Be like nghĩa là gì

  -  

Be like được sử dụng để nói về sự giống nhau (cả về thể chất và tính cách). Ở đây, like đảm nhận vai trò của một giới từ.

Bạn đang xem: Be like nghĩa là gì

Ví dụ:

I"m likemy sister.David is likehis father.Whoare you like?My sister and I aren"t likeanyone else in our family.

Có thể sử dụng các từ quite, very, really, a bit... trước likeđể nhấn mạnh.

Ví dụ:

He"sa lotlike … (his brother)He"sreallylike … (his brother)He"sverylike … (his brother)He"sjustlike … (his brother)He"sa bitlike … (his brother)He"squitelike … (his brother)

Lưu ý: Sử dụng to be như là trợ động từ cho câu hỏi và câu phủ định.

Ví dụ:

He isn"t likehis mother at all!Is he likehis sister?

Chúng tacũng có thể sử dụng Be like- "như thế nào" để yêu cầu mô tả các địa điểm và sự vật.

Ví dụ:

– I saw the new office building today.– What"s it like? (= What is it like?)– It"s beautiful!- I saw the new Brad Pitt film last night.– What was it like?– Pretty good! He"s great in it.

Be like có thể được dùng trong tình huống thân mật để chỉ một ai đó nói câu gì hoặc hành động gì theo cách cụ thể.

Ví dụ:

I was like, "hey, how are you?"

Câu trên có thể dịch: "Tôi kiểu như...

Xem thêm: Bán Thâm Canh Là Gì ? Vai Trò Và Bản Chất Của Thâm Canh Nuôi Trồng Thủy Sản Bán Thâm Canh Là Gì

Này, cậu sao rồi?" trong tình huống bạn kể lại với một người khoảnh khắc gặp ai đó.

Bạn cũng có thể dùng nó để chỉ cho ai đó một hành động mà bạn đã làm hoặc điều gì đó đã xảy ra, chẳng hạn "I was like, (biểu cảm khuôn mặt ngạc nhiên)".

Cách dùng này bắt nguồn từ California, Mỹ, nhưng đã lan rộng đến hầu hết quốc gia nói tiếng Anh và thường được người trẻ vận dụng.

Phân biệt cách dùng một số câu hỏi với Be Like

What is she like? - Likeđược sử dụng như một trạng từ (phó từ) để hỏi về ngoại hình hay tính cách của một người, hình dạng hay tính chất của một vật và có tính chung chung. Câu trả lời phải là một tính từ hay thứ gì đó nhằm mô tả kiểu người hoặc vật.

Ví dụ:

What is she like? (How is she like?)She"s a lovely person, she"s tall and slim. (Cô ấy là một người đáng yêu, cao ráo và mảnh mai).

Who is he like?= asks about physical similarity or similar character to another person (hỏi về sự giống nhau về thể chất hoặc tính các với người khác.

Ví dụ:

Who is he like?He"s quite like his mother. They both have brown eyes.He"s like his father. They"re both quite ambitious.

What does he look like? = asks for a physical description (hỏi về miêu tả ngoại hình)

Ví dụ:

What does he look like?He"s tall and slim.

Xem thêm: Cách Viết Bài Viết Giới Thiệu Về Công Ty Hay Nhất, Cách Viết Bài Giới Thiệu Công Ty

Who does he look like? = asks about physical similarity with another person (hỏi về sự giống nhau ngoại hình với người khác)

Ví dụ:

Who does he look like?I think he looks like his mother.

Xem xét trường hợp sau:

Có câu hỏi:What _____ your boss like?

Và 3 lựa chọn là:A. would B. does C. is

Nếu không có câu trả lời thì cả 3 lựa chọn trên đều có thể là đáp án. Trong trường hợp này, bạn cần căn cứ vào câu trả lời để lựa chọn đáp án chính xác: