công tác làm việc.

2. Bảo đảm một cách khách quan, công bằng, công khai, chính xác. Nghiêm cnóng lợi dụng vấn đề nhận xét nhằm trù dập, khiến mất liên hiệp nội bộ.

3. Bảo đảm đúng thẩm quyền đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao cồn. Cấp như thế nào, tín đồ làm sao tiến hành việc Đánh Giá thì đôi khi tiến hành vấn đề phân nhiều loại với nên Chịu trách nhiệm về ra quyết định của bản thân mình.

Trường hòa hợp cán cỗ trực thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy cai quản thì nhận xét, phân một số loại cán bộ, công chức, viên chức sau khi có kết quả Đánh Giá bọn cùng cá thể cán cỗ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Huyện ủy theo phân cấp cho làm chủ.

3. Việc đánh giá yêu cầu địa thế căn cứ vào chức trách rưới, nhiệm vụ được giao cùng hiệu quả triển khai trách nhiệm. Việc Reviews nên làm rõ ưu thế, yếu điểm, hạn chế về phẩm chất, năng lượng, chuyên môn của cán cỗ, công chức, viên chức, bạn lao cồn.

Cán cỗ, công chức, viên chức và fan lao hễ bị cách xử lý kỷ dụng cụ trường đoản cú vẻ ngoài khiển trách trsống lên thì bị hạ một nút xếp một số loại so với mức xếp các loại theo công cụ.

4. Việc Review, phân loại cán cỗ, công chức, viên chức chỉ huy, thống trị nên nhờ vào tác dụng hoạt động vui chơi của cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị được giao chỉ huy, thống trị.

Mức độ chấm dứt trọng trách của fan Tiên phong không được cao hơn cường độ xong xuôi trách nhiệm của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng.

Đơn vị gồm bên trên 30% cán cỗ, công chức, viên chức với bạn lao rượu cồn bị xếp một số loại không chấm dứt trách nhiệm thì bạn mở đầu đơn vị chức năng bị hạ 1 nút xếp một số loại theo nguyên tắc.

6. Trường phù hợp cán cỗ, công chức, viên chức không kết thúc trọng trách vị yếu tố khách quan, bất khả chống thì được xem như xét vào quy trình review, phân nhiều loại.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH GIÁ:

III. NỘI DUNG, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ

1.Nội dung tấn công giá

1.1 Công chức được Đánh Giá theo những ngôn từ sau đây

a) Chấp hành mặt đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng cùng pháp luật của Nhà nước;

b) Phđộ ẩm hóa học chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong với lề lối làm cho việc;

c) Năng lực, chuyên môn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Tiến độ cùng kết quả tiến hành nhiệm vụ;

đ) Tinc thần trách rưới nhiệm với kết hợp vào tiến hành nhiệm vụ;

e) Thái độ giao hàng quần chúng.

g) Công chức chỉ huy, làm chủ ngoài bài toán review theo nội dung bên trên, còn được nhận xét theo các văn bản sau đây:

- Kết trái hoạt động vui chơi của phòng ban, tổ chức, đơn vị được giao chỉ huy, quản lí lý;

- Năng lực chỉ huy, quản lí lý;

- Năng lực tập đúng theo, liên kết công chức.

3. Viên chức được reviews theo các câu chữ sau đây:

a) Chấp hành mặt đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng với quy định của Nhà nước;

b) Phẩm hóa học bao gồm trị, đạo đức, lối sống, tác phong cùng lề lối làm cho việc;

c) Kết quả thực hiện quá trình hoặc nhiệm vụ theo thích hợp đồng thao tác làm việc đã ký kết;

d) Việc triển khai hiện tượng về đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp;

đ) Tinch thần trách nát nhiệm, cách biểu hiện giao hàng quần chúng. #, tinh thần bắt tay hợp tác với đồng nghiệp và Việc thực hiện nguyên tắc ứng xử của viên chức;

e) Việc thực hiện các nghĩa vụ không giống của viên chức.

g) Viên chức cai quản ngoại trừ vấn đề nhận xét theo văn bản trên, còn được review theo những nội dung sau đây:

- Năng lực chỉ đạo, thống trị, quản lý và điều hành và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Kết trái hoạt động của đơn vị chức năng được giao thống trị, phú trách rưới.

Chụ ý: Nhân viên phù hợp đồng 68 được reviews như công chức không giữ lại chức vụ làm chủ, viên chức biệt phái Review như viên chức.

2. Thẩm quyền cùng trách nát nhiệm reviews, phân loại công chức

2.1 Chủ tịch UBND tỉnh Reviews phân loại và chịu đựng trách rưới nhiệm về tác dụng review, phân một số loại công chức là thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND thức giấc.

2.2 Thủ trưởng những sở, ban, ngành, đơn vị chức năng nằm trong UBND tỉnh Review phân một số loại và chịu trách nhiệm về hiệu quả Review, phân nhiều loại đối với công chức là cấp cho phó của chính mình , công chức, viên chức, lao đụng vừa lòng đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc quyền thống trị.

3. Trình trường đoản cú, thủ tục reviews công chức

Đối với công chức giữ chuyên dụng cho chỉ đạo, thống trị  (Thủ trưởng đơn vị).

a) Bước 1: Công chức chỉ huy, thống trị từ nhận xét cùng phân một số loại (theo Phiếu từ bỏ Review cùng phân các loại – Prúc lục 2A, 2B gắn kèm).

b) Cách 2: Xin chủ kiến nhận xét bởi văn uống bản của Chi cỗ khu vực công chức (bao hàm cả công chức lãnh đạo cai quản không là đảng viên) công tác.

c) Cách 3: Tổ chức cuộc họp tiến công giá

- Thành phần dự họp:

+ Đối với cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị gồm những tổ chức triển khai cấu thành, thành phần tham dự là thay mặt đại diện cung cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn tkhô hanh niên với fan đi đầu những đơn vị cấu thành; ngoại giả, đơn vị có thể mời chỉ đạo cung cấp trên cai quản trực tiếp nối dự (riêng biệt những Ban, Chi cục trực thuộc các snghỉ ngơi, ngành gồm dưới 30 người làm việc liên tục thì yếu tắc tham gia tất cả toàn thể công chức, viên chức và bạn lao hễ của Ban, Chi cục).

+ Đối cùng với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có các tổ chức cấu thành, yếu tố tham dự là toàn cục công chức cùng bạn lao động của phòng ban, tổ chức triển khai, solo vị; thay mặt đại diện cấp cho ủy đảng, công đoàn, đoàn tkhô cứng niên (trường hợp có); mà còn, đơn vị chức năng hoàn toàn có thể mời chỉ đạo cấp bên trên thống trị trực tiếp nối dự.

- Nội dung:

+ Công chức trình diễn report tự reviews hiệu quả công tác làm việc tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm số đông tín đồ tham gia cuộc họp đóng góp chủ ý.

+ Các thành viên dự cuộc họp địa thế căn cứ kết quả từ reviews của công chức cùng chủ ý dấn xét của Chi cỗ để tham mê gia góp ý. Các chủ kiến tđắm đuối gia góp ý được ghi vào biên bản với thông qua tại buổi họp.

d) Cách 4: Người có thđộ ẩm quyền review, phân nhiều loại công chức tìm hiểu thêm chủ kiến thừa nhận xét của Chi bộ (bước 2), chủ ý tmê mẩn gia của các yếu tắc dự họp (bước 3), ra quyết định Reviews, phân nhiều loại công chức với thông tin tác dụng reviews, phân các loại đến công chức theo công cụ.

4. Trình từ bỏ, giấy tờ thủ tục Đánh Giá với phân loại viên chức

4.1. Đối với viên chức chỉ đạo, quản lý:

a) Bước 1: Viên chức lãnh đạo, thống trị tự Đánh Giá cùng phân các loại (theo Phiếu tự Review với phân các loại – Phụ lục 2B đính thêm kèm).

b) Bước 2: Xin ý kiến nhấn xét bằng văn uống bạn dạng của Chi bộ vị trí viên chức (bao gồm cả viên chức chỉ đạo làm chủ không là đảng viên) công tác.

c) Cách 3: Tổ chức họp tấn công giá

- Thành phần dự họp:

+ Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp tất cả đơn vị cấu thành, yếu tố tham gia là chỉ đạo đơn vị chức năng, thay mặt đại diện cấp cho ủy đảng, công đoàn, đoàn tkhô giòn niên cùng tín đồ dẫn đầu các đơn vị cấu thành; đơn vị rất có thể mời đại diện chỉ đạo cấp bên trên cai quản thẳng đơn vị dự.

+ Đối với đơn vị chức năng sự nghiệp không có đơn vị chức năng cấu thành và các khoa, phòng, tổ, team,…trực thuộc đơn vị sự nghiệp, nhân tố tham gia có tổng thể viên chức cùng bạn lao cồn của đối kháng vị; đại diện cấp cho ủy đảng, công đoàn, đoàn tkhô nóng niên (nếu như có); đơn vị có thể mời đại diện lãnh đạo cấp trên làm chủ trực tiếp đơn vị dự.

- Nội dung:

+ Viên chức chỉ đạo, cai quản trình diễn Phiếu trường đoản cú Review hiệu quả công tác;

+ Các member dự cuộc họp căn cứ công dụng trường đoản cú Review của viên chức cùng chủ kiến thừa nhận xét của Chi cỗ nhằm tsi gia góp ý. Các ý kiến tđê mê gia góp ý được ghi vào biên bạn dạng cùng thông qua trên buổi họp.

d) Bước 4: Thủ trưởng đơn vị chức năng sự nghiệp tổng đúng theo các các chủ kiến Review tại bước 2 cùng bước 3 nêu trên; nhấn xét, Reviews so với cấp phó; hoàn chỉnh hồ sơ ý kiến đề nghị cấp tất cả thđộ ẩm quyền Reviews, phân nhiều loại viên chức làm chủ theo cơ chế.

đ) Cách 5: Người gồm thđộ ẩm quyền Review, phân nhiều loại viên chức tham khảo chủ ý reviews trên bước 2, bước 3, bước 4 nêu trên, ra quyết định đánh giá, phân các loại viên chức cùng thông báo công dụng nhận xét, phân nhiều loại cho viên chức theo chính sách.

4.2. Đối cùng với viên chức ko giữ lại công tác lãnh đạo, quản lí lý vào đơn vị sự nghiệp công lập

a) Cách 1: Viên chức tự reviews cùng phân các loại (theo Phiếu từ bỏ Review với phân một số loại – Phú lục 2B đính thêm kèm).

b) Bước 2: Tổ chức cuộc họp tiến công giá

- Thành phần: Toàn thể viên chức cùng người lao hễ của đơn vị chức năng hoặc khoa, phòng, tổ, đội…; mời bằng hữu lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập phú trách rưới đơn vị dự với lãnh đạo buổi họp (vào ngôi trường vừa lòng họp nhận xét sinh hoạt phạm vi khoa, phòng, tổ, đội…).

- Nội dung:

+ Viên chức trình bày Phiếu từ bỏ đánh giá;

+ Các thành viên dự buổi họp căn cứ tác dụng tự Đánh Giá của viên chức với chủ ý nhấn xét của Chi bộ để tđắm đuối gia góp ý. Các chủ kiến ttê mê gia góp ý được ghi vào biên bạn dạng với trải qua tại buổi họp.

d) Cách 3: Người gồm thđộ ẩm quyền reviews, phân nhiều loại viên chức tham khảo ý kiến tmê mệt gia của những yếu tố dự họp (bước 2), quyết định đánh giá, phân một số loại viên chức với thông tin hiệu quả review, phân một số loại mang đến viên chức theo lý lẽ.

4.3 Đối cùng với những ngôi trường thích hợp làm việc theo chính sách đúng theo đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CPhường trong các ban ngành, tổ chức hành chính cung cấp Ssinh hoạt vận dụng bài toán reviews, phân một số loại như công chức không duy trì chuyên dụng cho chỉ huy, làm chủ.

5. Hồ sơ đề nghị Reviews và phân loại

Các cơ sở, đơn vị tổ chức triển khai họp review, phân loại cán cỗ, công chức, viên chức, bạn lao động và gửi hồ sơ đề nghị cung cấp gồm thđộ ẩm quyền Đánh Giá và phân các loại cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ lao rượu cồn (qua chống tổ chức triển khai cán cỗ tổng thích hợp chung), gồm:

a) Tờ trình của 1-1 vị;

b) Phiếu từ bỏ nhận xét với phân loại;

c) Biên phiên bản buổi họp Đánh Giá của đối chọi vị;

d) Ý loài kiến thừa nhận xét của cấp cho ủy đảng đối chọi vị;

đ) Vnạp năng lượng bạn dạng review, phân một số loại tập thể với cá thể diện BTV Tỉnh ủy cai quản.

IV. CHẤM ĐIỂM THEO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

1. Cách chấm điểm (Chấm theo thang điểm 10)

1.1. Nhóm tiêu chí 1: Về chấp hành đường lối, công ty trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: Chnóng tối đa 1 điểm

1.2. Nhóm tiêu chuẩn 2: Về phđộ ẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong và lề lối làm cho việc: Chấm tối nhiều 1 điểm

1.3. Nhóm tiêu chí 3: Về cách biểu hiện Giao hàng nhân dân; ý thức trách rưới nhiệm vào công tác làm việc cùng kết hợp trong triển khai nhiệm vụ; thực hiện phép tắc xử sự, văn hóa truyền thống văn phòng, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp: Chấm buổi tối nhiều 1 điểm

1.4. Nhóm tiêu chí 4: Về hiệu quả thực hiện nhiệm vụ: Chnóng tối nhiều 6 điểm

1.5. Chấm điểm ttận hưởng đối với nhiệm vụ khuyến cáo (để cùng vào điểm hiệu quả thực hiện trách nhiệm sau khoản thời gian đang tính bình quân ngơi nghỉ mục b nêu trên): Chnóng tối nhiều 1 điểm.

(Chi huyết Phú lục 1 gắn thêm kèm)

2. Xác định điểm xếp nhiều loại cán cỗ, công chức viên chức

Điểm xếp loại cán cỗ, công chức, viên chức là tổng điểm đã đạt được theo những tiêu chí đánh giá nêu tại Mục 1 Phần IV Hướng dẫn này. Cụ thể:

Điểm xếp các loại = Điểm team tiêu chuẩn 1 + Điểm đội tiêu chuẩn 2 + Điểm đội tiêu chuẩn 3 + Điểm đội tiêu chí 4 + Điểm thưởng trọn (ví như có).

V. PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1. Mức chấm dứt xuất nhan sắc trọng trách (các loại A).

a) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức không giữ lại dùng cho chỉ đạo làm chủ xếp các loại A Lúc đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành 100% kế hoạch công tác làm việc được giao những năm.

- Có điểm xếp loại từ 8,5 điểm trở lên.

- Không tất cả ngôn từ chấm 0 điểm với có trên 90% số nhiệm vụ được giao trong thời gian giải quyết và xử lý đúng thời hạn theo phương pháp.

- Có ít nhất 01 đề tài, sáng tạo độc đáo, chiến thuật công tác ví dụ được áp dụng, nâng cấp tác dụng, hiệu lực hiện hành hoạt động của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phụ trách nát với được Hội đồng ý tưởng của đơn vị công nhận.

b) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức duy trì phục vụ chỉ huy cai quản xếp nhiều loại A, bên cạnh đáp ứng các điều kiện nhỏng cán cỗ, công chức, viên chức ko giữ lại chuyên dụng cho chỉ huy cai quản, thì đôi khi bắt buộc bảo đảm an toàn những tiêu chuẩn sau:

- Các phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% trách nhiệm theo lịch trình, kế hoạch công tác làm việc năm; kết thúc xuất sắc trách nhiệm chợt xuất. Trong số đó, gồm từ 80% trngơi nghỉ lên những ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng hoặc ngành, nghành phú trách vì mình chỉ huy, chỉ đạo, quản lý và điều hành chấm dứt xuất dung nhan trọng trách được giao.

- Lãnh đạo, lãnh đạo cách tân hành chính, cải tân cơ chế công vụ, công chức đạt tác dụng tốt, gồm tác động thẳng nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu quả hoạt động vui chơi của cơ sở, tổ chức, đơn vị chức năng hoặc của ngành, nghành được giao prúc trách.

