Các đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

  -  
Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé duy nhất là:

A. 80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức thời sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết trái đúng của phép tính: 39cm + 50centimet =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đi học các ngày: (Mức 2)

A. Thứ bảy, nhà nhật

B.

Bạn đang xem: Các đề thi toán lớp 1 học kỳ 2Xem thêm: Tôi Bán Hàng Online Tiếng Anh Là Gì, Bán Hàng Online Tiếng Nhật Là Gì

Thứ đọng hai, máy ba, máy tư

C. Thđọng nhì, sản phẩm cha, trang bị bốn, vật dụng năm

D. Thđọng nhì, trang bị bố, vật dụng tư, trang bị năm, sản phẩm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sống vào hình tròn (Mức 2)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình bên có. …hình tam giác và …….. đoạn thẳng.

Câu 6. (1 điểm)Điền đúng ghi Đ, không nên ghi S vào trước câu trả lời

a) 24 + 24 = 84

b) 78 – 15 – 11 = 52

c) An cao hơn Hùng, Hùng cao hơn nữa Tuấn, vậy An tối đa.

Xem thêm: Giáo Trình Thống Kê Kinh Tế Chọn Lọc, Bài Giảng Thống Kê Kinh Tế

d) 1 nhỏ con gà với 3 con vịt bao gồm 4 chiếc chân.

Câu 7. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

30 + 40

99 – 9

14 + 3

60 – 30

Câu 8. (2 điểm)Giải bài xích toán sau:

Lớp 1A vẽ được 32 bức ảnh, lớp 1B vẽ được 23 bức ảnh. Hỏi cả nhị lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Câu 9. (1 điểm) +, – ?

99 ….. 13 = 86

51 …. 23 = 74

Câu 10. (1 điểm)

a) Hoa gồm 39 nhỏ tem, Hoa cho bạn Mai 4 bé tem, cho mình Linch 13 nhỏ tem. Hỏi Hoa còn bao nhiêu bé tem?