CHO MỘT LUỒNG KHÍ CO ĐI QUA ỐNG SỨ ĐỰNG M GAM FE2O3

  -  
*Bạn đang xem: Cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe2o3


Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian, người ta thu được 6,72 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn này vào dung dịch HNO3 dư tạo thành 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị của m là:


*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học bất kỳ tại backlinks.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app backlinks.vn. Tải ngay!


Đáp án C

CO + m gam Fe2O3 →6,72 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau.m gam hỗn hợp + HNO3 dư → 0,02 mol NOBản chất của phản ứng là quá trình nhường nhận electron:

C+2 → C+4 + 2eN+5 + 3e → N+2

Theo bảo toàn electron 2 × nCO = 3 × nNO → nCO = 3 × 0,02 : 2 = 0,03 mol.

CO + Fe2O3 → 6,72 gam hỗn hợp + CO2nCO2 = nCO = 0,03 mol.Theo bảo toàn khối lượng:

mFe2O3 = mhỗn hợp + mCO2 - mCO = 6,72 + 0,03 × 44 - 0,03 × 28 = 7,2 gam


Cho 19,2 gam một kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất No (đktc). Kim loại M là kim loại nào sau đây:
Xem thêm: Chọn Mua Quạt Sưởi, Máy Sưởi Cho Mùa Đông Năm Nay, Giá Các Loại Quạt Sưởi Ấm Mùa Đông

Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:


Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được hỗn hợp rắn M. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. Để đốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của V là:


Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng HNO3 đặc nóng thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 145,2 gam muối khan. Giá trị của m là:


Cho m (g) Fe vào dung dịch chứa 1,38 mol HNO3, đun nóng đến kết thúc phản ứng còn 0,75m (g) chất rắn không tan và có 0,38 mol hỗn hợp khí NO, NO2 thoát ra ở (dktc). Giá trị của m là:
Xem thêm: Chuyên Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Văn Lớp 8 (Có Đáp Án Chi Tiết)