BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG

  -  

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 13 trang )
Bạn đang xem: Báo cáo thí nghiệm sinh học đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 1Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: Nêu đặc điểm khác nhau giữa gián đưc và gián cái.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình Hệ tiêu hóa của gián nhàĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 2
Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: Phân biệt tôm đực với tôm cái.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của tôm càngĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 3Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:
………………………………………………………Câu 1: Mô tả lại tuyến nước bọt của ốc nhồi.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của ốc nhồiĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2Hệ tiêu hoá và tuần hoàn của ốc nhồiTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 4Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: Cách mổ cá chép.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của cá chépĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 5Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: Ếch lấy khí vào phổi bằng cách nào?.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của ếchĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 6Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: Xác định vị trí của não tắc ké?.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của Tắc kéTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2BÀI 6Họ và tên sinh viên:…………………………………… Lớp:………………………………………………………Câu 1: So sánh não của chim cút với ếc và cá?.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 2: Chú thích vào hình nội quan của chim cútĐiểmTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNGBÁO CÁO THÍ NGHIỆM SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG A2
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đặt Mua Hàng Ebay Ship Về Việt Nam Giá Rẻ, Uy Tín Tại Tphcm

*
Báo cáo thực hành thí nghiệm anten và siêu cao tần 15 2 1
*
Các bài thực hành thí nghiệm môn vật lý THPT 13 19 161
*
Báo cáo thực hành thí nghiệm động cơ 46 2 24
*
BÁO CÁO THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ 46 871 0
*
báo cáo thực hành công nghệ đóng mới A1 24 853 3
*
Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM NHẬN BIẾT MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO pdf 6 18 162


Xem thêm: Bộ Đề Kiểm Tra Văn 8 Học Kì 2 Lớp 8 Môn Văn Có Đáp Án, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Văn 2021

*
Giáo án Sinh học 10 nâng cao - THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM SỰ THẨM THẤU & TÍNH THẤM CỦA TẾ BÀO pps 6 2 16