Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab tiếp tuyến ax by

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2 Cho nửa mặt đường tròn trung khu O, đường kính AB. Kẽ những tiếp đường Ax, By cùng phía cùng với nửa mặt đường tròn so với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp con đường máy bố cùng với mặt đường tròn , nó cắt Ax , By lần lượt tai C với D

a) chứng tỏ : Tam giác COD là tam giác vuông

b)Chứng minc : MC.MD=OM2

c) Cho biết OC=BA=2R, tính AC và BD theo R


*

Cho nửa đường tròn chổ chính giữa O 2 lần bán kính AB. Kẻ những tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Lấy điểm C trên nửa mặt đường tròn ( C khác với A cùng B). Tiếp con đường của nửa mặt đường tròn trên C giảm Ax và By theo thứ tự tại D với E.

Bạn đang xem: Cho nửa đường tròn tâm o đường kính ab tiếp tuyến ax by

Chứng minch tam giác DOE vuông trên O


*

Cho nửa hình trụ vai trung phong O, đường kính AB. Kẽ những tiếpcon đường Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M bên trên nửa đường tròn, nó cắt Ax cùng By lần lượt trên C cùng D.

a. CM: Tam giác COD là tam giác vuông.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Tìm Kiếm Nội Dung File Trong Win 10, 7, 3 Ways To Make Windows 7 Search File Contents

b. CM: MC.MD = OM2

c. Cho biết OC=BA=2R, tính AC cùng BD theo R.

Xem thêm: Top 10 Kênh Youtube Có Lượt Sub Kênh Youtube, Xem Số Người Đăng Ký Của Bạn


Bài 1: Từ điểm M làm việc ở ngoài đường tròn (O) vẽ nhì tiếp đường MA cùng MB (A,B là tiếp điểm ). Cho biết góc AMB bởi 400

a) Tính góc AOB

b) Từ O kẽ mặt đường thẳng vuông góc OA giảm MB tại N. Chứng minc tam giác OMN là tam giác cân

Bài 2 Cho nửa mặt đường tròn trung ương O, 2 lần bán kính AB. Kẽ những tiếp con đường Ax, By cùng phía với nửa con đường tròn đối với AB. Từ điểm M bên trên nửa mặt đường tròn kẽ tiếp đường thiết bị ba với đường tròn , nó giảm Ax , By theo thứ tự tai C với D

a) chứng tỏ : Tam giác COD là tam giác vuông

b)Chứng minch : MC.MD=OM2

c) Cho biết OC=BA=2R, tính AC cùng BD theo R

Bài 3 : Cho hai tuyến đường tròn (O) cùng (O"https://backlinks.vn/) xúc tiếp bên cạnh cùng nhau trên B. Vẽ đường kính AB của con đường tròn (O) và đường kính BC của mặt đường tròn (O"https://backlinks.vn/). Đường tròn đường kính OC giảm (O) trên M cùng N

a)Đường trực tiếp CM giảm (O"https://backlinks.vn/) tại Phường Chứng minh : OM////BP

b) Từ C kẽ đường trực tiếp vuông góc với CM giảm tia ON trên D . Chứng minh : Tam giác OCD là tam giác cân


Lớp 9 Toán thù
0
0
Gửi Hủy

Cho nửa (O;R) đường kính AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứ đọng nửa con đường tròn từ A cùng B kẻ 2 tiếp tuyến đường Ax, By. Qua điểm M trực thuộc nửa mặt đường tròn, kẻ tiếp con đường sản phẩm công nghệ ba giảm các tiếp tuyến đường Ax, By lần lượt ngơi nghỉ C và D.

a)Chứng minch AB là tiếp tuyến phố tròn 2 lần bán kính BC

b)Call giao điểm của CO cùng với AM là I;OD cắt BM tại K

Chứng minc MO=IK

c)Chứng minch lúc M chạy xe trên nửa mặt đường tròn thì trung điểm J của MO điều khiển xe trên 1 đường vắt định


