Công thức kinh tế vi mô 1

 - 

Tình cờ kiếm được tính năng này mặt diễn đàn Vnebé.vn, nên bản thân chia sẻ cho những fan xem thêm lun ntrần . Q : Sản lượng P.. : Giá 1. TR : Doanh thu TR = Q * Phường 2. TC : Tổng ngân sách TC = FC + VC 3. FC : CPhường cố định FC = TC...
Bạn đang xem: Công thức kinh tế vi mô 1

*

Tình cờ kiếm được đặc điểm này bên diễn bầy Vnecon.vn, buộc phải mình tóm tắt đến phần lớn fan thamkhảo lun nè cổ .Q : Sản lượngPhường : Giá1. TR : Doanh thu TR = Q * P2. TC : Tổng chi phí TC = FC + VC3. FC : CPhường thắt chặt và cố định FC = TC – VC = AFC * quận 4. VC : CP biến hóa VC = TC – FC = AVC *Q.5. AFC : CPhường cố định và thắt chặt bình quân AFC = FC/quận 6. AVC : CP thay đổi trung bình AVC = VC/quận 7. AC : CP trung bình AC = TC/Q = AFC + AVC8. MC : CP biên MC = ∆TC/∆Q = (TC)’= (FC+VC)’=(FC)’+(VC)’=0+(VC)’9. MR : DThu biên MR = ∆TR/∆Q = (TR)’THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN TOÀN1. Phân tích thăng bằng :a/ Đường cầu (P)b/ Đường doanh thu biên MR : MR = Pc/ Đường MC = AC. Đường MC giảm đường AC trên ACminSản lượng : Q1Giá : P1∏max = (TR-TC)= P1*Q.1 – AC*Q1 = (P1-AC)*Q1*/ Doanh Nghiệp về tối tphát âm hóa thua thảm lỗ :- Giả sử giá bớt từ P1 xuống P2 (P2=ACmin) DN cân đối MR=MC- Sản lượng : Q2- Giá : P2∏ = Tr-TC= P2*Q2 – AC*Q2 (mà P2 = AC)→ ∏ = 0 : DN hòa vốn*/ ĐIỂM HÒA VỐNNếu là mức giá thành P3 (AVC THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN1. Đường cầu : Phường = a.Q + b (a âm)2. Đường lợi nhuận biên :Doanh thu thu thêm Lúc chào bán thêm 1 SP : MR = ∆TR/∆Q = (TR)’ = (P.Q)’= <(a.Q+b).Q>’ = (aQ2 +b.Q)’→ MR = 2a.Q + bSản lượng : QmaxGía : Pmax∏max = (TR-TC)= Pmax . Qmax – AC .Qmax = (Pmax – AC) . Qmax3.

Xem thêm: Các Từ Viết Tắt Trong Kinh Tế, Marketing Mà Bạn Nên Biết, Giải Thích Một Số Khái Niệm Và Những Từ Viết TắtXem thêm: Giao Hàng Tiết Kiệm Thái Bình, Bưu Cục Giao Hàng Tiết Kiệm (Ghtk) Tại Thái Bình

Chính Phủ lý lẽ giá chỉ trần (Pt) : Pt = Phường = MC4. Chính Phủ tiến công thuế không theo sản lượng :∏max = TR-TC’ = Pmax . Qmax – AC’ .Qmax = (Pmax – AC’) . Qmax5. Chính Phủ đánh thuế theo sản lượng :Doanh Nghiệp cân đối MR = MC’ → Q3↓Sản lượng : QtGía : Pt.∏ = TR-TC’ = Pt . Qt – AC’ .Qt (1)Giả sử DN cung ứng tại Qt không thuếSản lượng : QtGía : Pt.∏ = TR-TC = Pt . Qt – AC .Qt (2)1. pt hàm cầu: Qd = a- bP(b>=0)2. pt hàm cung: Qs= c+dPhường (d>=0)3. tt cân nặng bằng: Pe=Pd=Ps, Qe=Qd=Qs4. Cs: thặng dư tiêu dùngPs: thặng dư sản xuấtNSB: công dụng ròng xóm hội = Cs+ Ps5. Sự co giãn của cầu theo giá: Ed= %dentaQ/%dentaP- giãn nở khoảng: Ed= dentaQ*P/dentaP*QdentaQ=Q2-Q1, Q= (Q1+Q2)/2dentaP= P2-P1, P= (P1+P2)/2- co giãn điểm: Ed = Q"d*(P/Q)6. Sự giãn nở của cầu theo thu nhập:- khoảng: E = dentaQ*I/dentaP*Q- diểm: E = Q"d*(I/Q)7> Sự giãn nở của cầu theo giá bán chéo- khoảng chừng : E = %dentaQx/ %dentaQy= dentaQx*Py/dentaPy*Qx-điểm : E = Q" * (Py/Qx)8. sự giãn nở của cung theo giá- khoảng: Es= %dentaQs/%dentaP= dentaQs*Ptb/dentaP*Qtb- điểm: É = Q"s*(P/Qs)9) U: ích lợi tiêu dùngTU: tổng lợi íchMU: tiện ích cận biêndenta TU: sự chuyển đổi về tổng lợi íchdentaQ: ............................lượng hàng hóa tiêu dùngTU= U1 +U2+........................+UnMU= dentaTU/dentaQ= (TU2-TU1)/(Q2-Q1)TH tất cả 2 hàng hóa hình thức thì: TU= f(x,y)=>MU= TU"MUx= TU"x, MUy= TU"y10. Tỷ lệ thay thế sửa chữa cận biên trong tiêu dùng: MRSx/y= -dentay/dentax= MUx/MUy11. pt đường ngân sách: M=xPx+yPy. độ dốc của con đường ngân sách:= -Px/Py12. ĐK tiêu dùng tối ưu: MUx/MUy= Px/Py13. nđính hạn:năng suất trung bình (AP): APL=Q/L, APK=Q/Knăng suất cận biên (MP): MPL=dentaQ/dentaL= Q"L, MPK= dentaQ/dentaK=Q"K14. dài hạn:chi phí trung bình dài hạn: LAC=LTC/Qchi phí cận biên dài hạn: LMC= dentaLTC/dentaQPhần Trăm sửa chữa KTCB: MRTS(L/K)= -dentaK/dentaL= MPL/MPKmặt đường đổng phí: C=Kr+Lwchế độ về tối tđọc hóa ngân sách vào dài hạnMPL/MPK= w/r15. TR: tổng doanh thuMR: lợi nhuận cận biênMC: chi phí cận biênpi: lợi nhuậnMR= TR"= dentaTR/dentaQTR=P*Q, TRmax MR=0 ( buổi tối đa hóa doanh thu)pi= TR-TC= (P-AC)*Q, pi max MR= MC16. Cấu trúc thị trườngAR: DTTB gồm AR=TR/Q=Pthị phần tuyên chiến và cạnh tranh trả hảo: nguyên tắc tối đa hóa lợi tức đầu tư là MR=MC=PĐộc quyền: MR=MCSức khỏe mạnh độc quyền: L= (P-MC)P( 0=

Chuyên mục: Tổng hợp