Cho 3.2 Gam Cu Tác Dụng Với 100Ml

  -  

Cho 3,2 gam bột Cu chức năng cùng với 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được V lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất, đktc). Tính V.
Bạn đang xem: Cho 3.2 gam cu tác dụng với 100ml

Pmùi hương pháp giải

Viết phương thơm trình ion thu gọn, đối chiếu ion dư, ion không còn vào phương thơm trình

Tính số mol NO theo ion hết, tính thể tích khí NO


Lời giải của GV backlinks.vn

Ta có:

(n_Cu = frac3,264 = 0,05left( mol ight))

(n_H^ + = n_HNO_3 + 2n_H_2SO_4 = 0,08 + 2.0,02 = 0,12left( mol ight))

(n_NO_3^ - = n_HNO_3 = 0,08left( mol ight))

PT ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3-→ 3Cu2++ 2NO + 4H2O

Ban đầu: 0,05 0,12 0,08

Ta thấy: (frac0,053 > frac0,128 + hết, phản ứng tính theo H+

Theo PTHH:nNO = 1/4.nH+ = 1/4.0,12 = 0,03 mol

⟹VNO= 0,03.22,4 = 0,672 (lít)

Đáp án yêu cầu lựa chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các hợp hóa học, đồng gồm số lão hóa +1, +2. Biết Cu gồm Z = 29, cấu hình electron của các ion Cu+ và Cu2+ theo thứ tự là


Để phân biệt tía axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng lẻ tẻ trong bố lọ bị mất nhãn, ta dùng dung dịch thử


Cho Cu theo lần lượt công dụng hết với mỗi chất thoái hóa sau đây có thuộc số mol. Trường đúng theo nào nhận được số mol Cu(II) nhỏ tuổi độc nhất ?
Xem thêm: Vị Trí Địa Lý Của Tây Nam Á Ảnh Hưởng Như Thế Nào Đến Sự Phát Triển Kinh Tế

Cu bị hòa hợp trong nước cường toan (tỉ lệ thành phần mol của HCl và HNO3 là 3 : 1) cùng giải pchờ khí NO. Tổng thông số cân bằng (khi buổi tối giản) là


Cho những hỗn hợp loãng : (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) các thành phần hỗn hợp tất cả HCl với NaNO3. Những hỗn hợp bội phản ứng được cùng với Cu là


Cho các bội phản ứng chuyển hóa quặng thành Cu:

CuFeS2 + O2 $xrightarrowt^o$ X X + O2 $xrightarrowt^o$Y Y + X $xrightarrowt^o$ Cu

Hai chất X cùng Y thứu tự là


Thêm NH3 đến dư vào hỗn hợp tất cả hổn hợp cất MgCl2, AlCl3, FeCl3 cùng CuCl2 chiếm được kết tủa X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn không tan Z. Chất rắn Z là


Cho những hóa học sau: CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(NO3)2, (OH)2, Cu. Số chất có thể pha chế trực tiếp từ Cu(OH)2 là


Cho những phù hợp chất: CuS, CuO, Cu2O, CuCO3, Cu2S thứu tự làm phản ứng cùng với dung dịch H2SO4 đặc, rét, dư. Số bội phản ứng oxi hóa khử xẩy ra là
Xem thêm: Một Số Từ Chỉ Vị Trí Trong Tiếng Anh Chỉ Vị Trí Thường Gặp Trong Cuộc Sống

Cho luồng khí H2 dư qua tất cả hổn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung làm việc ánh nắng mặt trời cao. Sau bội phản ứng các thành phần hỗn hợp chất rắn còn sót lại là


Một mẫu nước thải được sục vào hỗn hợp CuSO4 thấy mở ra kết tủa màu sắc Đen. Hiện tượng này do chất làm sao bao gồm trong khí thải hiện ra ?