đề cương hóa 10 học kì 1 có đáp án

     

Sở đề thi thân học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 2020 - 2021 Có lời giải được đội hình cô giáo backlinks.vn soạn, kèm giải đáp chi tiết giúp các em học viên ôn tập, củng nắm kiến thức và kỹ năng, giúp các em ôn tập lại kiến thức và kỹ năng Hóa học tập chương 1, 2 đã có được học tập, kỹ năng đối chiếu những dạng bài bác tập. Chuẩn bị xuất sắc cho bài bác kiểm tra thân kì 1 môn Hóa 10. Mời những em cùng tham khảo chi tiết. 


Hy vọng cùng với Sở đề thi giữa học tập kì 1 lớp 10 môn hóa năm 20trăng tròn - 2021 (Có đáp án) này còn làm ích mang đến quý thầy cô vào quá trình ôn tập cũng tương tự ra đề Hóa học 10. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: đề cương hóa 10 học kì 1 có đáp án

Mời chúng ta tsi khảo

Bản quyền thuộc về backlinks.vn nghiêm cnóng những hành động sao chép do mục đích thương thơm mại

A. Đề thi thân học kì 1 lớp 10 môn hóa - Đề 1

Cho: Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1, Cu = 64, Fe = 56, S = 32, Br = 80

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị (0,4 điểm)

Câu 1: Trong nguyên tử hạt làm sao vào năng lượng điện dương?

A. Electron 

B. Nơtron 

C. Proton 

D. Nơtron với Proton

Câu 2. Nguim tử của ngulặng tố X (Z = 13) gồm thông số kỹ thuật electron là:


A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p63s13p2

C. 1s22s22p63s23p1

D. 1s22s22p53s23p1

Câu 3. Nguyên tử của nguyên ổn tố X tất cả tổng các phân tử cơ bạn dạng là 52, trong số ấy số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt ko với năng lượng điện là một. Số proton vào nguyên ổn tử X là

A. 17 B. 18 C. 19 D. 16

Câu 4. Số phân lớp về tối nhiều trên lớp M là

A. 2 B. 18 C. 3 D. 8

Câu 5. Nguyên tử

*
có:

A. 19p, 20n, 19e

B. 20p, 19n, 20e

C. 19p, 20n, 20e

D. 20p, 20n, 19e

Câu 6. Trong một chu kì, theo hướng tăng ngày một nhiều của điện tích phân tử nhân, bán kính ngulặng tử

A. Tăng dần

B. Giảm dần 

C. Không tăng, không giảm 

D. Vừa tăng, vừa giảm

Câu 7. Những nguyên tử nào sau đó là và một ngulặng tố hóa học:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 8. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố X là 1s22s22p63s2. X trực thuộc loại nguim tố. 

A. s B. d C. f D. p

Câu 9. Nguim tử của nguim tố A bao gồm 56 electron, trong hạt nhân bao gồm 81 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử nguyên ổn tố A là

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 10. Cation R2+ tất cả thông số kỹ thuật electron sống phân lớp ngoài thuộc là 2p6. Vị trí của R vào bảng tuần trả là: 

A. Chu kì 2, nhóm VIB 

B. Chu kì 3, đội IIA

C. Chu kì 2, đội VIIIA

D. Chu kì 2, đội VIA

Câu 11. Trong tự nhiên, oxi gồm 3 đồng vị là 16O, 17O, 18O. Có bao nhiêu nhiều loại phân tử O2?

A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.

Câu 12. Trong tự nhiên kiếm được hai đồng vị của nguyên tố X. Khảo gần kề cho biết thêm cđọng 100 nguyên ổn tử của X thì tất cả 73 nguyên tử 63X. Biết rằng ngulặng tử khối hận trung bình của X là 63,546, số kân hận của đồng vị còn sót lại là

A. 64 B. 65 C. 66 D. 67

 Câu 13. Nguim tố X nằm trong đội VIA. Số electron lớp ngoài cùng của ngulặng tử nguyên ổn tố X là

A. 4 B. 5 C. 3 D. 6

Câu 14. Nguyên tử làm sao tiếp sau đây gồm 4 electron nằm trong phần ngoài cùng?