2. Mức kết thúc giỏi trọng trách (nhiều loại B):

a) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức không giữ lại phục vụ lãnh đạo làm chủ xếp nhiều loại B lúc đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành 100% chiến lược công tác được giao vào năm;

- Có điểm xếp các loại từ bỏ 7 mang đến dưới 8,5 điểm

- Không bao gồm ngôn từ chấm 0 điểm và gồm trên 80% số trách nhiệm được giao trong thời gian giải quyết đúng thời hạn theo chính sách.

b) Đối với cán cỗ, công chức, viên chức duy trì phục vụ chỉ huy thống trị xếp nhiều loại B, ngoài đáp ứng nhu cầu những ĐK như cán bộ, công chức, viên chức ko giữ lại chức vụ chỉ đạo quản lý, thì đồng thời bắt buộc bảo vệ những tiêu chí sau:

- Các phòng ban, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách rưới ngừng 100% trọng trách theo lịch trình, planer công tác năm, của cả trách nhiệm bỗng dưng xuất. Trong đó, bao gồm từ 80% trsống lên các ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị hoặc ngành, lĩnh vực phú trách bởi vì bản thân chỉ huy, chỉ huy, điều hành và quản lý chấm dứt xuất sắc trách nhiệm được giao.

- Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cách tân chế độ công vụ, công chức đạt tác dụng, tất cả ảnh hưởng tác động nâng cấp hiệu lực thực thi, công dụng hoạt động vui chơi của phòng ban, tổ chức, đơn vị hoặc của ngành, lĩnh vực được giao prúc trách rưới.

3. Mức chấm dứt trọng trách nhưng lại còn giảm bớt về năng lực so với cán cỗ, công chức hoặc chấm dứt trách nhiệm đối với viên chức (loại C):

a) Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức không duy trì công tác chỉ huy quản lý xếp các loại C Lúc đạt đầy đủ các tiêu chí sau:

- Hoàn thành từ bỏ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ theo chương trình planer công tác làm việc năm;

- Có điểm xếp các loại trường đoản cú 5 điểm trsinh hoạt lên;

- Có bên trên 70% số trọng trách được giao giải quyết và xử lý đúng hạn theo luật.

b) Đối với cán cỗ, công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ đạo cai quản xếp nhiều loại C, ngoài thỏa mãn nhu cầu các ĐK nlỗi cán bộ, công chức, viên chức ko giữ dịch vụ chỉ huy làm chủ, thì mặt khác buộc phải đảm bảo an toàn các tiêu chí sau:

- Lãnh đạo, chỉ huy, điều hành quản lý các phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị hoặc ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phú trách rưới chấm dứt các trách nhiệm được giao;

- Các cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị được giao phú trách rưới xong xuôi tự 70% mang lại bên dưới 100% trọng trách theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc năm; xong xuôi trách nhiệm hốt nhiên xuất;

- Lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ công chức đạt công dụng.

4. Mức ko chấm dứt trách nhiệm (loại D):

a) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức ko duy trì chức vụ chỉ huy làm chủ xếp nhiều loại C lúc bao gồm một trong các tiêu chuẩn sau:

- Không tiến hành hoặc vi phạm đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng hoặc lao lý của Nhà nước bị cung cấp có thđộ ẩm quyền giải pháp xử lý kỷ pháp luật hoặc cơ quan gồm thđộ ẩm quyền xử trí theo cách thức (đã chấm 0 điểm);

- Vi phạm kỷ qui định, kỷ cương cứng hoặc quy chế thao tác làm việc của cơ sở, tổ chức đơn vị chức năng nhưng mà chưa tới nút bị giải pháp xử lý kỷ lao lý sinh sống bề ngoài cao nhất (sẽ chấm 0 điểm);

- Thực hiện nay trọng trách bao gồm sai phạm đến cả buộc phải có phương án khắc phục;

- Gây mất đoàn kết vào đơn vị;

- Hoàn thành bên dưới 70% trọng trách theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

- Có bên trên 30% số nhiệm vụ được giao giải quyết thừa thời hạn theo khí cụ.

- Có điểm xếp loại dưới 5 điểm.

b) Đối cùng với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ chỉ đạo thống trị xếp loại D, gồm một trong những tiêu chí sau:

- Một vào các tiêu chí ko hoàn thành nhiệm của công chức, viên chức không giữ chuyên dụng cho chỉ huy quản ngại lý;

- Liên quan liêu trực tiếp đến xấu đi, thụt két, tđam mê nhũng, lãng phí tại những phòng ban, tổ chức, đơn vị được giao phú trách với bị cách xử lý theo khí cụ của pháp luật;

- Cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý hoàn thành dưới 70% trách nhiệm theo lịch trình, chiến lược công tác làm việc năm;

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ bao gồm không nên phạm tới cả yêu cầu bao gồm phương án tương khắc phục;

- Cơ quan lại, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng được giao chỉ đạo, thống trị xảy ra mất hòa hợp.

VI. SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI

1. Kết quả đánh giá là 1 trong số những địa thế căn cứ quan trọng đặc biệt nhằm bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức vụ nghề nghiệp, quy hướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều rượu cồn, giao vận, khen thưởng, kỷ dụng cụ và thực hiện những chế độ khác đối với cán cỗ, công chức, viên chức, fan lao hễ.

2. Kết quả nhận xét, phân các loại cán bộ, công chức được thực hiện có tác dụng căn cứ tiến hành chính sách áp dụng, quản lý cán cỗ, công chức. Cụ thể:

2.2. Cán bộ 02 năm liên tiếp không xong xuôi nhiệm vụ thì ban ngành, tổ chức tất cả thđộ ẩm quyền miễn nhiệm, đến thôi có tác dụng trách nhiệm.

Xem thêm: 12 Trang Web Tạo Link Rút Gọn Link Nhanh, Đơn Giản Nhất, Cách Rút Gọn Link

2.3. Công chức 0hai năm liên tiếp ko dứt trọng trách thì ban ngành, tổ chức, đơn vị gồm thẩm quyền giải quyết và xử lý thôi câu hỏi.

