CƠ CẤU TỔ CHỨC TIẾNG ANH

  -  
The Tatmadaw"s organisational & command structure dramatically changed after the military coup in 1988.

Bạn đang xem: Cơ cấu tổ chức tiếng anh


The competition had instituted several changes in the format và structure from the 2012 Summer Olympics.
Trò chơi thông thường sẽ có câu chữ về kungfu có thiết bị, mẩu truyện cơ cấu tổ chức cùng nhiệm vụ quân sự.
Nó là một phần của cơ cấu tổ chức Khmer Đỏ trường đoản cú trước thời điểm ngày 17 tháng bốn năm 1975 khi Khmer Đỏ lên núm quyền kiểm soát và điều hành Campuchia.
It was part of the Khmer Rouge organizational structure well before April 17, 1975 when the Khmer Rouge took control over Cambodia.
Vào tháng 8 năm 1944 Hitler ủy quyền mang lại Himmler tái cơ cấu tổ chức tổ chức với cai quản Waffen-SS, quân nhóm, cùng lực lượng công an.
In August 1944 Hitler authorised hyên ổn lớn restructure the organisation và administration of the Waffen-SS, the army, and the police serbacklinks.vnces.
Cơ cấu tổ chức trực thuộc địa cũ thừa kế từ bỏ người Pháp đã trở nên huỷ bỏ nhằm mục đích chuyển sang trọng mô hình tiến bộ đẳng cấp quân đội Mỹ.
The old colonial organizational structure inherited from the French was abandoned in favour of a modern conventional organization based on the US Army Model.
Vào ngày 5 mon 5 năm 2002, WWF biến hóa tổ chức cơ cấu tổ chức với thay tên cửa hàng thành WWE, trang web cũng gửi trường đoản cú wwf.com thành wwe.com.
On May 5, 2002, the company launched its "Get The F Out" marketing campaign và changed all references on its trang web from "WWF" lớn "WWE", while switching the URL from WWF.com to lớn WWE.com.
Nó bao gồm cơ cấu tổ chức tổ chức, lập kế hoạch cùng nguồn lực đến cách tân và phát triển, tiến hành với gia hạn cơ chế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh.
It includes the organizational structure, planning and resources for developing, implementing và maintaining policy for enbacklinks.vnronmental protection.
Trong trong cả cố kỉnh kỷ đầu tiên công nhân, cơ cấu tổ chức của hội thánh tín đồ dùng đấng Christ được cấu hình thiết lập (I Cô-rinh-sơn 12:27-31; Ê-phê-sô 4:11, 12).
(Ephesians 3:10) During the first century C.E., the organizational framework of the Christian congregation was established. —1 Corinthians 12:27-31; Ephesians 4:11, 12.
Tính mang đến năm 2011, có rộng 10.000 bạn Công giáo nghỉ ngơi Nepal, được tổ chức triển khai thành một cơ cấu tổ chức Công giáo được điện thoại tư vấn là Hạt Đại diện Tông Tòa.
As of 2011 there are over 10,000 Catholics in Nepal, organized inlớn one Catholic jurisdiction known as an apostolic backlinks.vncariate.
Các công ty thanh toán giao dịch công khai được Điện thoại tư vấn là một trong những "vỏ" vì chưng tất cả đông đảo mãi sau của công ty ban đầu là cơ cấu tổ chức tổ chức của nó.
The publicly traded corporation is called a "shell" since all that exists of the original company is its organizational structure.

Xem thêm:


Ngay lúc nỗ lực quyền lực, Hafez al-Assad hối hả hành backlinks.vn nhằm Thành lập một tổ chức cơ cấu tổ chức mang đến cơ quan chính phủ của ông cùng củng vậy quyền lực tối cao.
Upon assuming power, Hafez al-Assad moved quickly to lớn create an organizational infrastructure for his government and lớn consolidate control.
phần lớn tiết của sách giải thích cơ cấu tổ chức của Giáo Hội và định rõ những chức phđộ ẩm của chức tư tế và công dụng của các chức phẩm đó.
Several sections of the book explain the organization of the Church và define the offices of the priesthood và their functions.
Dĩ nhiên, là người không trình độ về ngành y, tôi đề nghị học tập những về những từ bỏ y tế, đạo đức nghề nghiệp y khoa, và cơ cấu tổ chức tổ chức của khám đa khoa.
Of course, as a layman, I had a lot to lớn learn about medical terms, medical ethics, and hospital organization.
Và với cơ cấu tổ chức điều đó, chúng tôi rất có thể loại bỏ đi không ít bước trung gian, sách vở và giấy tờ, để sở hữu được thỏa thuận hợp tác thẳng và bảo mật.
And with the highly regulated stuff, we can cut through a lot of the red tape and khuyễn mãi giảm giá directly, and discreetly.
Những thay đổi vào khối hệ thống cai quản và tổ chức cơ cấu tổ chức vào thời điểm năm 1993 khi chủ tịch và là tín đồ gây dựng POSCO là Park Tae-Joon đang tự chức.
Changes in managerial systems và organizational structure accelerated in 1993 when POSCO"s president & founder, Park Tae-Joon, who had wielded absolute managerial authority for more than 25 years, resigned.
Từ năm 1532-1537, Henry ban hành một loạt luật đạo liên quan đến quan hệ thân đơn vị vua với Giáo hoàng, và về cơ cấu tổ chức của Giáo hội Anh.
In any case, between 1532 and 1537, Henry instituted a number of statutes that dealternative text with the relationship between king và pope and hence the structure of the nascent Church of Englvà.
Tại Berlin, những đại diện thay mặt của các chính phủ sẽ gặp mặt nhau nhằm đàm luận những muc tiêu, những hoạt động, vụ backlinks.vnệc tài bao gồm, với cơ cấu tổ chức tổ chức của IRENA.
Here, government representatives discussed the objectives, actibacklinks.vnties, finances, and organizational structure of IRENA.
Nâng cấp: Cải tiến các sự cân đối cùng cơ cấu tổ chức tổ chức của EMS, tương tự như sự hội tụ các bí quyết trong bài toán đối phó với những vấn đề sự nghiệp môi trường.
Upgrading: The structural and organizational framework of the EMS, as well as an accumulation of knowledge in dealing with business-enbacklinks.vnronmental issues, is improved.
Về tổ chức cơ cấu tổ chức, cuộc nghiên cứu và phân tích cho thấy mỗi hội thánh vào núm kỷ trước tiên đông đảo vì chưng một hội đồng trưởng lão chăm chút, cố kỉnh vày một trưởng lão, giỏi giám thị.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Thử Tiếng Anh 2016 Có Đáp Án Thpt Quốc Gia 2016 Môn Tiếng Anh


* As khổng lồ organization structure, it was learned that the oversight of congregations in the first century was carried out by a body of elders instead of just by one elder, or overseer.