Đáp Án Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5

  -  
*Bạn đang xem: đáp án sách giáo khoa toán lớp 5

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan cho tỉ lệ thành phần. bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: Khái niệm phân số • Ôn tập: Tính chất cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: So sánh nhị phân số • Ôn tập: So sánh nhì phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • Luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phxay cùng với phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phnghiền nhân với phnghiền chia nhị phân số • Hỗn số • Hỗn số (tiếp theo) • Luyện tập trang 14 • Luyện tập thông thường trang 15 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 15 phần 2 • Luyện tập tầm thường trang 16 • Ôn tập về giải toán thù • Ôn tập với bổ sung về giải toán • Luyện tập trang 19 • Ôn tập với bổ sung cập nhật về giải tân oán (tiếp theo) • Luyện tập trang 21 • Luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • Luyện tập trang 24 • Đề-ca-m2. Héc-tô-m2 • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích S • Luyện tập trang 28 • Héc-ta • Luyện tập trang 30 • Luyện tập phổ biến trang 3một trong những phần 1 • Luyện tập chung trang 31 phần 2 • Luyện tập bình thường trang 32

Cmùi hương 2: Số thập phân. Các phnghiền tính cùng với số thập phân


• Khái niệm số thập phân • Khái niệm số thập phân (tiếp theo) • Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • Luyện tập trang 38 • Số thập phân bằng nhau • So sánh nhì số thập phân • Luyện tập trang 43 • Luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ nhiều năm bên dưới dạng số thập phân • Luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • Luyện tập phổ biến trang 47 • Luyện tập thông thường trang 48 phần 1 • Luyện tập chung trang 48 phần 2
II - Các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phnghiền cùng • 2. Phxay trừ • 3. Phxay nhân • 4. Phép phân tách

Chương thơm 3: Hình học


• Hình tam giác • Diện tích hình tam giác • Luyện tập trang 88 • Luyện tập thông thường trang 89 - Phần 1 • Luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • Diện tích hình thang • Luyện tập trang 94 • Luyện tập bình thường trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • Luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • Luyện tập trang 100 • Luyện tập phổ biến trang 100 • Giới thiệu biểu trang bị hình quạt • Luyện tập về tính chất diện tích S • Luyện tập về tính chất diện tích S (tiếp theo) • Luyện tập thông thường trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập pmùi hương • Diện tích xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • Luyện tập trang 110 • Diện tích bao quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • Luyện tập trang 112 • Luyện tập bình thường trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét kăn năn. Đề-xi-mét kân hận • Mét khối • Luyện tập trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập pmùi hương • Luyện tập chung trang 123 • Luyện tập thông thường trang 124 • Giới thiệu hình tròn trụ. Giới thiệu hình cầu • Luyện tập phổ biến trang 127 • Luyện tập thông thường trang 128

Cmùi hương 4: Số đo thời gian. Tân oán chuyển động đều
Xem thêm: Nghị Luận Về Nghiện Game Online Hiện Nay, Viếtbài Văn Nghị Luận Về A Hiện

• Bảng đơn vị đo thời hạn • Cộng số đo thời hạn • Trừ số đo thời gian • Luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn cùng với một số trong những • Chia số đo thời hạn đến một vài • Luyện tập trang 137 • Luyện tập phổ biến trang 137
• Vận tốc • Luyện tập trang 139 • Quãng đường • Luyện tập trang 141 • Thời gian • Luyện tập trang 143 • Luyện tập phổ biến trang 144 phần 1 • Luyện tập tầm thường trang 144 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo cân nặng • Ôn tập về đo độ nhiều năm và đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích S • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích S và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phnghiền cộng • Phnghiền trừ • Luyện tập trang 160 • Phép nhân • Luyện tập trang 162 • Phnghiền phân chia • Luyện tập trang 164 • Luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình • Luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích S, thể tích một số hình • Luyện tập trang 169 • Luyện tập phổ biến trang 169
• Một số dạng toán đã học • Luyện tập trang 17một phần 1 • Luyện tập trang 171 phần 2 • Luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu vật • Luyện tập bình thường trang 175 • Luyện tập bình thường trang 176 phần 1 • Luyện tập thông thường trang 176 phần 2 • Luyện tập thông thường trang 177 • Luyện tập thông thường trang 178 • Luyện tập phổ biến trang 179


Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Vật Lí 6 Bài 14 Câu 14, 15 Trang 48 Đúng & Chi Tiết Nhất

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán thù lớp 5 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập với bổ sung về phân số. giải toán thù tương quan cho tỉ lệ thành phần. bảng đơn vị đo diện tích •Chương thơm 2: Số thập phân. Các phnghiền tính cùng với số thập phân •Cmùi hương 3: Hình học tập •Cmùi hương 4: Số đo thời hạn. Tân oán hoạt động hồ hết •Chương 5: Ôn tập