Dấu hiệu nhận biết danh từ

 - 
I.Nhận biết danh trường đoản cú, tính từ, trạng từ bỏ, hễ trường đoản cú trong Tiếng Anh1. Tính từ bỏ (ADJECTIVE)2. Danh từ bỏ (NOUN)3. Động tự (VERB)4. Trạng từ bỏ (ADVERB):

I.Nhận biết danh từ bỏ, tính từ, trạng trường đoản cú, động từ vào Tiếng Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ bỏ hay kết thúc bằng những đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

*
Vị trí của tính từ adj1.1. Vị trí của tính từ bỏ trong câu: Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…Linking verbs + adj (Sau cồn từ bỏ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)Sau những đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.1.2. Dấu hiệu nhận ra tính từ:

Thường bao gồm hậu tố (đuôi) là:

ful: beautiful, careful, useful,peaceful…ive: active sầu, attractive ,impressive……..

Bạn đang xem: Dấu hiệu nhận biết danh từ

able: comfortable, miserable…ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…cult: difficult…ish: selfish, childish…ed: bored, interested, excited…y: danh từ+ Y thành tính từ bỏ : daily, monthly, friendly, healthy…al: national, cultural…1.3. Collocations (Mngơi nghỉ rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, giỏi hơn
CapableofCó thể
AwareofCó nhận thức về
Suspociousof Có nghi ngờ về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ phát triển thành về
(Dis)satisfiedwith(ko) ưa chuộng với
Liableforchịu đựng trách nát nhiệm về
ResponsibleforChịu đựng trách nát nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lượng để gia công gì
ConcernedaboutQuyên tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng trúc về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phxay hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự sửa chữa thay thế tạm thời thời
TemporaryworkCông vấn đề trợ thời thời
SubstantialIncreaseSự tăng thêm đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp xứng đáng kể

2. Danh tự (NOUN)

*
Vị trí của danh từ bỏ vào câu2.1. Vị trí của danh tự trong câu:Sau To be: I am a student.Sau tính từ: nice school…Đầu câu quản lý ngữ .Sau: a/an, the, this, that, these, those…Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…The +(adj) N …of + (adj) N…2.2. Dấu hiệu nhận biết danh từ

Danh từ bỏ thông thường sẽ có hậu tố là:

tion: nation,education,instruction………sion: question, television ,impression, passion……..

Xem thêm: Download Diệt Virus Cho Điện Thoại, Top 10 Ứng Dụng Diệt Virus Trên Android Tốt Nhất

ment: pavement, movement, environment….ce: difference, independence, peace………..

Xem thêm: Clip Ba Kim Ngan Cho Ca An Voi Tong Thong Obama Cho Cá Ăn, Obama Cho Cá Ăn Ở Khu Nhà Sàn Hồ Chủ Tịch

ness: kindness, friendliness……y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…er/or: đụng từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…2.3. Chụ ý một số Tính từ bỏ có chung danh từ

Adj/Adv

Heavy, light: weightWide, narrow: widthDeep, shallow: depthLong, short: lengthOld, ageTall, high: heightBig,small: size

3. Động từ bỏ (VERB)

Trong ngữ pháp giờ Anh, đụng từ được phân tách thành:

3.1. Động trường đoản cú To be

Động trường đoản cú tobe có gồm be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

Tobe + N (I am a sudent)Tobe + V_ing (We are studying English)Tobe + V(P2) (English is studied by us)Tobe + Adj (She is goregeous)Tobe + Prep + N (The building is under construction)3.2. Modal verbsCan/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)Should (Nên) + V(bare)Must/ Have khổng lồ (Phải) + V(bare)Will/ Would (sẽ) + V(bare)3.3. Action verbsReview/check/ínpect/examine the documents/the plan/the terms of contract: khám nghiệm tài liệu/kế hoạch/pháp luật đúng theo đồng.Reserve the right to_V: bao gồm quyền làm cho gìAttract visitors/customers…: thu bán chạy phượt, khách hàngIntroduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/hình thức dịch vụ new.Represent the company/the organisation/the group: thay mặt mang đến công ty/tổ chức/nhómSign a contract: ký phù hợp đồngRenew a contract: gia hạn vừa lòng đồngConfirm the reservation: xác nhận lại bài toán đặt chỗRetain the receipts: bảo quản hoá đơnSubmit s.t TO s.o: nộp đồ vật gi đến aiAttribute s.t to s.o: nhận định rằng cái gì là phụ thuộc vào ai. Ex: the company attributes its success khổng lồ the dedicated employees (Công ty này nhận định rằng sự thành công xuất sắc của chính bản thân mình là dựa vào phần nhiều nhân viên tận tuỵ)3.4. Linking verbs

Một số linking verbs:

Look: trôngSeem: dường nhưFeel: cảm thấyBecome = get: trnghỉ ngơi nênAppear: nhịn nhường nhưTaste, smell, stay = remain (giữ),…Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng trường đoản cú (ADVERB):

4.1. Dấu hiệu nhận ra trạng từ

Trạng trường đoản cú chỉ thể biện pháp (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

Từ có đuôi _ly nhưng là tính tự nhỏng daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (sản phẩm quý),…Từ không tồn tại đuôi _ly nhưng là trạng từ nhỏng fast, hard, late, near,…4.2. Vị trí của trạng trường đoản cú vào câu:V + adv. Ex: We study hardAdv + V. Ex: I really like youAdv + adv. Ex: We work with our team very wellAdv + adj. Ex: I am very responsibleAdv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.
Chuyên mục: Tổng hợp