Bảo Vệ Đa Dạng Các Hệ Sinh Thái

  -  
*
Thảo luận: Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước như thế nào? Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 180 SGK Sinh học 9.
Bạn đang xem: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

*
Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 181 SGK Sinh học 9.


*
Bài 1, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 183 SGK Sinh học 9. Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.


*
Bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9

Giải bài 2 trang 183 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng? Biện pháp bảo vệ?


*
Bài 3, trang 183, SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 3 trang 183 SGK Sinh học 9. Vì sao cần bảo vệ sinh thái biển? Biện pháp báo vệ?
Xem thêm: Cách Tạo Album Ảnh Trên Fb, Cách Tạo Album Ảnh Trên Facebook

*
Bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9

Giải bài 4 trang 183 SGK Sinh học 9. Hãy chứng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó?


*
*

*
Gửi bài


Xem thêm: Cách Xem Mật Khẩu Facebook Trên Google Chrome Và Các Trình Duyệt

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép backlinks.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.