VII. Tổ chức thực hiện, quản lý hồ sơ tài liệu về nhận xét cán bộ, công chức sản phẩm năm

Công bài toán tương quan đến việc cai quản biên chế, Review chất lượng cán bộ gia sư, Ssống từng trải những đơn vị chức năng nghiêm túc tiến hành ./.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Văn uống Phê

Nơi nhận:

- Nhỏng kính gửi;

- Ban Giám đốc ;

- Lưu: VT, TCCB.

 Prúc lục 1

LƯỢNG HÓA TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

I. Nhóm tiêu chí 1: Về chấp hành con đường lối, công ty trương, cơ chế của Đảng và quy định của Nhà nước (buổi tối đa 1 điểm), vào đó:

1. Chấp hành nghiêm: 1 điểm;

2. Chấp hành chưa tốt bị cấp gồm thđộ ẩm quyền phê bình bằng văn uống bản: 0,5 điểm;

3. Vi phạm đến mức bị cấp cho bao gồm thđộ ẩm quyền xử trí kỷ qui định trường đoản cú hiệ tượng khiển trách nát trở lên theo quy định: 0 điểm.

II. Nhóm tiêu chuẩn 2: Về phẩm hóa học thiết yếu trị, đạo đức, lối sinh sống, tác phong cùng lề lối thao tác làm việc (buổi tối đa 1 điểm), trong đó:

1. Mức tốt: 1 điểm;

2. Mức không tốt, bị cung cấp gồm thẩm quyền phê bình bởi văn uống bản: 0,5 điểm;

3. Vi phạm đến cả bị cung cấp bao gồm thđộ ẩm quyền giải pháp xử lý kỷ phương tiện từ vẻ ngoài khiển trách nát trngơi nghỉ lên theo quy định: 0 điểm.

III. Nhóm tiêu chí 3: Về thể hiện thái độ Ship hàng nhân dân; lòng tin trách nát nhiệm vào công tác làm việc cùng kết hợp vào thực hiện nhiệm vụ; tiến hành luật lệ ứng xử, văn hóa truyền thống văn phòng, đạo đức nghề nghiệp công vụ, đạo đức nghề nghiệp nghề nghiệp (về tối đa 1 điểm), trong đó:

- Mức tốt: 1 điểm;

- Mức chưa tốt, bị cấp cho gồm thẩm quyền phê bình bằng văn bản: 0,5 điểm;

- Mức kém hoặc vi phạm luật tới cả bị cấp cho gồm thẩm quyền xử trí kỷ quy định tự hiệ tượng khiển trách rưới trở lên theo luật pháp (Có hành động cửa quyền, hống hách, gây trở ngại, pthánh thiện hà, xấu đi, tmê say nhũng, hà lạm, tiêu tốn lãng phí bị xử trí kỷ luật): 0 điểm.

IV. Nhóm tiêu chí 4: Về kết quả thực hiện trách nhiệm (điểm trung bình tối đa 6 điểm), trong đó:

1. Cách chấm điểm theo nhiệm vụ

1.1. Đối cùng với cán cỗ, công chức, viên chức không duy trì dịch vụ lãnh đạo quản lí lý: Chấm theo thang điểm 6 cho từng trách nhiệm được giao cách xử lý, trong khoảng thời hạn nhận xét được khẳng định (Phiếu chnóng điểm – Phụ lục 2A đính thêm kèm). Cụ thể:

a) Đối với trọng trách khẳng định được số lượng và gồm thời hạn xử lý (văn uống bạn dạng, cuộc tkhô hanh tra, bình chọn, buổi họp,...):

- Chấm 6 điểm đối với: Nhiệm vụ chấm dứt đạt đòi hỏi về quality cùng trước thời hạn theo nguyên lý (so với trọng trách có thời hạn giải quyết).

- Chấm 5 điểm đối với: Nhiệm vụ chấm dứt đạt thưởng thức về chất lượng với đúng thời hạn theo cơ chế (đối với nhiệm vụ gồm thời hạn giải quyết).

- Chnóng 4 điểm đối với: Nhiệm vụ ngừng đạt trải đời về quality dẫu vậy chậm rãi thời hạn theo lý lẽ (Công văn: 1 ngày; văn bản mang tên loại: 1 ngày (trường hợp thực hiện nguyên lý 1 cửa) hoặc 3 ngày (nếu không thực hiện chính sách một cửa); văn uống bản QPPL: 7 ngày).

- Chnóng 3 điểm đối với: Nhiệm vụ chấm dứt đạt thưởng thức về unique tuy vậy chậm chạp thời hạn theo hình thức (Công văn: 2 ngày; văn bản mang tên loại: 2 ngày (ví như triển khai nguyên tắc 1 cửa) hoặc 5 ngày (nếu không tiến hành bề ngoài một cửa); văn bạn dạng QPPL: 10 ngày).

- Chnóng dưới 3 điểm đối với: Nhiệm vụ kết thúc không đạt hưởng thụ (tđê mê mưu được bên dưới 1/2 văn bản đúng chính sách theo yêu cầu) hoặc trách nhiệm chấm dứt đạt đòi hỏi về unique tuy vậy chậm rì rì thời hạn theo giải pháp (Công văn: Quá 2 ngày; văn uống bạn dạng có tên loại: Quá 2 ngày (trường hợp tiến hành vẻ ngoài 1 cửa) hoặc quá 5 ngày (còn nếu như không tiến hành vẻ ngoài một cửa); văn uống phiên bản QPPL: Quá 10 ngày).

- Chấm 0 điểm: Đối cùng với phần nhiều trách nhiệm ko thực hiện thực hiện.

b) Đối cùng với trọng trách không khẳng định được số lượng và thời hạn giải quyết (trách nhiệm của nhân viên cấp dưới hành chính phục vụ, trọng trách của viên chức chuyên ngành y tế, giáo dục,...)

- Chnóng 6 điểm đối với: Nhiệm vụ kết thúc đạt kinh nghiệm về unique, tiết kiệm chi phí được rất nhiều ngân sách và thời hạn, mang lại kết quả cao rõ ràng vào vận động quản lý đơn vị nước hoặc tiến hành chuyển động công việc và nghề nghiệp được đơn vị thẳng thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức ghi thừa nhận (đối với trách nhiệm không tồn tại thời hạn giải quyết và xử lý hoặc phần nhiều trọng trách không hẳn là tmê man mưu xử trí vnạp năng lượng bản).

- Chnóng 5 điểm đối với: Nhiệm vụ xong xuôi đạt yên cầu về quality, tiết kiệm chi phí và thời gian, đem lại kết quả rõ nét trong chuyển động quản lý bên nước hoặc thực hiện hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức ghi dìm (đối với trọng trách không có thời hạn giải quyết hoặc hồ hết trách nhiệm chưa phải là tyêu thích mưu cách xử trí vnạp năng lượng bản).

- Chnóng 4 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt đạt đề nghị về unique, đem về hiệu quả vào chuyển động quản lý bên nước hoặc tiến hành vận động công việc và nghề nghiệp được đơn vị chức năng thẳng áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức ghi dấn (so với nhiệm vụ không có thời hạn xử lý hoặc gần như nhiệm vụ chưa phải là tsi mưu xử lý văn bản).

- Chnóng 3 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt đạt trải đời về unique, thỏa mãn nhu cầu thử dùng của hoạt động cai quản công ty nước hoặc thực hiện hoạt động công việc và nghề nghiệp được đơn vị thẳng thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức ghi nhận (so với trọng trách không có thời hạn giải quyết và xử lý hoặc phần đông trách nhiệm không hẳn là tsi mê mưu cách xử trí văn uống bản).

- Chnóng bên dưới 3 điểm đối với: Nhiệm vụ kết thúc không đạt trải nghiệm theo nguyên tắc hoặc trọng trách kết thúc đạt yên cầu về quality nhưng lại có tác dụng tăng ngân sách cùng thời gian tiến hành, ko mang đến kết quả rõ rệt vào chuyển động cai quản công ty nước hoặc thực hiện vận động công việc và nghề nghiệp được đơn vị thẳng thực hiện cán bộ, công chức, viên chức xác nhận (đối với trọng trách không có thời hạn giải quyết và xử lý hoặc hầu hết trọng trách chưa phải là ttê mê mưu cách xử lý văn bản).

- Chấm 0 điểm: Đối cùng với đông đảo nhiệm vụ ko tiến hành thực hiện.

1.2. Đối với cán cỗ, công chức, viên chức duy trì chức vụ chỉ huy quản lý:

a) Năng lực lãnh đạo, làm chủ, điều hành và quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ (buổi tối đa 1 điểm), vào đó:

- Mức tốt (biểu thị qua Việc xong trên 80% trách nhiệm được giao chỉ huy, điều hành): 1 điểm;

- Mức tương đối (trình bày qua Việc ngừng từ 60% mang đến dưới 80% trọng trách được giao chỉ huy, điều hành): 0,5 điểm;

- Mức kém nhẹm (biểu hiện qua vấn đề hoàn thành dưới 60% trọng trách được giao chỉ đạo, điều hành): 0 điểm;

b) Năng lực tập đúng theo, kết hợp nội cỗ ( về tối đa 1 điểm), vào đó:

- Mức xuất sắc (mô tả qua bài toán nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất): 1 điểm;

- Mức hơi (biểu đạt qua câu hỏi nội bộ đơn vị chức năng mất đoàn kết nhưng không đến mức nên họp kiểm điểm): 0,5 điểm;

- Mức kém (miêu tả qua Việc nội cỗ đơn vị chức năng mất liên minh nghiêm trọng bị ban ngành tác dụng xử lý): 0 điểm;

c) Kết quả triển khai từng nhiệm vụ được giao (4 điểm): Chnóng theo thang điểm 4 mang đến từng trọng trách được giao xử trí (thẳng giải pháp xử lý hoặc được cắt cử lãnh đạo trực tiếp cấp cho dưới xử lý), trong khoảng thời gian reviews được xác định (Phiếu chấm điểm – Prúc lục 2A gắn thêm kèm). Cụ thể:

+ Đối với trách nhiệm khẳng định được con số cùng có thời hạn xử lý (văn bản, cuộc tkhô giòn tra, khám nghiệm, cuộc họp,...):

- Chấm 4 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt đạt yên cầu về quality và trước thời hạn theo vẻ ngoài (đối với nhiệm vụ tất cả thời hạn giải quyết).

- Chnóng 3,5 điểm đối với: Nhiệm vụ xong đạt hưởng thụ về unique cùng đúng thời hạn theo vẻ ngoài (đối với nhiệm vụ bao gồm thời hạn giải quyết).

- Chấm 3 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt đạt những hiểu biết về unique nhưng lại chậm thời hạn theo chính sách (Công văn: 1 ngày; văn bạn dạng mang tên loại: 1 ngày (ví như tiến hành nguyên lý 1 cửa) hoặc 3 ngày (nếu không tiến hành chính sách một cửa); văn uống bạn dạng QPPL: 7 ngày).

- Chnóng 2 điểm đối với: Nhiệm vụ hoàn thành đạt từng trải về chất lượng mà lại lờ đờ thời hạn theo nguyên tắc (Công văn: 2 ngày; văn bạn dạng mang tên loại: 2 ngày (nếu triển khai bề ngoài 1 cửa) hoặc 5 ngày (còn nếu không thực hiện chế độ một cửa); văn phiên bản QPPL: 10 ngày).

- Chấm bên dưới 2 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt không đạt yên cầu (tmê mẩn mưu được dưới một nửa câu chữ đúng biện pháp theo yêu thương cầu) hoặc trách nhiệm ngừng đạt những hiểu biết về chất lượng tuy vậy lừ đừ thời hạn theo cơ chế (Công văn: Quá 2 ngày; văn uống phiên bản mang tên loại: Quá 2 ngày (giả dụ tiến hành phương pháp 1 cửa) hoặc thừa 5 ngày (còn nếu như không thực hiện hình thức một cửa); văn phiên bản QPPL: Quá 10 ngày).

- Chnóng 0 điểm: Đối với hầu như nhiệm vụ ko triển khai thực hiện.

+ Đối với nhiệm vụ ko xác minh được con số với thời hạn giải quyết và xử lý (trách nhiệm của nhân viên cấp dưới hành chính phục vụ, trách nhiệm của viên chức chăm ngành y tế, giáo dục,...)

- Chấm 4 điểm đối với: Nhiệm vụ kết thúc đạt đề xuất về chất lượng, tiết kiệm chi phí được rất nhiều chi phí với thời hạn, đưa về hiệu quả cao rõ nét vào vận động làm chủ nhà nước hoặc triển khai vận động công việc và nghề nghiệp được đơn vị thẳng áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức ghi nhấn (đối với trọng trách không tồn tại thời hạn giải quyết hoặc mọi nhiệm vụ không phải là tsi mưu cách xử lý văn bản).

- Chnóng 3,5 điểm đối với: Nhiệm vụ dứt đạt đề nghị về unique, tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí với thời hạn, mang về công dụng rõ nét trong chuyển động thống trị đơn vị nước hoặc tiến hành chuyển động công việc và nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp sử dụng cán cỗ, công chức, viên chức ghi dấn (so với trọng trách không có thời hạn giải quyết và xử lý hoặc đầy đủ nhiệm vụ chưa phải là tmê say mưu xử trí văn bản).

- Chnóng 3 điểm đối với: Nhiệm vụ kết thúc đạt đòi hỏi về unique, đem về kết quả trong vận động làm chủ công ty nước hoặc thực hiện vận động nghề nghiệp và công việc được đơn vị trực tiếp áp dụng cán bộ, công chức, viên chức ghi nhấn (so với trọng trách không có thời hạn xử lý hoặc mọi trách nhiệm không hẳn là tđê mê mưu cách xử lý vnạp năng lượng bản).

- Chấm 2 điểm đối với: Nhiệm vụ xong đạt kinh nghiệm về unique, đáp ứng nhu cầu đề xuất của hoạt động thống trị đơn vị nước hoặc triển khai hoạt động nghề nghiệp được đơn vị chức năng thẳng thực hiện cán cỗ, công chức, viên chức ghi thừa nhận (so với nhiệm vụ không có thời hạn giải quyết và xử lý hoặc phần nhiều trọng trách chưa hẳn là tham mê mưu giải pháp xử lý vnạp năng lượng bản).

- Chấm bên dưới 2 điểm đối với: Nhiệm vụ xong không đạt hưởng thụ theo cách thức hoặc trọng trách ngừng đạt thưởng thức về quality tuy thế có tác dụng tăng chi phí với thời gian triển khai, không đem về công dụng rõ ràng trong chuyển động quản lý bên nước hoặc tiến hành hoạt động nghề nghiệp được đơn vị trực tiếp áp dụng cán cỗ, công chức, viên chức xác nhận (so với trọng trách không tồn tại thời hạn giải quyết hoặc hầu như trọng trách không phải là tmê say mưu cách xử trí vnạp năng lượng bản).

- Chnóng 0 điểm: Đối cùng với các trọng trách ko thực thi tiến hành.

2. Hệ số điểm theo nhiệm vụ

a) Đối với mọi trách nhiệm thông thường: Tính hệ tiên phong hàng đầu.

b) Đối với nhiệm vụ kiến tạo đề bài, đề án, văn uống bản QPPL: Tính hệ số 2.

3. Cách tính điểm bình quân đã đạt được theo công dụng triển khai nhiệm vụ được giao:

 

*

Ví dụ: Công chức A, trong thời hạn 2017 tất cả 40 nhiệm vụ (bao hàm 30 văn uống bạn dạng giao giải pháp xử lý được chấm 5 điểm/1 vnạp năng lượng phiên bản, hệ số 1; sẵn sàng ship hàng 05 hội nghị thuộc nghành nghề được phân công được chnóng 5 điểm/ hội nghị, thông số 1; tiếp dân 02 buổi được chấm 5 điểm/buổi, hệ hàng đầu và tham mê gia chế tạo 03 văn bạn dạng QPPL được chấm 6 điểm, hệ số 2).

Tổng số điểm chấm mang lại 40 trọng trách là: 150đ+25đ+10đ+36đ = 221điểm

Điểm trung bình công dụng tiến hành trọng trách là: 221 điểm : 43 thông số = 5,14 điểm (sẽ làm cho tròn số)

V. Chnóng điểm thưởng đối với trọng trách lời khuyên nhằm cùng vào tổng điểm các đội (I+II+III+IV) nêu trên (về tối nhiều 1 điểm). Cụ thể:

- Chấm 1 điểm: Đối cùng với trường thích hợp bao gồm trường đoản cú 5 đề tài hoặc 10 sáng kiến, chiến thuật công tác rõ ràng trsinh hoạt lên được áp dụng, nâng cấp hiệu quả, hiệu lực hiện hành buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức hoặc của ngành, lĩnh vực được giao phú trách cùng được cấp cho gồm thđộ ẩm quyền công nhận.

- Chnóng 0,7 điểm: Đối cùng với ngôi trường đúng theo tất cả từ 3 mang lại 5 đề bài hoặc từ 7 cho 10 sáng kiến, phương án công tác rõ ràng được áp dụng, nâng cấp tác dụng, hiệu lực buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức triển khai hoặc của ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phú trách rưới và được Hội đồng ý tưởng của đơn vị công nhận.

- Chnóng 0,5 điểm: Đối với cùng một trong số trường hòa hợp sau:

+ Có bên dưới 3 đề tài hoặc dưới 7 ý tưởng sáng tạo, phương án công tác rõ ràng được áp dụng, cải thiện hiệu quả, hiệu lực buổi giao lưu của các ban ngành, tổ chức triển khai hoặc của ngành, nghành nghề dịch vụ được giao phụ trách nát với được Hội đồng sáng kiến của đơn vị công nhận.

+ Đối tượng là chỉ đạo quản lý không tồn tại chủ đề, ý tưởng sáng tạo, phương án công tác làm việc được chấm điểm thưởng trọn mà lại bao gồm cán cỗ, công chức, viên chức đã có được chấm điểm thưởng trọn theo qui định về các vấn đề, sáng kiến, giải pháp công tác liên quan trực kế tiếp nghành được cắt cử trực tiếp chỉ đạo.

Ghi chú:

- Đối với vấn đề vì Hội đồng khoa học được Thành lập theo khí cụ công nhận.

- Đối với sáng kiến, phương án bởi vì Hội đồng ý tưởng của đơn vị chức năng thẳng sử dụng cán bộ, công chức, viên chức công nhận./.

Phụ lục 2A

PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm 2018: PHẦN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Họ với tên:………………………………………………………………………………….

Ngày, mon, năm sinh:……………………………………………………………………

Chức vụ (về đảng, chính quyền, đoàn thể):……………………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………...

Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………………...

 

TT

Nhiệm vụ được giao

Kết quả tình hiện

Tự chấm

Hệ số

Ghi chú

Tên nhiệm vụ

Thời hạn giải quyết

Tên sản phẩm

Ngày trả thành

Chất lượng sản phẩm

 

Ví dụ:

 

 

 

 

 

 

 

1

Dạy học tập những lớp…….

Trong năm học

Các giờ đồng hồ dạy

Đạt thử khám phá, Khá….

6

2

 

2

Chủ nhiệm lớp….

Trong năm học

Chất lượng HS….

Đạt hưởng thụ, Khá….

4

1

 

3

Giáo dục ngoại trừ giờ….

Trong năm học

Chất lượng HS….

Đạt thử dùng, Khá….

5

1

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tổng điểm từ chấm: 6 x 2 + 4 x 1 + 5 x 1

2. Tổng hệ số: 4

3. Điểm bình quân: ( 6 x 2 + 4 x 1 + 5 x 1) : 4 = 5,2

NGƯỜI TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ với tên)

 

 

 

Ghi chú: Đối với nhiệm vụ ko khẳng định được con số cụ thể hoặc trách nhiệm mang ý nghĩa lặp đi lặp lại liên tục, quan yếu tách nhỏng nhiệm vụ đào tạo và huấn luyện của thầy giáo, trách nhiệm đi khám bệnh lý của bác sĩ, trọng trách công tác làm việc vnạp năng lượng tlỗi cơ quan, tài xế ban ngành,… thì chưa hẳn điền vào những cột: "thời hạn giải quyết", "tên sản phẩm", "ngày trả thành".

 

Prúc lục 2B

 

Tên 1-1 vị

------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm 2018

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………….

Ngày, mon, năm sinh:……………………………………………………………………

Chức vụ (Về đảng, chính quyền, đoàn thể):………………………………………………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao:……………………………………………………………………...

 

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN

TT

Tiêu chí

Thang điểm

Tự chấm

Ghi chú

 

Ví dụ:

 

 

 

I

Nhóm tiêu chí 1: Về chấp hành mặt đường lối, nhà trương, cơ chế của Đảng cùng quy định của Nhà nước

1

1

 

II

Nhóm tiêu chuẩn 2: Về phđộ ẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong và lề lối làm cho việc

1

1

 

III

Nhóm tiêu chuẩn 3: Về thái độ Giao hàng nhân dân; niềm tin trách rưới nhiệm trong công tác với phối hợp trong triển khai nhiệm vụ; thực hiện luật lệ ứng xử, văn hóa văn phòng, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp

1

0,5

 

IV

Nhóm tiêu chí 4: Về kết quả triển khai nhiệm vụ

6

5,2

 

V

Điểm thưởng

1

0.5

 

 

Tổng cộng

 

8,2

 

 

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CBCCVC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Xem thêm: Ngành Quản Trị Công Nghệ Truyền Thông Đại Học Hoa Sen, Ngành Công Nghệ Truyền Thông Là Gì

2. Phân nhiều loại tấn công giá: 8,2 đ , Phân một số loại Công chức, viên chức: Hoàn thành giỏi nhiệm vụ

 

Ngày … tháng … năm 2018

Người từ đánh giá

(Ký, ghi rõ chúng ta và tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CBCCVC

1. Ý kiến tại buổi họp tiến công giá:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

2. Nhận xét của chỉ huy trực tiếp làm chủ CBCCVC:

.......................................................................................................................................

Kết luận: Đánh giá chỉ CCVC năm 2018 đạt 8,2 đ xếp nhiều loại Hoàn thành giỏi trách nhiệm.

 

Ngày....tháng....năm 2018

Thủ trưởng thẳng đánh giá

(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CBCCVC CỦA CẤP. CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................