A. 13Al B. 8O C.11Na D. 6C

Câu 15. Nguim tố X thuộc chu kì 3 đội IVA. Cấu hình electron của nguyên tử X là 

A. 1s22s22p53s23p1

B. 1s22s22p53s23p2

C. 1s22s22p53s23p3

D. 1s22s22p53s23p4

Câu 16. Trong tự nhiên và thoải mái, đồng tất cả 2 đồng vị 63Cu và 65Cu, trong những số đó đồng vị 65Cu chiếm phần khoảng tầm 27% về số ngulặng tử. Phần trăm cân nặng của 63Cu trong CuCl2 

A. 34,32% B. 34,18% C.73,00% D. 13,04%

Câu 17. Nguim tử X bao gồm số lắp thêm từ là 16, vị trí của ngulặng tố X trong bảng tuần trả là?

A. Chu kỳ 2, nhóm IIA

B. Chu kỳ 3, đội IIIA

C. Chu kỳ 3, team VIA

D. Chu kỳ 3, nhóm IVA

Câu 18. Hợp hóa học A được tạo nên thành từ bỏ cation X+ và anion Y2-. Mỗi ion đông đảo vày 5 nguyên tử của hai nguyên tố khiến cho. Tổng số proton vào X+ là 11, toàn bô electron vào Y2- là 50. Biết rằng nhị ngulặng tố vào Y2- đầy đủ nằm trong thuộc một đội A và ở trong nhì chu kì liên tiếp. Phân tử khối của A là


A. 96 B. 78 C. 114 D. 132

Câu 19. Cho 11,2 gam sắt vào hỗn hợp HCl dư. Tính thể tích khí H2 (đktc) chiếm được sau bội nghịch ứng

A. 2,24 B. 4,48  C. 3,36  D. 1,12 

Câu đôi mươi. Biết nguim tử Na có kí hiệu nguim tử là 

*
, vậy toàn bô hạt p, n, e trong ion Na+ là:

A.33 B. 34 C. 35 D. 45

Câu 21. Bán kính của nguyên ổn tử Cl, F, Br, I được sắp xếp theo hướng giảm dần dần là

A. Br

Câu 22. Dãy ngulặng tố làm sao dưới đây được sắp xếp theo hướng tăng vọt độ âm điện?

A. Li, Na, C, O, F

B. Na, Li, F, C, O

C. Na, Li, C, O, F

D. Li, Na, F, C, O

Câu 23. Một ngulặng tử X có 26 electron. lúc mất 2 electron, cấu hình electron của ion X2+ là

A. 3d44s2

B. 3d54s1

C. 3d6

D. 3d5

Câu 24. Hợp chất khí của nguyên tố R với hidro gồm cách làm chất hóa học RH4. Trong oxit cơ mà R gồm hóa trị cao nhất, R chiếm 46,67% về khối lượng. Nguyên ổn tố R thuộc chu kì

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 25. Nguyên ổn tử của nguyên tố chất hóa học trong thuộc nhóm IIA có cùng:

A. Nguyên tử khối

B. Số lớp electron

C. Cấu hình electron phần bên ngoài cùng

D. Bán kính nguyên tử

....................HẾT.................

Đáp án đề thi giữa học tập kì 1 lớp 10 môn Hóa - Đề 1

1C 2C 3A 4C 5A
6B 7C 8A 9A 10B
11B 12B 13D 14D 15B
16B 17C 18D 19B 20A
21D 22C 23C 24B 25C

B. Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa - Đề 2

Cho: Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1, Cu = 64, sắt = 56, S = 32, Br = 80

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị (0,4 điểm)

Câu 1. Các hạt kết cấu bắt buộc hạt nhân của đa số những nguyên ổn tử là

A. electron và proton 

B. proton và notron

C. notron và electron 

D. electron, proton cùng notron 

Câu 2. Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được biệt lập bởi:

A. Số nơtron. B. Số proton.
C. Số electron hóa trị. D. Số lớp electron.

Câu 3. Định nghĩa làm sao tiếp sau đây về nguyên ổn tố chất hóa học là đúng?