Lớp 9 Tân oán Bài 6: Tính hóa học nhị tiếp đường giảm nhau
1
0
Gửi Hủy

CHO NỬA ĐƯỜNG TRÒN (O;R) ĐƯỜNG KÍNH AB. TỪ A VÀ B KẺ HAI TIẾP. TUYẾN AX VÀ BY VỚI NỬA ĐƯỜNG TRÒN . QUA ĐIỂM M BẤT KÌ THUỘC NỬA ĐƯỜNG TRÒN KẺ TIẾPhường TUYẾN THỨ BA CẮT AX ,BYLẦN LƯỢT TẠI E VÀ F . NỐI AM CẮT OE TẠI P.., NỐI BM CẮT OF TẠI Q. HẠ MH VUÔNG GÓC VỚI AB TẠI HA, CHỨNG MINH…


Đúng 0
Bình luận (0)

mang đến nửa mặt đường tròn 2 lần bán kính AB, trọng điểm O. từ A,B kẻ nhì tiếp con đường Ax và By( tia Ax, By cùng nửa mặt đường tròn nằm trong và một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M ở trong nửa đường tròn này, kẻ tiếp tuyến đường lắp thêm cha, cắt các tiếp đường Ax và By theo lần lượt sống E với F

a, gọi giao điểm của AF và BE là K. minh chứng MK vuông với AB

b, đến AB=2R cùng hotline r là nửa đường kính đường tròn nội tiếp tam giác EOF. chứng tỏ rằng(frac13

c, vẽ tam giác vuông cân MBD đỉnh B ra phía kế bên nửa đường tròn. chứng minh rằng khi M dịch rời trên nửa con đường tròn 2 lần bán kính AB thì con đường trực tiếp đi qua D và song tuy nhiên với MB luôn luôn đi sang một điểm cầm cố định


Lớp 9 Toán
12
0
Gửi Hủy

A B E F x y M K O

a)(heptegincasesAx⊥AB\By⊥ABendcases)=> Ax // By.(Delta KFB)gồm EA // FB nên(fracKFKA=fracBFAE)(hệ quả định lí Ta-lét) mà EA = EM ; FM = FB (tính chất của 2 tiếp tuyến)

(RightarrowDelta AEF)có(fracKFKA=fracMFME)yêu cầu MK // AE (định lí Ta-lét đảo) mà(AE⊥ABRightarrow MK⊥AB)

b)(widehatEOM=fracwidehatAOM2;widehatFOM=fracwidehatMOB2)(đặc điểm 2 tiếp tuyến) mà(widehatEOM+widehatFOM=180^0)(kề bù)

(RightarrowwidehatEOF=widehatEOM+widehatFOM=frac180^02=90^0)

(RightarrowDelta EOF)vuông tại O tất cả OE + OF > EF (bđt tam giác) ; OE + OF (Rightarrow1(1)

Hình thang AEFB (AE // FB) bao gồm diện tích S là :(fracleft(AE+FB ight).AB2=fracleft(EM+FM ight).2R2=EF.R)

SAEO = SMEObởi có đáy OA = OM ; đường caoAE = ME(Rightarrow S_MEO=frac12S_AEMO)

SFOM= SFOBvày gồm đáy FM = FB ; đường caoOM = OB(Rightarrow S_FOM=frac12S_MFBO)

(Rightarrow S_EOF=frac12left(S_AEMO+S_MFBO ight)=fracEF.R2).Từ tâmcon đường tròn nội tiếp I của(Delta EOF)kẻ các con đường vuông góc với OE,OF,EF thì(S_EOF=S_EIF+S_EIO+S_OIF)(LeftrightarrowfracEF.R2=fracEF.r+EO.r+OF.r2)

(Rightarrow EF.R=P_EOF.rRightarrowfracrR=fracEFP_EOF)(2).Txuất xắc (2) vào (1) ta tất cả đpcm.