BIÊN BẢN BÀN GIAO NHÀ ĐẤT

  -  
Biên bạn dạng chuyển giao khu đất được viết nhằm mục đích mục đích chứng thực vấn đề bài toán thay đổi sở hữu tài sản khu đất của hai bên sau khoản thời gian đang thỏa thuận. Để biết cách lập một biên phiên bản chuyển giao khu đất đúng lý lẽ mời các bạn cùng tìm hiểu thêm biểu chủng loại chuyển giao đất sau đây của backlinks.vn.Biên phiên bản giao khu đất trên thực địaĐơn xin giao đấtMẫu ra quyết định giao đất

Mẫu biên phiên bản bàn giao đất mới nhất

1. Biên bản chuyển giao khu đất trên thực địa2. Mẫu biên bản chuyển nhượng bàn giao đất

1. Biên bản chuyển nhượng bàn giao đất bên trên thực địa


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vày - Hạnh phúc-----------------------BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊAThực hiện Quyết định số ……………..ngày ......tháng.....năm của Ủy ban dân chúng..........về vấn đề giao đất/mướn đất, lúc này ngày ..... , trên .........., yếu tắc gồm:I. Đi diện cơ quan liêu tài nguyên và môi trường:…………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao nhà đất

II. Đại diện y ban nhân dân xã/phường/thị trấn...……………………………………………………………………….

Xem thêm: Top 7 Tập Running Man Tập Vui Nhất, Những Tập Hay Nhất Của Running Man

III. Bên được nhn đt trên thực đa:………………………………………………………………………..

Xem thêm: Vòng Quay Hàng Tồn Kho Là Gì? Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Nhanh Và Chuẩn Xác

IV. Các mặt tiến hành giao đất, nuốm thn sau:1. Giao dấn thửa khu đất số……tờ bản vật số…………tại ………………mang đến (thương hiệu người tiêu dùng đất) nhằm áp dụng vào mục đích …………...2. Giao nhận đất theo các mốc giới, trẻ ranh giới thửa khu đất, diện tích...mét vuông bên trên thực địa xác định theo tờ trích lục bạn dạng thiết bị địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do ... …….. lập ngày …tháng…năm….và được ... đánh giá và thẩm định, gồm:………………………………………………………………………….;…………………………………………………………………………..3- Biên bản lập hồi.... giờ... phút cùng ngày, sẽ gọi đến các bên tham dự cùng nghe, duy nhất trí thông qua cam kết thương hiệu tiếp sau đây.Biên bản này lập thành ... phiên bản có giá trị như nhau, gửi ...................../.ĐẠI DINCQTNMT(ký, ghihọtên, đóngdấu)ĐI DINUBND……(ký, ghihọtên, đóng dấu)BÊNNHN ĐẤT(ký kết,ghichúng ta tên, đóng góp du-nếu có)