Nguyên tố chất hóa học là tập phù hợp các nguyên tử:

A. Có cùng năng lượng điện phân tử nhân.

B. Có thuộc nguim tử khối hận.

C. Có cùng số khối hận.

D. Có thuộc số nơtron trong hạt nhân.

Câu 4. Tổng số phân tử cơ phiên bản của một nguyên ổn tử X là 26. Số phân tử mang năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 6. nguyên tử X là:

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 5. Phân lớp 3d có nhiều độc nhất vô nhị là

A. 6 electron. B. 18 electron. C. 10 electron. D. 14 electron.

 Câu 6. Một nguim tử X tất cả toàn bô hạt electron sống các phân lớp s là 6 với tổng thể electron lớp ngoài thuộc là 6. Cho biết X ở trong về nguim tố hóa học nào?

A. oxi(Z=8) B. Lưu huỳnh(Z=16) C. Flo(Z=9) D. Clo(Z=17)

Câu 7. Ngulặng tử khối hận trung bình của Cu là 63,546. Đồng mãi sau trong tự nhiên và thoải mái cùng với 2 nhiều loại đồng vị là 

*
*
. Thành phần Tỷ Lệ về nguyên ổn tử của
*
là:

A. 27,30%  B. 72,7% C. 23,70% D. 26,30%

Câu 8. Trong thông số kỹ thuật electron của 11Na gồm bao nhiêu phân lớp?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 9. Một nguyên ổn tử X tất cả 16 electron vào lớp vỏ. Vậy cấu hình electron của X bao gồm từng nào lớp?

A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

Câu 10. Cấu hình electron của nguyên ổn tử sulfur (Z = 17) 

A. 1s22s22p53s23p4

B. 1s22s22p53s23p5

C. 1s22s22p53s23p3

D. 1s22s22p53s23p6

Câu 11. Ngulặng tố Z = 19 trực thuộc một số loại ngulặng tố nào 

A. s B. d C. f D. p

Câu 12. Nguyên ổn tử của nguyên ổn tố làm sao tiếp sau đây luôn dường 1 electron trong các phản bội ứng hóa học?

A. Na ở ô 1một trong bảng tuần hoàn.

B. Mg nghỉ ngơi ô 12 trong bảng tuần hoàn.

C. Ba nghỉ ngơi ô 13 vào bảng tuần trả.

D. Fe sinh hoạt ô 14 trong bảng tuần trả.

Câu 13. Dãy nguyên tử làm sao sau đây được xếp theo hướng nửa đường kính ngulặng tử tăng dần?

A. I, Br, Cl, P. B. C, N, O, F.
C. Na, Mg, Al, Si. D. O, S, Se, Te.

Câu 14. Các nguyên ổn tố của nhóm IA trong bảng tuần hoàn có điểm sáng chung làm sao về cấu hình electron nguyên ổn tử, mà lại quyết định đặc thù chất hóa học của nhóm?

A. Số nơtron vào phân tử nhân nguyên tử.

B. Số electron lớp K = 2.

C. Số lớp electron như nhau.

D. Số electron lớp bên ngoài thuộc bằng 1.

Câu 15. Cho 6,5 gam kẽm công dụng không còn cùng với dung dịch HCl sau phản nghịch ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Tính quý hiếm của V

A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48

Câu 16. Độ âm điện của dãy nguyên ổn tố : Na ( Z=11), Mg ( Z=12), Al ( Z=13), P ( Z=15), Cl (Z=17) chuyển đổi theo chiều nào?

A. Tăng B. Giảm C. Không thay đổi D. Vừa sút vừa tăng.

Câu 17. Một nguyên ổn tố trực thuộc team VIA gồm tổng thể proton, nơtron và electron trong nguyên ổn tử là 24. Cấu hình electron nguim tử của nguim tố đó là:


A. 1s22s22p2

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p4

D. 1s22s22p5

Câu 18. Nguim tố hóa học Canxi (Ca) gồm số hiệu ngulặng tử là 20, chu kì 4, team IIA. Điều khẳng định như thế nào sau đây là sai?

