CỤM TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

  -  

quý khách sẽ xem bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và tải tức thì phiên bản tương đối đầy đủ của tư liệu trên đây (254.27 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Cụm trạng từ trong tiếng anh

TRẠNG TỪ VÀ CỤM TRẠNG TỪ TRONG TIẾNG ANH ThS. PHAN KIM OANH Bộ môn Anh vnạp năng lượng Khoa Khoa học tập cơ phiên bản Trường Đại học Giao thông Vận download Tóm tắt: Thuộc hệ thống msinh sống, cũng tương tự danh từ, tính tự và cồn tự, trạng từ bỏ là một phần ngữ pháp đặc trưng vào giờ đồng hồ Anh. Trong vấn đề này chúng tôi đề cập tới trạng từ bỏ , các đặc tính của trạng từ bỏ, các các loại trạng trường đoản cú khác nhau. Hình như, cụm trạng tự, các tác dụng cú pháp cơ phiên bản của các trạng từ bỏ, thành tố prúc phía trước cùng thành tố phụ phía sau của trạng tự cũng rất được đối chiếu kỹ và được minh họa rõ ràng bởi những ví dụ. Summary: Belonging to lớn an open class, lượt thích nouns, adjectives và verbs, adverbs are an important part of English grammar. This article is about adverbs, characteristics of adverbs, kinds of adverbs. Besides, adverb phrases, syntactic functions of adverb phrases, premodifiers, postmodifiers of adverbs are also analyzed and illustrated clearly by examples. I. LỜI MTại ĐẦU Cũng nlỗi danh từ bỏ, tính tự và hễ trường đoản cú, trạng trường đoản cú vào tiếng Anh là loại từ bỏ loại tất cả vị trí đặc trưng trong các thực từ. Sử dụng đúng trạng tự thỉnh thoảng không dễ, vày trạng từ bỏ có tương đối nhiều loại khác nhau: trạng tự chỉ cách làm hành vi, trạng tự chỉ thời hạn, trạng tự chỉ vị trí, trạng từ bỏ chỉ tần xuất, trạng trường đoản cú chỉ mức độ, vv… và đa số các trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh hồ hết không tồn tại địa chỉ cố định. Chúng hoàn toàn có thể xuất hiện thêm sống những địa chỉ khác biệt trong câu: địa điểm đầu, địa chỉ gữa với địa chỉ cuối. Trong vấn đề này chúng tôi đề cập tới trạng từ, các trạng từ nhằm mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên
thế được đông đảo có mang cơ bản, hiểu rằng cách thực hiện chúng đúng. CNTT_CB II. NỘI DUNG 1. Trạng từ bỏ và các công dụng của trạng từ 1.1. Trạng từ: Theo ý kiến truyền thống cuội nguồn, trạng từ 1 tập thích hợp rộng rãi bao gồm những từ chỉ cách thức: quickly, slowly, fluently, v.v , thời gian: today, tonight, now, later, v.v , khu vực chốn: above sầu, here, around, abroad, v.v , tần xuất: always, usually, seldom, v.v… 1.2. Các đặc tính của trạng tự (i) Một con số Khủng trạng trường đoản cú gồm tận cùng bằng “ly”: quicly, dangerously, slowly, dirty, v.v… (ii) Hai tính năng cú pháp mà lại đặc trưng mang lại trạng trường đoản cú là trạng trường đoản cú hay là một trong thành tố của mệnh đề (adverbial) với trạng từ vấp ngã nghĩa cho tính từ bỏ tuyệt trạng từ: Ví dụ: She often gets up at six o’cloông chồng. Lan speaks English fluently. Frankly, he is stupid. This exercise is quite difficult. He leant English very well when he was at school. 2. Các nhiều loại trạng trường đoản cú Phân một số loại theo ngữ nghĩa tất cả các một số loại trạng từ thiết yếu sau đây:
(i) Trạng tự chỉ giải pháp thức: badly, beautifully, easily, well, v.v Ví dụ: She dances beautifully. The wind blows strongly. (ii) Trạng trường đoản cú chỉ thời gian: now, then, today, yesterday, next, v.v… Ví dụ: Where did you go yesterday? What’s going to happen next? (iii) Trạng trường đoản cú chỉ địa điểm: outside, above sầu, here, there, v.v… Ví dụ: It’s raining outside. My sister will stay there until October. (iv) Trạng từ bỏ chỉ tần xuất: always, usually, often, sometimes, never, v.v… Ví dụ: My brother usually stays up late. CNTT_CB He is sometimes right. (v) Trạng từ chỉ nút độ: very, almost, absolutely, extremely, terribly, v.v… Ví dụ: The food is very good. I’m terribly sorry. (vi) Trạng trường đoản cú chỉ kết quả: so, thus, therefore, consequently, v.v Ví dụ: The shops were closed so I didn’t get any meat.
His car broke down và consequently he was late. (vii) Trạng trường đoản cú nghi vấn: how, how often, where, why, what , v.v… Ví dụ: How often do you go khổng lồ the cinema? Where vì chưng you want lớn go? (viii) Trạng từ bỏ khẳng định và lấp định: yes, certainly, of course, surely, no, not, Ví dụ: Do you live sầu in Hanoi? Yes, I bởi. No, I don’t. Will you help me? Certainly. 3. Cụm trạng tự 3.1. Cấu trúc của nhiều trạng trường đoản cú Theo quan điểm của các bên ngữ pháp Anh nlỗi Quirk et all với Sidney Greenbaum, cụm trạng trường đoản cú là các trường đoản cú gồm trạng tự có tác dụng thành tố chủ yếu (trung tâm) cùng các thành tố phú bao gồm thành tố phú phía đằng trước và thành tố phú phía đằng sau. Cấu trúc cơ bản của các trạng từ bỏ được biểu thị làm việc sơ vật tiếp sau đây. Dấu ngoặc đơn chỉ những nhân tố không đề xuất. Cụm trạng tự (Thành tố phụ phía trước) Trung trọng điểm ( Thành tố phú vùng sau )
