BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH

  -  
*

Please use this identifier to lớn cite or links lớn this item: https://backlinks.vn/handle/11742/45032
Title:Bảng cân đối liên ngành (Input - output:I/O) của Việt Nam năm 2007
Authors:Nguyễn Đức Hòa
Keywords:Bảng cân đối liên ngànhKinh tế - xã hộiKhấu hao tài sảnTài sảnBức tranh kinh tếThống kê tài khoản quốc giaThống kêTổng cục Thống kê
Abstract:Bảng cân đối liên ngành là công cụ mô tả toàn diện bức tranh kinh tế của đất nước từ công nghệ sản xuất được áp dụng để tạo ra sản phẩm (biểu thị bởi các hệ số chi phí sản xuất) đến sử dụng kết quả sản xuất do nền kinh tế trong nước tạo ra và nhập khẩu (phản ánh qua cơ cấu tích lũy, tiêu dùng và xuất khẩu) và thu nhập được tạo ra từ sản xuất (cơ cấu thu của người lao động; khấu hao tài sản cố định; thuế sản xuất và thặng dư sản xuất). Bên cạnh việc mô tả đầy đủ bức tranh kinh tế của đất nước, bảng cân đối liên ngành là công cụ/mô hình kinh tế dùng để phân tích và dự báo rất hữu hiệu giúp cho các nhà quản lý và điều hành kinh tế đưa ra những quyết định, những giải pháp kinh tế - xã hội có lợi cho quá trình phát triển của đất nước
Issue Date:2010
Type:Báo cáo
Extent:37 trang
Method:http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=217
Language:vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tmùi hương mại, chi tiêu, thống kê