A. Số electron lớp vỏ nguyên ổn tử của nguim tố là đôi mươi.

B. Vỏ ngulặng tử có electron 4 lớp electron và phần bên ngoài cùng tất cả 2 electron.

C. Hạt nhân nguyên ổn tử bao gồm 20 proton.

D. Ngulặng tố chất hóa học này là 1 trong những phi kim.

Câu 19. Hai nguim tố X và Y đứng kế tiếp nhau vào một chu kì gồm tổng thể proton vào hai phân tử nhân nguyên ổn tử là 25. X và Y tuộc chu kì và các nhóm nào?

A. Chu kì 2 và các đội IIA và IIIA.

B. Chu kì 3 và những nhóm IA với IIA.

C. Chu kì 2 với những team IIIA với IVA.

Xem thêm: Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam 10, Soạn Bài Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam

D. Chu kì 3 và những đội IIA cùng IIIA.

Câu đôi mươi. Cho phân tử MX bao gồm tổng cộng những hạt cơ bản(e, p, n) là 86; tổng thể kân hận của nhì nguyên tố là 58. Số hiệu của nguim tố M hơn của nguyên ổn tố X là 10. Trong nguyên ổn tử M có số phân tử với điện nhiều hơn thế số hạt không có điện là 8. Công thức phân tử của hóa học bên trên là gì?

A. NaCl B. KCl C. KF D. LiCl

Câu 21. Một ngulặng tử R gồm toàn bô phân tử sở hữu điện với ko có năng lượng điện là 34. Trong đó có số phân tử mang điện nhiều hơn số phân tử không mang điện là 1 trong những,833 lần. nguyên ổn tố R là:

A. Na B. Mg C. F D. Ne

Câu 22. Cho biết Fe có số hiệu nguyên tử là 26. Cấu hình electron của ion Fe2+ là:

A.1s22s22p63s23p63d64s2

B.1s22s22p63s23p63d64s1

C.1s22s22p63s23p63d6

D. 1s22s22p63s23p63d5

Câu 23. Trong nguyên ổn tử một nguyên tố X tất cả 29 electron với 36 nơtron. Số khối cùng số lớp electron của nguyên ổn tử X theo thứ tự là:

A. 64 cùng 4 B. 65 với 4 C. 65 với 3 D. 64 cùng 3

Câu 24. Nguim tử của nguim tố chất hóa học làm sao dưới đây tất cả cấu hình electron là 1s22s22p53s23p63d104s2

A. Ni(Z=28) B. Cu(Z=29) C. Fe(Z=26) D. Co(Z=27)

Câu 25. Ngulặng tử của một nguim tố x tất cả tổng thể hạt cơ bản (proton,nơtron, cùng electron) là 82, biết số hạt mạng năng lượng điện nhiều hơn thế số hạt không có năng lượng điện là 22. Kí hiệu chất hóa học của X là:

A. Fe B. Cu C. Mg D. Ni

.................HẾT................

Đáp án đề thi thân học kì 1 lớp 10 môn Hóa học tập - Đề 2

1B 2A 3B 4C 5C
6B 7B 8B 9A 10B
11A 12A 13D 14D 15B
16A 17C 18D 19D 20A
21A 22C 23B 24B 25A

C. Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn hóa - Đề 3

Cho: Na = 23, O = 16, C = 12, H = 1, Cu = 64, sắt = 56, S = 32, Br = 80

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng duy nhất (0,4 điểm)

Câu 1. Ngulặng tử được cấu tự các phân tử cơ bản nào 

A. proton, notron cùng electron 

B. notron với electron 

C. notron cùng proton

D. electron cùng notron 

Câu 2. Phân lớp f đựng đối nhiều từng nào electron 

A. 10 B. 8 C. 6 D. 14

Câu 3. Trong tự nhiên và thoải mái nguyên tố Tỷ Lệ các đông vị kali là: 93,258%

*
; 0,012%
*
cùng 6,730%
*
. Nguim tử khối vừa đủ của nguyên ổn tố kali là:

A. 39,13484u B. 38,13484u. C. 37,13484u. D. 39,63484u.

Câu 4. Nguyên tố hóa học là phần nhiều nguyên ổn tử bao gồm cùng 

A. Số khối 

B. số notron 

C. số proton 

D. số notron với số proton 

Câu 5. Một nguyên tử M tất cả 30 electron với 34 notron. Kí hiệu của nguyên ổn tử M là 

A.
*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6. Nguyên ổn tử Sn tất cả kí hiệu chất hóa học

*
. Số notron của nguyên tử là:

A. 50 B. 120 C. 70 D. 20

Câu 7. Các electron của ngulặng tử nguyên tố X được phân bố bên trên 3 lớp, lớp thứ 3 có 5 electron. Số năng lượng điện hạt nhân ngulặng tử của nguyên ổn tố X là: 


A. 9 B. 16 C. 15 D. 17

Câu 8. Cấu hình electron của nguyên tử Kali (Z = 19) là

A.1s22s22p63s23p64s1

B.1s22s22p63s23p64s2

C.1s22s22p63s23p63d1

D. 1s22s22p63s23p53d2

Câu 9. Nguyên tử của ngulặng tố chất hóa học nào dưới đây tất cả cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p64s2

A. Ca B. Cu C. Ba D. Mg

Câu 10. Nguyên tử R bao gồm điện tích phân tử nhân là 13+. Trong nguyên tử R, số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 12 hạt. Hãy cho biết số khối hận của R.

A. 36R B. 32R C. 27R D. 24R

Câu 11. Nguyên ổn tử của một nguyên ổn tố chất hóa học có tứ lớp electron, theo sản phẩm công nghệ tự từ phía sát hạt nhân là K, L ,M, N. Trong nguyên tử đang mang lại, electron nằm trong lớp như thế nào tiếp sau đây có mức tích điện vừa đủ cao nhất?

A. Lớp K B. Lớp L C. Lớp M D. Lớp N

Câu 12. Một nguim tử bao gồm đôi mươi proton với trăng tròn nơtron trong phân tử nhân. Điện tích của ion chế tác thành Lúc nguyên tử này bị mất 2 electron là

A. 2+ B. 38+ C. 22+ D. 18+

Câu 13. Lớp N gồm số electron buổi tối đa là:

 A. 4 B. 18 C. 16. D. 32

Câu 14. Hợp chất RXa tất cả tổng cộng p là 58. Trong phân tử nhân M, số n nhiều hơn thế nữa số p là 4. Trong hạt nhân X, số p thông qua số n. Phân tử khối hận của RXa là

A. 112 B. 120 C. 46. D. 128

Câu 15. Nguyên ổn tử nguyên tố A tất cả cấu hình e nguyên ổn tử là 1s22s22p63s23p63d54s2. Phát biểu làm sao tiếp sau đây về nguyên tố A không đúng?

A. Cấu hình electron của ion A2+ là 3d5.

B. Ngulặng tử của A gồm 2 e hóa trị.

C. A là sắt kẽm kim loại.

D. A là nguyên tố d.

Câu 16. Tổng số phân tử proton, nơtron, electron của nguim tử nguyên tố X là 21. Tổng số phân lớp electron vào ngulặng tử của nguyên tố X là

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 17. X với Y là nhì nguim tố thuộc nhị nhóm A kế tiếp nhau vào bảng tuần hoàn, làm việc tâm trạng đơn chất X cùng Y phản nghịch ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân ngulặng tử của X cùng Y là 23. Biết rằng X thua cuộc Y trong bảng tuần hoàn. X là

A.O B. S  C. Mg  D. P

Câu 18. Nguim tố tất cả thông số kỹ thuật electron hóa trị 4s24p5 ở chỗ như thế nào trong bảng tuần hoàn?

A. chu kì 4, team VIA.

B. chu kì 4, team VIIA.

C. chu kì 5, team IIA.

D.chu kì 4, nhóm VIIB.

Câu 19. X cùng Y là 2 ngulặng tố ở trong nhị chu kỳ luân hồi tiếp tục nhau trong thuộc một đội A của bảng tuần trả, X có điện tích hạt nhân nhỏ dại hơn Y. Tổng số proton vào hạt nhân nguyên tử của X và Y là 32. Hai nguyên tố X cùng Y thứu tự là?

A. Na(Z=11) cùng K(Z=19).

B. Al(Z=13) và K(Z=19).

C. Mg(Z=12) và Ca(Z=20).

D. Mg(Z=12) cùng Ar(Z=18).

Câu đôi mươi. Dãy ngulặng tử nào tiếp sau đây được xếp theo chiều bán kính ngulặng tử tăng dần?

A. I, Br, Cl, F

B. Na, Mg, Al, Si

C. O, S, Se, Te

D. C, N, O, F.

Câu 21. Hợp hóa học khí cùng với hidro của một nguyên tố có công thức bao quát là MH4, oxit tối đa của ngulặng tố này đựng 53,3% oxi về trọng lượng. Nguim tố đó là

A. Si B. Pb C. C D. Sn

Câu 22. Chu kì là tập phù hợp các ngulặng tố mà lại ngulặng tử của bọn chúng tất cả cùng

A. số electron phần bên ngoài thuộc. B. số electron hóa trị.
C. số hiệu ngulặng tử. D. số lớp electron.

Câu 23. Nguyên tố hoá học Nhôm (Al) tất cả số hiệu ngulặng tử là 13, chu kỳ luân hồi 3, team IIIA. Điều xác minh nào tiếp sau đây về Al là sai?

A. Hạt nhân nguyên tử Nhôm bao gồm 13 proton.

B. Số electron sống vỏ nguyên ổn tử của nguyên ổn tố sẽ là 13.

C. Ngulặng tố hoá học tập này là 1 sắt kẽm kim loại.

D. Vỏ nguim tử bao gồm 3 lớp electron cùng phần ngoài thuộc bao gồm 2 electron.

Câu 24. Hòa tung trọn vẹn 11,2g một sắt kẽm kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư chiếm được 4,48 lít (đktc). Klặng loại đó là:

A. Cu B. Fe C. Mg D. Ba

Câu 25. Nguim tố R có phù hợp hóa học khí cùng với hidro là RH2. Hỏi R thuộc đội như thế nào trong bảng tuần hoàn?

A. VIA B. IVA C. VIIA D. IIA

 ............................HẾT........................

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 10 môn Hóa học tập - Đề số 3

1A 2D 3A 4C 5B
6C 7D 8A 9A 10C
11D 12A 13D 14B 15B
16C 17D 18B 19C 20C
21A 22D 23D 24B 25A

...................................

Trên phía trên backlinks.vn sẽ ra mắt Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 10 môn hóa năm 20trăng tròn - 2021 Có đáp án tới các bạn. Để bao gồm công dụng học hành tốt cùng tác dụng hơn, backlinks.vn xin reviews cho tới chúng ta học sinh tài liệu Giải bài xích tập Hóa học tập 10, Chuyên ổn đề Vật Lý 10, Chuim đề Hóa học tập 10, Giải bài tập Tân oán 10. Tài liệu học hành lớp 10 nhưng mà backlinks.vn tổng hòa hợp biên soạn và đăng sở hữu.

Xem thêm: Các Ngành Liên Quan Đến Kinh Tế : Những Ngành Nào Đang "Hot"?


Dường như, backlinks.vn vẫn Thành lập group chia sẻ tài liệu học tập trung học phổ thông miễn tổn phí bên trên Facebook, mời bạn đọc tmê mệt gia team Tài liệu học tập lớp 10 nhằm hoàn toàn có thể update thêm những tài liệu tiên tiến nhất.


Chuyên mục: Tổng hợp