Ví dụ: She speaks English fluently. Trung trọng tâm She speaks English quite fluently. T.T phụ trước + Trung trọng tâm You were driving faster than 100 m.p.h. Trung chổ chính giữa + T.T phụ sau 3.2. Các chức năng cú pháp của cụm trạng từ 3.2.1. Trạng từ bỏ thường là 1 thành tố của mệnh đề (adverbial) (i) Hoặc làm cho phụ ngữ (adjuncts): link ngặt nghèo với cấu trúc câu với thường chỉ địa điểm, thời gian, nguyên ổn nhân, phương thức , cường độ của hành động. Ví dụ: Sheila dances beautifully. Dr Smith will give sầu that lecture tomorrow. The police couldn’t find the missing child anywhere. (ii) Hoặc có tác dụng biệt ngữ (disjuncts): là một số loại trạng ngữ tất cả ý nghĩa và kết cấu trọn vẹn khác hoàn toàn với cấu tạo với ý nghĩa của câu. Ví dụ: Frankly, I don’t like hlặng at all. Generally, I dislượt thích the way she speaks to lớn him. In my opinion, they deserve sầu the punishment. (iii) Hoặc làm liên ngữ (conjuncts): là
nhiều loại trạng ngữ dùng làm links ý nghĩa sâu sắc giữa điều đã nói cùng điều sắp tới nói (diễn đạt bằng nhì câu không giống nhau). Ví dụ: One of my students had promised to lớn meet me at the station. However, he was not there. John always drives very carefully. Nevertheless he had an accident last night. 3.2.2. Trạng trường đoản cú là thành tố phụ phía trước bổ nghĩa đến tính từ bỏ hay trạng từ bỏ Ví dụ: We’re far too cthất bại to it They are smoking vey heavily. 3.2.3. Trạng trường đoản cú là thành tố phụ vùng phía đằng trước bửa nghĩa mang lại cụm giới từ: Ví dụ: The nail went right through the wall. He sits almost outside the door. 3.2.4. Trạng từ bỏ là thành tố prúc vùng phía đằng trước vấp ngã nghĩa mang lại cụm danh từ: Ví dụ: It was rather a mess. This is quite a problem. 3.2.5. Trạng tự là té ngữ của công ty ngữ: Ví dụ: I thought he was here. At least we’re outside. 3.2.6. Trạng từ là vấp ngã ngữ của tân ngữ: Ví dụ: Shall I move sầu these away? 3.2.7. Trạng từ là thành tố prúc vùng phía đằng sau té nghĩa đến tính trường đoản cú và trạng từ:
CNTT_CB Ví dụ: Well right that’s fair enough then. He did that work well enough. 3.2.8. Trạng từ bỏ là thành tố phụ vùng phía đằng sau xẻ nghĩa mang lại nhiều danh từ: Ví dụ: Please read the sentence below. The meeting yesterday was very important. 3.2.9. Trạng từ bỏ là bổ tố của giới từ: Ví dụ: I have sầu to lớn wait till then. Oh I should have thought he’d had one before now. 3.2.10. Trạng tự là bổ nghĩa mang lại trường đoản cú xác định: Ví dụ: Nearly everyone came to our party. He has hardly any money. 3.3. Thành tố prúc phía trước của trạng trường đoản cú Thành tố phụ phía trước vấp ngã nghĩa mang đến trạng trường đoản cú được sử dụng thông dụng độc nhất là từ bỏ “very”. Dường như còn có nhiều từ nhấn mạnh khác như: so, really, extremely, pretty, rather, quite, perfectly, fairly, hightly, a bit, v.v… Ví dụ: That film was very boring. `It is extremely good of you. My sister has a really beautiful face. 3.4. Thành tố phụ phía sau của trạng từ Các thành tố prúc phía đằng sau bổ nghĩa mang lại trạng từ phổ cập nhất là nhì từ: “enough” và
“indeed”. Ngoài ra rất có thể là mệnh đề so sánh, cụm giói từ bỏ. Ví dụ: You are not driving fast enough. She spaeks English very fluently indeed. Nam speaks English more fluently than Tuan. Unhappily for Tanya, the telephone was in a corner of the living room. III. KẾT LUẬN Trên đây là một số trong những đường nét cơ bản về trạng từ, cụm trạng từ bỏ, những chức năng cú pháp cơ bạn dạng của cụm trạng trường đoản cú, những thành tố prúc vùng trước và các thành tố phú vùng phía đằng sau của trạng từ bỏ. Nhỏng công ty chúng tôi đang kể làm việc bên trên, trạng trường đoản cú trong giờ Anh là trường đoản cú một số loại đặc biệt sau danh tự cùng tính trường đoản cú. Thông qua những nội dung được trình bày cầm tắt sống bên trên, Shop chúng tôi mong muốn chăm đề sẽ giúp đỡ sinh viên nắm vững, áp dụng bao gồm công dụng trạng trường đoản cú cùng nhiều trạng trường đoản cú vào quá trình tiếp thu kiến thức và nghiên cứu. Tài liệu tham khảo <1>. Greenbaum, S. (1996). English grammar. Oxford: Oxford University Press. <2>. Murphy, R. (1996). English grammar in use. Cambridge: Cambridge University Press. <3>. Thomson, A.J., & Martinet, A.J. (1986). Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press. <4>. Quirk, R et al, (1973). A University grammar


