Cách xóa ảnh đại diện gmail

     

——————————————

2. Xóa ảnh của tài khoản GoogleDành mang lại bối cảnh cũ.

Đây là đồ họa cũ, giả dụ bối cảnh của bạn ko tương đương cố gắng này thì kéo xuống chọn hướng dẫn mang lại bối cảnh mới nhé.