Các Từ Tiếng Anh Chỉ Đồ Dùng Trong Nhà

  -  

Trong giờ Anh giao tiếp, ta vẫn hay giỏi thì thầm cùng nhau về tòa nhà của chính bản thân mình, nói tới phần lớn đồ dụng mà gia đình bản thân bao gồm. Vậy chúng ta đang biết những đồ dùng sử dụng trong nhà bởi giờ đồng hồ Anh nói thế nào chưa? Hãy xem thêm tức thì nội dung bài viết dưới đây của Wow English nhằm tạo thêm vốn từ vựng mang lại phiên bản thân nhé!

*

Đồ cần sử dụng trong nhà bằng giờ đồng hồ Anh:Phòng khách

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Cushion

/ˈkʊʃ.ən/

Cái đệm ghế

– Side table

/saɪd.ˈteɪ.bəl/

Bàn để cạnh bên tường thường dùng có tác dụng bàn trà

– Window curtain/ drapes

/dreɪps/

Màn đậy cửa sổ

– Bookcase

/ˈbʊk.keɪs/

Tủ sách

– Coffee table

/ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/

Bàn cà phê

– Tea set

/ˈtiː ˌset/

Bộ bóc tách trà

– Television

/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/

Tivi

– Remote control

/rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/

Điều khiển trường đoản cú xa

– Heater

/ˈhiː.tər/

Bình nóng lạnh

– Barrier matting

/ˈbær.i.ər.ˈmæt.ɪŋ/

Thảm chùi chân

– Picture/ Painting

/ˈpɪk.tʃər/

Bức tranh

– Reading lamp

/ˈriː.dɪŋ. læmp/

Đèn bàn

– Chandelier

/ˌʃæn.dəˈlɪər/

Đèn chùm

– Standinglamp

/ˈstæn.dɪŋ.læmp/

Đèn để bàn đứng

– Wall lamp

/wɔːl.læmp/

Đèn tường

– Telephone

/ˈtel.ɪ.fəʊn/

Điện thoại

– Hanger

/ˈhæŋ.ər/

Đồ mắc áo

– Desk

/desk/

Bàn làm việc

– Frame

/freɪm/

Khung ảnh

Sofa

/ˈsəʊfə/

Ghế sofa

Shelf

/ʃelf/

Kệ

Fireplace

/ˈfaɪəpleɪs/

Lò sưởi

Rug

/rʌɡ/

Thảm trải sàn

Floor lamp

/ˈflɔː ˌlæmp/

Đèn sàn

Window curtain

/ˈwɪn.dəʊ.ˈkɜː.tən/

Màn bít cửa ngõ sổ

Armchair

/ˈɑːmˌtʃeər/

Ghế bành

Ottoman

/ˈɑː.t̬ə.mən

Ghế đôn

Đồ cần sử dụng trong bên bằnggiờ đồng hồ Anh: Phòng ngủ

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Bathrobe

/ˈbɑːθ.rəʊb/

Áo choàng

– Pillowcase

/ˈpɪl.əʊ.keɪs/

Vỏ gối

– Dressing table

/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/

Bàn trang điểm

– Key tape

/kiː. teɪp/

Thẻ chìa khóa

– Slippers

/ˈslɪp.ərs/

Dép đi vào phòng

– Bed

/bed/

Giường

– Bed sheet

/ˈbed ʃiːt/

Lót giường

– Drap

/drap/

Ga giường

– Mattress

/ˈmæt.rəs/

Nệm

– Pillow

/ˈpɪl.əʊ/

Gối

– Barier matting

/ˈbær.i.ər.ˈmæt.ɪŋ/

Thảm chùi chân

– Bedside table/Night table

/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/

Bàn nhỏ kề bên giường

– Mirror

/ˈmɪr.ər/

Gương

– Wardrobe

/ˈwɔː.drəʊb/

Tủ quần áo

– Duvet cover

/ˈduː.veɪ ˌkʌv.ər/

Vỏ bọc chăn bông

– Blanket

/ˈblæŋ.kɪt/

Chăn, mền

– Bedspread

/ˈbed.spred/

Khăn trải giường

Đồ sử dụng trong công ty bằngtiếng Anh: Nhà bếp

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Oven

/ˈʌv.ən/

Lò nướng

– Microwave

/ˈmaɪ.krə.weɪv/

Lò vi sóng

– Rice cooker

/raɪs.ˈkʊk.ər/

Nồi cơm trắng điện

– Toaster

/ˈtəʊ.stər/

Máy nướng bánh mỳ

– Apron

/ˈeɪ.prən/

Tạp dề

– Kitchen scales

/ˈkɪtʃ.ən. skeɪl/

Cân thực phẩm

– Pot holder

/pɒt. ˈhəʊl.dər/

Miếng lót nồi

– Grill

/ɡrɪl/

Vỉ nướng

– Oven cloth

/ˈʌv.ən.


Bạn đang xem: Các từ tiếng anh chỉ đồ dùng trong nhà


Xem thêm: Giới Thiệu Về Đảo Lý Sơn Quảng Ngãi Từ A Đến Z, Https://Tourdanangcity


Xem thêm: Họ Cú Lợn ” Đậu Cửa Phòng Mổ, Báo Hiệu Điềm Gở Đúng Hay Sai


klɒθ/

Khnạp năng lượng lót lò

– Tray

/treɪ/

Cái kgiỏi, mâm

– Kitchen roll

/ˈkɪtʃ.ən ˌrəʊl/

Giấy lau bếp

– Frying pan

/ˈfraɪ.ɪŋ ˌpæn /

Chảo rán

– Steamer

/ˈstiː.mər/

Nồi hấp

– Saucepan

/ˈsɔː.spən/

Cái nồi

– Pot

/pɒt/

Nồi to

– Kitchen foil

/ˈkɪtʃ.ən. fɔɪl/

Giấy bạc gói thức ăn

– Chopping board

/tʃɒpɪŋ.bɔːd/

Thớt

– Tea towel

/ˈtiː ˌtaʊəl/

Khnạp năng lượng vệ sinh chén

– Burner

/ˈbɜː.nər/

Bật lửa

– Washing-up liquid

/ˌwɒʃ.ɪŋˈʌp ˌlɪk.wɪd/

Nước cọ bát

– Scouring pad/scourer

/ˈskaʊə.rɪŋ ˌpæd/

Miếng cọ bát

– Knife

/naɪf/

Dao

– Basket

/ˈbɑː.skɪt/

Giỏ

– Fridge

/frɪdʒ/

Tủ lạnh

– Cooking spices

/ˈkʊk.ɪŋ.spaɪs/

Gia vị làm bếp ăn

– Apron

/ˈeɪ.prən/

Tạp dề

– Broiler

/ˈbrɔɪ.lər/

Vỉ sắt nướng thịt

– Grill

/ɡrɪl/

Vỉ nướng

– Oven gloves

/ˈʌv.ən ˌɡlʌv/

Khnạp năng lượng lót lò

– Spatula

/ˈspætʃ.ə.lə/

Dụng ráng trộn bột

– Burner

/ˈbɜː.nər/

Bật lửa

– Bottle opener

/ˈbɒt.əl ˌəʊ.pən.ər/

Dụng vậy mngơi nghỉ bia

– Corkscrew

/ˈkɔːk.skruː/

Dụng ráng msinh sống cnhì rượu

– Colander

/ˈkɒl.ən.dər/

Cái rổ

– Grater/cheese grater

/ˈɡreɪ.tər/

Cái nạo

– Mixing bowl

/mɪksɪŋ. bəʊl/

Bát trộn thức ăn

– Rolling pin

/ˈrəʊ.lɪŋ ˌpɪn/

Cán bột

– Sieve

/sɪv/

Cái rây

– Tongs

/tɒŋz/

Cái kẹp

– Whisk

/wɪsk/

Dụng nỗ lực đánh trứng

– Peeler

/ˈpiː.lər/

Dụng gắng tách bóc vỏ củ quả

– Jar

/dʒɑːr/

Lọ thủy tinh

– Jug

/dʒʌɡ/

Cái bình rót

– Chopsticks

/ˈtʃɒp.stɪk/

Đũa

– Spoon

/spuːn/

Thìa

– Dessert spoon

/dɪˈzɜːt.spuːn/

Thìa nạp năng lượng thiết bị tcầm cố miệng

– Soup spoon

/ˈsuːp ˌspuːn/

Thìa ăn uống súp

– Tablespoon

/ˈteɪ.bəl.spuːn/

Thìa to

– Teaspoon

/ˈtiː.spuːn/

Thìa nhỏ

– Wooden spoon

/ˈwʊd.ən.spuːn/

Thìa gỗ

– Fork

/fɔːk/

Dĩa

– Crockery

/ˈkrɒk.ər.i/

Bát đĩa sứ

– Cup

/kʌp/

Chén

– Saucer

/ˈsɔː.sər/

Đĩa đựng chén

– Bowl

/bəʊl/

Bát

– Glass

/ɡlɑːs/

Cốc tbỏ tinh

– Mug

/mʌɡ/

Cốc cà phê

Đồ sử dụng trong công ty bằng giờ đồng hồ Anh: Nhà tắm

Từ vựng

Phiên âm

Dịch nghĩa

– Face towel

/feɪs.taʊəl/

Khăn mặt

– Hvà towel

/hænd.taʊəl/

Khnạp năng lượng tay

– Shower

/ʃaʊər/

Vòi tắm rửa hoa sen

– Towel rack

/ˈtaʊəl ˌræk/

Giá nhằm khăn

– Shampoo

/ʃæmˈpuː/

Dầu gội đầu

– Conditioner

/kənˈdɪʃ.ən.ər/

Dầu xả

– Shower gel

/ˈʃaʊə ˌdʒel/

Sữa tắm

– Shower cap

/ˈʃaʊə kæp/

Mũ tắm

– Toothbrush

/ˈtuːθ.brʌʃ/

Sở bàn chải, kem đánh răng

– Comb

/kəʊm/

Lược

– Cotton bud

/ˈkɒt.ən ˌbʌd/

Tăm bông ráy tai

– Bath mat

/ˈbɑːθ ˌmæt/

Khăn uống chùi chân

– Bath towel

/ˈbɑːθ ˌtaʊəl/

Khnạp năng lượng tắm

– Bath robe

/ˈbɑːθ.rəʊb/

Áo choàng tắm

– Body lotion

/ˈbɒd.i. ˈləʊ.ʃən/

Kem chăm sóc thể

– Cleansing

/ˈklen.zɪŋ/

Tẩy trang

– Cotton balls

/ˈkɒt.ən ˌbɔːl/

Bông gòn

– Curling irons

/ˈkɜ˞ː.lɪŋ ˌaɪ.ənz/

Kẹp uốn nắn tóc

– Dental floss

/ˈden.təl ˌflɒs/

Chỉ nha khoa

– Electric razor

/iˌlek.trɪk ˈreɪ.zər/

Dao cạo râu điện

– Hair dryer

/ˈher ˌdraɪ.ɚ/

Máy sấy tóc

– Mouthwash

/ˈmaʊθwɒʃ/

Nước súc miệng

– Shaving cream

/ˈʃeɪ.vɪŋ. kriːm/

Kem cạo râu

– Sink

/sɪŋk/

Bệ nước

– Soap

/səʊp/

Xà bông

– Tissue

/ˈtɪʃuː/

Khăn giấy

– Toilet

/ˈtɔɪlɪt/

Bồn cầu

– Toilet paper

Giấy vệ sinh

– Toothpaste

/ˈtuːθpeɪst/

Kem đánh răng

Trên đấy là cục bộ từ bỏ vựng về vật dụng vào bên bởi giờ đồng hồ Anh vày đội hình giảng viên Wow English soạn. Việc chia tự vựng thành từng chống để giúp những em ghi nhớ đều từ vựng ấy một bí quyết mau lẹ với thuận lợi hơn. Để hiểu biết thêm những con vật trong giờ Anh, các em coi tại đây nhé!

Nếu gặp ngẫu nhiên khó khăn gì trong quy trình tiếp thu kiến thức và thực hiện giờ Anh thì chớ rụt rè mà điền vào form tiếp sau đây sẽ được hỗ trợ tư vấn miễn chi phí nhé!

HOẶC ĐỂ LẠI THÔNG TIN ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Chỉ buộc phải điền không hề thiếu biết tin dưới, hỗ trợ tư vấn viên của backlinks.vn sẽ Điện thoại tư vấn năng lượng điện với tư vấn hoàn toàn miễn giá thành cho mình và!