Xem thêm: Tổng Hợp Những Mẫu Trang Trí Báo Tường Đẹp Nhất, Báo Tường Đẹp

*
Tài liệu Báo cáo khoa học: Sử dụng cùng lan tỏa các tác phẩm văn uống học, nghệ thuật vào quá trình phát triển pdf 5 875 1
*
Báo cáo công nghệ : Củng cụ với cách tân và phát triển các trung vai trung phong tiếp thu kiến thức cộng đồng nhằm mục đích tăng nhanh câu hỏi kiến thiết thôn hội học tập pot 4 908 1
*
Báo cáo khoa học: Trạng thái hiện nay sinh của con fan vào tiểu tmáu một nỗi nhức riêng biệt ppt 6 601 2
*
Báo cáo kỹ thuật """" Sự tmê mẩn gia của phụ nữ vào phương châm chỉ đạo và cai quản sống Việt Nam"""" pptx 34 637 1
*
Báo cáo khoa học:Công nhân và gần như vụ việc làng hội ppt 6 523 1
*
Báo cáo công nghệ " TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA NỀN CÔNG TRÌNH DƯỚI TÁC DỤNG CỦA ĐỘNG ĐẤT " docx 7 584 1
*
Báo cáo khoa học: Hư từ bỏ trong phiên bản giải âm Truyền kỳ mạn lục pot 11 445 1
*
Báo cáo khoa học: Về tư duy nghệ thuật và thẩm mỹ của thơ Đường docx 11 691 0


Xem thêm: Em Hãy Kể Tóm Tắt Truyện Thánh Gióng (4 Mẫu), Tóm Tắt Truyện Thánh Gióng

*
Báo cáo khoa học:Bàn thêm về người hiền lành tài trong ý niệm Khổng -Mạnh với ảnh hưởng của chính nó pot 4 528 0