CÁCH MẠNG LÀ SỰ NGHIỆP CỦA QUẦN CHÚNG

  -  
function tS(){ x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; } function y2(x){ x=(x 11) { ap ="PM"; };return ap;} function dT(){ if(fr==0){ fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); } tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); } var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()"; dT();


Bạn đang xem: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng


Trang web liên kết Hồ Chí Minh city web Quận 1 Quận 2 Quận 3 Quận 4 Quận 5 Quận 6 Quận 7 Quận 8 Quận 9 Quận 10 Quận 11 Quận 12 Quận Bình Tân Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Tân Phú Quận Thủ Đức Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Cần Nhận Hàng Về Nhà Làm, Tìm Việc Nhận Về Nhà Làm Nhận Hàng Về Nhà Làm


Trong những năm đất nước ta còn nằm dưới ách đô hộ của thực dân, đế quốc. Công cuộc kháng chiến luôn gặp muôn ngàn khó khăn thử thách, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng do Đảng ta biết dựa vào dân, tạo được thế trận lòng dân và được dân tin yêu hết lòng ủng hộ. Chính nhân dân là người không tiếc máu xương, của cải để bảo vệ Đảng, che chở cách mạng. Bài học về sức mạnh to lớn của nhân dân và sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân có ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với Cách mạng tháng Tám 1945 mà còn xuyên suốt 2 cuộc kháng chiến cho đến ngày thống nhất non sông. Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, Đảng ta một lần nữa khẳng định mạnh mẽ quan điểm “Lấy dân làm gốc”. Trên tinh thần đó, công tác Dân vận thật sự đã góp phần làm cho mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân được củng cố và phát triển, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế và tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Trong chín tháng đầu năm 2012, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cùng với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp và quận – huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp chăm lo cho người nghèo, người thu nhập thấp và các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… giúp hơn hàng chục ngàn công nhân, người lao động các gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận các cấp ủy Đảng, phân công cán bộ đảng viên phụ trách công tác Dân vận; thực hiện cải cách hành chính; hướng dẫn và triển khai xây dựng tổ Dân vận ở các khu phố, khu dân cư, phường, xã, nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.


Số lượt người xem: 31483
*
*Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình, Hợp Đồng Tư Vấn Giám Sát

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA