Đại Từ Trong Tiếng Anh Là Gì

  -  
Cùng trung tâm nước ngoài ngữ backlinks.vn English UK Vietnam tò mò về đại tự trong quy trình học tiếng Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại từ bỏ là từ bỏ sửa chữa thay thế chodanh trường đoản cú,tránh sự tái diễn danh từ bỏ.

Bạn đang xem: đại từ trong tiếng anh là gì

2. Phân loại đại từ

*

Có 7 một số loại đại tự nlỗi sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi sản phẩm nhấtngôi thứ haingôi đồ vật ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi trang bị nhấtngôi trang bị haingôi sản phẩm ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they hoàn toàn có thể làcông ty ngữcủahễ từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, hyên, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữthẳng củađụng tự.

I saw her at the các buổi tiệc nhỏ last night.

– Me, hlặng, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữloại gián tiếp củahễ tự.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t do it without them.

2.2. Đại từ bỏ bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, sometoàn thân.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anytoàn thân.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everytoàn thân.Nhóm kết phù hợp với no: nothing, no one, nobody toàn thân.Nhóm hòa bình gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• Một số trong những đại trường đoản cú trên đó cũng rất có thể được dùng nhưtính từ (tính từbiến động -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại tự mua (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ bỏ thiết lập = tính từ bỏ thiết lập +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve sầu got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại trường đoản cú phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số những.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủacồn từkhichủ ngữvàtân ngữlà và một người:

I cut myself.Tom and Ann blamed themselves for the accident.

– Được sử dụng nhỏng ngôi trường phù hợp bên trên sauhễ từ+ giới từ:

He spoke to himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Khách Sạn Ở Trung Tâm Thành Phố Hà Nội Ở Đâu, Trung Tâm Văn Hóa Thành Phố Hà Nội

– Được sử dụng nhỏng các đại từ thừa nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave sầu her the medal.

Chúng thường xuyên nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

lúc bọn chúng nhấn mạnh vấn đề cácdanh từkhác, bọn chúng được đặt ngay lập tức saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke lớn the President himself.

– Được thực hiện nlỗi cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that khổng lồ himself.

2.5. Đại từ quan hệ giới tính (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủahễ từ:

The man whom I saw told me lớn come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began lớn slip.Tuy nhiên, giới từ cũng hoàn toàn có thể gửi xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began lớn slip.

– Hình thức mua (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Crúc ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe hotel at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng đẫn (demonstrative adjectives) this, that với số các của chúng là these, those được sử dụng trướcdanh từnhằm xác định vị trí củadanh từấy đối với bạn nói.Lúc nhữngtính từnày được sử dụng độc lập, không códanh từtheo sau, nó thay đổi đại từ bỏ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative pronouns).• Ngoài bài toán thay thế mang lại mộtdanh từ bỏ, đại từ hướng dẫn và chỉ định còn cho những người nghe khái niệm sát hơn tốt xa rộng về thời gian hoặc khoảng cách.

Xem thêm: Đại Học Quốc Tế Miền Đông Học Phí, Học Phí Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ bỏ ngờ vực (interrogative sầu pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmcông ty ngữ:

Who keeps the keys?Whose oto broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủahễ từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which h& vì chưng you use?What paper do you read?

Để tsay mê khảocác khóa họcvới hiểu thêm chi tiết hãy contact với chúng tôi: