ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 8

  -  

Lý tmáu với 15 đề ôn tập bình chọn cmùi hương 1 Hình học tập 8 của Hoàng Thái Việt giới thiệu cho tới chúng ta những kiến thức và kỹ năng định hướng vào chương thơm 1 của môn Hình học lớp 8 nhỏng đặc thù, dấu hiệu của hình tứ đọng giác. điều đặc biệt, những bài bác tập được giới thiệu làm việc cuối tư liệu để giúp đỡ các bạn củng ráng kỹ năng này một giải pháp tốt hơn.
Bạn đang xem: đề cương ôn tập chương 1 hình học 8

*

BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI LÝ THUYẾT CHƯƠNG I HÌNH HỌC 8 TÍNH CHẤT CÁC TỨ GIÁC I. ĐỊNH NGHĨA Trong các hình thì hình thang là hình gốc: 1. Hình thang là một tđọng giác bao gồm 2 cạnh đối tuy vậy song. 2. Hình thang cân là hình thang bao gồm 2 góc kề một lòng cân nhau. 3. Hình thang vuông là hình thang tất cả một góc vuông. 4. Hình bình hành là tđọng giác tất cả các cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên 5. Hình chữ nhật là tứ giác tất cả 4 góc vuông 6. Hình thoi là tứ đọng giác có 4 cạnh đều nhau. 7. Hình vuông là tứ đọng giác tất cả 4 góc vuông và gồm 4 cạnh cân nhau. II. TÍNH CHẤT - Hình thang : Nếu 1 hình thang có nhị lân cận tuy nhiên song thì hai ở kề bên đều bằng nhau, nhì cạnh đáy đều bằng nhau. Nếu 1 hình thang gồm nhị cạnh đáy đều nhau thì nhì kề bên tuy vậy tuy nhiên và đều nhau. - Hình thang vuông : Hình thang vuông có hai góc vuông - Hình thang cân : Trong hình thang cân nặng bao gồm nhì ở kề bên bằng nhau Trong hình thang cân bao gồm hai tuyến đường chéo bằng nhau. - Hình bình hành : Trong hình bình hành - Các cạnh đối đều nhau. - Các góc đối đều bằng nhau. - Hai đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm từng mặt đường. - Hình chữ nhật : Hình chữ nhật gồm tất cả các đặc điểm của hình bình hành, hình thang cân. Trong hình chữ nhật hai tuyến đường chéo đều nhau và cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường Hình chữ nhật bao gồm bốn cạnh và bốn góc vuông. Những cạnh đối nhau thì song tuy nhiên và Trang 1Ymail: nguyenvanvietbkdn
email.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI đều nhau. - Hình thoi : Hình thoi có toàn bộ các đặc thù của hình bình hành Trong hình thoi: Hai mặt đường chéo cánh vuông góc với nhau. Hai con đường chéo là các mặt đường phân giác những góc của hình thoi - Hình vuông : Hình vuông tất cả toàn bộ những đặc điểm của hình chữ nhật cùng hình thoi - Đường mức độ vừa phải của tam giác thì tuy nhiên tuy nhiên cùng với cạnh thiết bị tía với bởi một phần hai cạnh ấy. - Đường trung bình của hình thang thì tuy nhiên tuy nhiên với nhì lòng và bởi nửa tổng nhì đáy. III. DẤU HIỆU1): Dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang vuông, hình thang cân: - Tứ đọng giác có nhị cạnh đối tuy nhiên tuy vậy là hình thang - Hình thang gồm một góc vuông là hình thang vuông - Hình thang gồm 2 góc kề một lòng đều nhau là hình thang cân - Hình thang bao gồm 2 đường chéo đều bằng nhau là hình thang cân2): Dấu hiệu phân biệt hình bình hành (Có 5 tín hiệu dìm biết): - Tứ giác có những cặp cạnh đối song tuy vậy - Tđọng giác có những cặp cạnh đối bằng nhau - Tứ giác gồm 2 cạnh đối song tuy nhiên với cân nhau - Tđọng giác tất cả những góc đối đều nhau - Tứ đọng giác bao gồm 2 đường chéo cánh giảm nhau tại trung điểm mỗi đường.3): Hình chữ nhật (gồm 4 dấu hiệu nhấn biết): - Tứ đọng giác gồm 3 góc vuông - Hình thang cân nặng bao gồm một góc vuông - Hình bình hành có một góc vuông - Hình bình hành tất cả 2 con đường chéo bằng nhau4): Hình thoi (bao gồm 4 tín hiệu thừa nhận biết): - Tứ đọng giác tất cả 4 cạnh cân nhau - Hình bình hành tất cả 2 cạnh kề đều nhau - Hình bình hành gồm 2 mặt đường chéo cánh vuông góc nhau - Hình bình hành có một mặt đường chéo cánh là con đường phân giác của 1 góc. Trang 2Ymail: nguyenvanvietbkdn
tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI5): Hình vuông (gồm 5 dấu hiệu nhấn biết): - Hình chữ nhật bao gồm 2 cạnh kề bằng nhau - Hình chữ nhật gồm 2 mặt đường chéo vuông góc - Hình chữ nhật có một mặt đường chéo cánh là đường phân giác của một góc - Hình thoi có một góc vuông - Hình thoi tất cả 2 đường chéo cánh đều bằng nhau.SƠ Đ Ồ C Á C H N H Ậ N B IẾ T C Á C L O Ạ I T Ứ G IÁ C Trang 3Ymail: nguyenvanvietbkdn
email.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘICâu 4: Hình thoi tất cả hai tuyến đường chéo cánh bằng 12cm cùng 16cm. Cạnh hình thoi là quý hiếm nàotrong các quý hiếm sau: A. 6cm B. 8cm C. 10cm D. 12centimet.Câu 5: Độ lâu năm đáy lớn của một hình thang bằng 16 centimet, đáy nhỏ dại 14 cm. Độ lâu năm đườngmức độ vừa phải của hình thang kia là: A. 14 cm, B. 15 cm C. 16 centimet D. đôi mươi cmCâu 6: Hình bình hành có một góc vuông là:A. hình chữ nhật B. hình thang C. hình vuông vắn D. hình thoiCâu 7: Tđọng giác làm sao tiếp sau đây vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi ? A. Hình bình hành B. Hình vuông C. Hình thang D. Hình tam giácCâu 8: Hình chữ nhật gồm độ dài những cạnh là 3 cm với 4 cm thì độ lâu năm đường chéo của hìnhchữ nhật kia là: A. 5centimet B.10cm C. 7centimet D. 14cmB – TỰ LUẬN (6 điểm)Bài 1: (2 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của những cạnhAB, AC.a) Tứ giác BMNC là hình gì? Vì sao?b) Cho biết BC = 8cm. Tính MN?Bài 2: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, AM là mặt đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnhBC (M ∈ BC). Biết AB = 6 centimet, AC = 8 centimet . a) Tính BC, AM ? b) Từ M, kẻ MD ⊥ AB, ME ⊥ AC. Tứ giác ADME là hình gì? Vì sao? c) Tam giác ABC buộc phải có thêm ĐK gì thì tứ đọng giác ADME là hình vuông? ĐỀ SỐ 4A :TRẮC NGHIỆM (3điểm):Hãy khoanh tròn câu đúng trong những câu sau:I. Trắc nghiệm : Khoanh tròn chữ cái trước phương pháp vấn đáp đúng (3,5đ).1. Tđọng giác ABCD gồm A = 1200; B = 800 ; C = 1000 thì:A. D = 1500 B. D = 900 C. D = 400 D. D = 6002. Hình chữ nhật là tđọng giác:A. Có nhì cạnh vừa tuy nhiên tuy vậy vừa bằng nhau.B. Có tư góc vuông.C. Có tư cạnh đều bằng nhau.D. Có tứ cạnh cân nhau và bốn góc vuông3. Nhóm hình như thế nào đều có trục đối xứng:A. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.B. Hình thang cân nặng, hình thoi, hình vuông vắn, hình bình hành.C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông vắn.D. Hình thang cân nặng, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông. 4. Cho mẫu vẽ. Biết AB tuy vậy tuy nhiên DC với AB = 4 ; DC = 8. Hỏi EF = ? Trang 6Ymail: nguyenvanvietbkdn
gmail.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI A.10 B. 4 C. 6 D. 20 Hỏi IK = ? A.1,5 B. 2 C. 2,5 D. Cả A, B, C không đúng. 5. Cho hình thoi ABCD có 2 mặt đường chéo AC = 3 centimet cùng BD = 4centimet. Độ dài canh của hình thoi đó là: A.2 centimet B. 7 cm C. 5 centimet D. 14 centimet 0 6. Nhóm tứ giác làm sao bao gồm tổng thể đo nhì góc đối bởi 180 ? A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông. B. Hình thang cân nặng, hình thoi, hình vuông vắn. C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi. D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật. 7. Hai con đường chéo của hình vuông bao gồm đặc thù : A. Bằng nhau, vuông góc với nhau. B. Cắt nhau trên trung điểm của từng mặt đường C. Là tia phân giác của những góc của hình vuông vắn. D. Cả A,, B, C B – TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1. (1đ) Tam giác vuông bao gồm cạnh huyền bởi 12centimet. Hỏi trung tuyến đường ứng với cạnh huyền bởi bao nhiêu? Câu 2. (2,5đ) Cho góc xOy gồm số đo 90 ; điểm A nằm trong góc đó. Vẽ điểm B đối xứng cùng với A qua Ox, vẽ điểm C đối xứng cùng với A qua Oy . a) So sánh các độ lâu năm OB và OC. b) Chứng minc 3 điểm B, O, C thẳng mặt hàng. Câu 3. (3đ) Cho ∆ ABC. gọi D, M, E theo sản phẩm tự là trung điểm của AB, BC, CA. a) Chứng minc tđọng giác ADME là hình bình hành. b) Tam giác ABC gồm điều kiện gì thì tđọng giác ADME là hình chữ nhật ? c) lúc M dịch chuyển bên trên cạnh BC thì trung điểm J của AM dịch chuyển trê tuyến phố làm sao ? ĐỀ SỐ 5 A :TRẮC NGHIỆM (3điểm): Bài 1: Nối mỗi các tự ở cột A với 1 nhiều tự sống cột B để được câu đúng. Cột A Cột B Kết quả1. Hình bình hành bao gồm hai tuyến đường chéo cánh vuông góc với nhau a. Hình thoilà... b. Hình thang cân nặng 1 + ……2. Tđọng giác bao gồm nhì cạnh đối song tuy vậy với bằng nhau là… c. Hình chữ nhật3. Hình thang cân nặng có một góc vuông là… d. Hình vuông 2 + ……4. Hình thoi gồm hai tuyến đường chéo bằng nhau là…. e. Hình bình hành 3 + …… 4 + …… Bài 2: Hãy lựa chọn duy nhất chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Trang 7 Ymail: nguyenvanvietbkdn


Xem thêm: Tuyển Cộng Tác Viên Bán Quần Áo Thời Trang Nam Online, Tuyển Cộng Tác Viên Bán Hàng Online

tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI1) Hình thoi tất cả cạnh bởi 2centimet. Chu vi hình thoi là: A. 8centimet B. 6centimet C. 4cm D. Một tác dụng khác2) Một hình thang bao gồm đáy Khủng là 3cm, đáy nhỏ tuổi ngắn lại lòng bự là 0,2cm. Độ lâu năm trungbình của hình thang là: A. 2,8centimet B. 2,9cm C. 2,7centimet D. Một tác dụng khác3) Một hình thang cân nặng bao gồm sát bên là 2,5 cm, con đường vừa phải là 3cm. Chu vi của hìnhthang là: A. 8cm B. 8,5cm C. 11,5centimet D. 11cm4) Cho hình thang ABCD (AB // CD, AB BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘICâu 3: Cho hình thang ABCD (AB//CD) tất cả AB = 6cm; CD = 16centimet. Đường trung bìnhMN tất cả độ nhiều năm bằng: A. 22centimet ;B. 11centimet ;C. 22,5cm ;D. 10cmCâu 4:Cho tứ đọng giác ABCD. Gọi E,F,K theo vật dụng từ là trung đđiểm của AD, BC, AC. Kếtluận nào sau đấy là đúng ? AB + CD AB + CD AB + CD AB + CD A. EF = ;B. EF 2 2 2 2Câu 5: Hãy điền vào chỗ (….) những nhiều tự tương thích sẽ được câu đúng : a) Hình vuông có đường chéo cánh bởi 6cm thì cạnh hình vuông vắn bằng ……………….. b) Tứ đọng giác có 1 cặp cạnh đối……………………………thì nó là hình bình hànhB. Tự luận: (7,0đ)Bài 1:(1,0đ). Cho tam giác ABC vuông trên A, bao gồm AB = 7centimet ; AC = 24cm. Tính độ dàiđường vừa phải của tam giác tuy nhiên tuy vậy cùng với cạnh BC ?Bài 2:(6,0đ). Cho tam giác ABC vuông trên A, điểm D là trung điểm của BC. Call M làđiểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Hotline N là điểm đối xứng vớiD qua AC, F là giao điểm của DN với AC. a) Tđọng giác AEDF là hình gì ? Vì sao ? b) Tứ giác ADBM là hình gì ? Vì sao ? c) BN giảm AD trên I. Chứng minch IA = ID d) Khi ABC = 60o , chứng tỏ tđọng giác ABcông nhân là hình thang cân. e) Chứng minh rằng M đối xứng cùng với N qua A. f) Tam giác vuông ABC bao gồm điều kiện gì thì tứ đọng giác AEDF là hình vuông ? ĐỀ SỐ 7A/ Phần trắc nghiệm (3,0đ). Chọn cách thực hiện đúng (Từ câu 1 – câu 4)Câu 1: Tứ đọng giác ABCD bao gồm A = 120o ; B = 70o ; C = 100o thì : A. D = 50o ;B. D = 70o ;C. D = 80o ;D. D = 150oCâu 2: Trong các hình sau, hình nào không tồn tại tâm đối xứng ? A. Hình thang cân ; B. Hình bình hành ; C. Hình chữ nhật ; D. Hình thoiCâu 3: Độ lâu năm con đường vừa đủ của hình thang là 16 cm ; nhì lòng tỉ lệ cùng với 3 cùng 5 thì độnhiều năm nhị đáy là : A.12 centimet với 20 centimet ; B. 6 cm cùng 10 cm ; C. 3 centimet và 5 cm ; D. Đápsố khácCâu 4: Hình vuông bao gồm cạnh bởi 3dm thì đường chéo của hình vuông vắn bởi ? A. 18 dm ; B. 9 dm ; C. 6dm ; D. 18 dmCâu 5: Hãy điền vào địa điểm (….) các các từ bỏ tương thích và để được câu đúng : a) Tam giác vuông tất cả 2 cạnh góc vuông là 6 cm với 8 cm thì độ lâu năm đường trung tuyếnứng với cạnh huyền bằng…………………………… b) Tứ đọng giác có 2 cạnh đối đều bằng nhau cùng hai tuyến phố chéo cánh cân nhau thì nó là……………………..B Phần tự luận:(7,0đ). Trang 9Ymail: nguyenvanvietbkdn
gmail.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘIBài 1:(1,0đ). Cho tam giác ABC vuông tại A, gồm AB = 5cm ; BC = 13centimet . Tính độ dàimặt đường vừa phải của tam giác tuy nhiên tuy nhiên với cạnh AC ?Bài 2: (6,0đ).Cho hình bình hành ABCD bao gồm AD = 2AB, A = 600 . gọi E, F thứu tự làtrung điểm của BC và AD. a) Chứng minch tđọng giác AECF là hình bình hành. b) Chứng minc AE ⊥ BF c) Tính ABD d) Chứng minh tđọng giác BFDC là hình thang cân nặng. e) Chứng minch E với D đối xứng với nhau qua FC. f) Chứng minch các mặt đường trực tiếp AC, BD, EF cùng đi sang một điểm. ĐỀ SỐ 8A. Trắc nghiệm: (3đ).Chọn phương án đúng (Từ câu 1 – câu 3)Câu 1:Các góc của tứ đọng giác ABCD tất cả A : B : C : D = 1:1: 2 : 2 thì số đo những góc là : A. A = B = 120o ; C = D = 60o B. A = B = 108o ;C = D = 72o ; C. A = B = 60o ;C = D = 120o ; D. A = B = 54o ;C = D = 36oCâu 2: Tứ giác làm sao vừa gồm trọng tâm đối xứng vừa có nhì trục đối xứng là hai đường chéo A. Hình thang cân nặng ; B. Hình bình hành ; C. Hình chữ nhật ; D. Hình thoiCâu 3: Một hình thang có một cặp góc đối là 125 với 65 . Cặp góc còn sót lại là: o o A. 105o ; 45o ; B. 105o ;65o ;C. 115o ;65o ;D. 115o ;55oCâu 4: Hãy điền vào chỗ (….) các nhiều từ tương thích để được câu đúng : a) ∆ABC đều sở hữu độ nhiều năm con đường mức độ vừa phải ứng cùng với cạnh AB là 4 centimet. Vậy chu vi tamgiác là … ......centimet. b) Hình thang cân có hai tuyến phố chéo…………...................................................thì nó làhình chữ nhật. c) Hình thang gồm 2 lân cận tuy nhiên tuy vậy thì nó là hình……………….......................B. Tự luận: (7,0đ).Bài 1:(1,0đ). Cho tam giác ABC vuông tại A, gồm AC = 24centimet ; BC = 26cm . Tính độ dàiđường vừa đủ của tam giác song tuy nhiên với cạnh AB ?Bài 1:(6,0đ). Cho tam giác ABC cân tại A có B = 60o , mặt đường cao AM.Trên tia đối của tiaMA mang điểm E làm thế nào cho ME = MA. a) Chứng minc tứ đọng giác ABEC là hình thoi. b) Lấy điểm D đối xứng với E qua C. Đường thẳng qua E tuy nhiên tuy nhiên cùng với BC cắtAC tại F. Tđọng giác ADFE là hình gì ? Vì sao ? c) Chứng minc tứ giác ABEF là hình thang cân nặng. d) Tứ đọng giác ABCD là hình gì ? Vì sao ? e) Điểm C có phải là trực trọng tâm ∆DBF ko ? Vì sao ?. IB f) Hotline I là giao điểm của BD cùng AM. Tính tỉ số ? ID Trang 10Ymail: nguyenvanvietbkdn
tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ SỐ 9A. Trắc nghiệm: (3đ).Chọn giải pháp đúng (Từ câu 1 – câu 3)Câu 1: Tứ giác ABCD bao gồm A = 70o ; B =100o ; C - D = 90o : A. C = 150o ; D = 60o ;B. C = 140o ; D = 50o ;C. C = 130o ; D = 40o ;D.C = 120o ; D = 30oCâu 2: Tứ đọng giác nào vừa bao gồm chổ chính giữa đối xứng vừa có hai trục đối xứng là hai tuyến đường chéo cánh A. Hình thang cân ; B. Hình bình hành ; C. Hình chữ nhật ; D. Hình thoiCâu 3: Một hình thang có 1 cặp góc đối là 125 cùng 65 . Cặp góc còn lại là: o o A. 105o ; 45o ; B. 105o ;65o ;C. 115o ;65o ;D. 115o ;55oCâu 4: Hãy điền vào nơi (….) những các từ bỏ phù hợp để được câu đúng : a) Hình thang bao gồm độ nhiều năm nhị lòng là 8cm cùng 14centimet thì độ dài đường vừa đủ là.........................cm b) Tứ đọng giác có 2 con đường chéo cánh vuông góc cùng nhau tại…………………………thì nó làhình thoi. c) Hình thang gồm 2 kề bên song tuy nhiên thì nó là hình……………….......................B. Tự luận: (7,0đ).Bài 1:(1,0đ). Cho tam giác ABC AB = 12cm gồm AC = 24centimet ; BC = 26centimet . Gọi M, N, Ptheo lần lượt là trung điểm những cạnh AB, AC, BC.Tính chu vi tam giác MNPhường ?Bài 1:(6,0đ). Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm hai tuyến phố chéo. Lấy điểm Enằm giữa O cùng B. call F là điểm đối xứng với A qua E, với I là trung điểm của CF. a) Chứng minch tứ giác ÒEFC là hình thang. b) Chứng minc tứ đọng giác OEIC là hình bình hành c) call H , K lần lượt là hình chiếu của F trên những đường trực tiếp BC cùng CD. Chứngminh tđọng giác CHFK là hình chữ nhật. d) Chứng minch H cùng K đối xứng cùng nhau qua CF. e) Chứng minh E, H, K trực tiếp sản phẩm. ĐỀ SỐ 10A. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vần âm đầu câu vấn đáp đúng nhất (từ bỏ câu 1 đến câu 4)Câu 1: Cho tđọng giác ABCD, trong các số đó gồm ∠A + ∠B = 1400. Khi đó, tổng ∠C + ∠D bằng: A. 1600 B. 2200 C. 2000 D. 1500Câu 2: Hình thang ABCD (AB // CD), M, N lần lượt là trung điểm của những cạnh AD, BC.Biết AB = 14centimet, MN = 20cm. Độ dài cạnh CD bằng: A. 17cm B. 24centimet C. 26cm D. 34cmCâu 3: Hình thoi bao gồm hai tuyến đường chéo cánh bởi 6centimet và 8centimet thì cạnh hình thoi bằng: Trang 11Ymail: nguyenvanvietbkdn
tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI A. 5cm B. 7cm C. 10centimet D. 12,5cm Câu 4: Hình vuông gồm cạnh bằng 1dm thì mặt đường chéo bằng: A. 1dm B. 1,5dm C. 2 dm D. 2dmCâu 5: Hãy điền vào địa điểm trống (….) các câu sau một trong số nhiều từ: hình thang cân,hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông và để được một câu trả lời đúng.A. Tứ giác bao gồm nhị cạnh đối tuy nhiên song cùng hai tuyến đường chéo cánh bằng nhau là ………………….B. Hình bình hành bao gồm một góc vuông là …………………………………………………C. Hình chữ nhật tất cả một đường chéo cánh là phân giác của một góc là ………………………D. Hình thang bao gồm nhì lân cận tuy nhiên tuy nhiên là …………………………………………… B. Tự luận: (7,0đ).Bài 1: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông trên A có AB = 5centimet, AC = 12cm. call AM làtrung con đường của tam giác. a) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AM. b) Kẻ MD vuông góc với AB, ME vuông góc với AC. Tđọng giác ADME là hình gì? Vì saoBài 2: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường trung tuyến đường AM. Hotline I là trungđiểm của AC, K là vấn đề đối xứng cùng với M qua điểm I. a) Chứng minch rằng điểm K đối xứng cùng với điểm M qua AC. b) Tđọng giác AKCM là hình gì ? Vì sao ? c) Tìm ĐK của tam giác ABC để tứ giác AKCM là hình vuông. Trang 12Ymail: nguyenvanvietbkdn
tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘIPHẦN 2 : 5 ĐỀ TỰ LUẬN (45PH) ĐỀ SỐ 1Bài 1: (2 điểm) a) Phát biểu định lý tổng những góc của một tđọng giác. b) Áp dụng: Cho tứ đọng giác MLKJ gồm L $ = 1050 ; K = 750 ; M = 950 . Tính số đo của góc J?Bài 2: (2điểm) Cho ∆ DEF vuông tại D gồm DE = 3cm, DF = 4cm. Kẻ đường trung tuyếnDM. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp EF và DM.Bài 3: (2 điểm)Cho hình thang ABCD ( AB // CD ). Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD và BC. GọiG là giao điểm của EF và AC. Biết rằng AB = 6centimet, CD = 8cm. Tính những độ dài EG vàEFBài 4: (4 điểm)Cho ∆ ABC vuông tại A. D là trung điểm của BC. Từ D kẻ DM vuông góc cùng với AB trên M,DN vuông góc với AC tại N a) Tđọng giác AMDN là hình gì? vị sao? b) Gọi K là vấn đề đối xứng cùng với D qua N. Tứ đọng giác ADCK là hình gì? Vì sao? c) Để tứ giác ADCK là hình vuông thì tam giác ABC cần có thêm ĐK gì? ĐỀ SỐ 2Câu 1: (1điểm) Cho hình 1. Tính số đo x. Biết F = 750 , D = 850 , G = 1300 ,Câu 2: (2điểm) Cho hình 2. Tính độ nhiều năm x D A 85° H x I 130° G x? E 8 cm 75° B C Hình 1 F Hình 2Câu 3: (3điểm)Cho tđọng giác ABCD tất cả BC =2AB, gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của BC, AD.Chứng minc ABEF là hình vuông?Câu 4: (4,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A bao gồm đường trung đường AM. hotline D là trung điểm của AB, E là vấn đề đối xứng cùng với M qua D. a) Chứng minch tứ giác AEBM là hình thoi. b) Cho AB =3 centimet, AC = 4 cm. Tính chu vi hình thoi AEBM c) Tứ đọng giác AEMC là hình gì? Vì sao? d) Hotline I là trung điểm của AM. Chứng minh E, I, C thẳng hàng. Trang 13Ymail: nguyenvanvietbkdn
tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ SỐ 3Câu 1: (2điểm) a) Phát biểu định lí về tổng những góc của một một tứ đọng giác. b) Cho tđọng giác ABCD vuông sống A, biết góc B bằng 400, góc C bằng 700. Tính số đogóc D.Câu 2: (3điểm) a) Phát biểu quan niệm, đặc thù đường trung bình của tam giác. b) Cho ABC , D là trung điểm cạnh AB, E là trung điểm cạnh AC. Tính độ dàicạnh BC, biết DE= 5cm.Câu 3: (2điểm) Nêu các dấu hiệu nhận thấy hình bình hànhCâu 4: (3điểm) Cho ABC vuông tại A, D là trung điểm của BC. hotline M là vấn đề đối xứng cùng với D quaAB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là vấn đề đối xứng với D qua AC, F là giaođiểm của Doanh Nghiệp cùng AC. a)Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao? b)Các tứ giác ADBM, ADCN là hình gì? Vì sao?* Lưu ý: Vẽ đúng hình với ghi đúng GT, KL được một điểm. ĐỀ SỐ 4Câu 1: a) Phát biểu định lí về tổng những góc của một một tứ đọng giác. b) Cho tứ giác ABCD vuông làm việc A, biết góc B bởi 400, góc C bởi 700. Tính số đogóc D.Câu 2: Cho tam giác ABC có trung tuyến đường AM. Call E là vấn đề đối xứng của A qua Ma) Chứng minc rằng tứ giác ABEC là hình bình hành.b) Tìm ĐK của ∆ABC nhằm tứ đọng giác ABEC là hình chữ nhật? Hình thoi?Hvuông ? ACâu 3:a) Biết: AM = MPhường = PB ; AN = NQ = QC và PQ = 5cm.Tính độ lâu năm x,y ? A M x Nb) Biết: AB = 5 ; 12 5centimet AC = 12; 5 x Phường Q Aˆ = 90 0 .Tính AM = ? y B C B CCâu 4: MCho ∆ABC vuông trên A. M là trung điểm của BC. Kẻ MH ⊥ AC; MK ⊥ AB.a) Chứng minh: AKMH là hình chữ nhật. Từ đó suy ra: AM = HKb) Điện thoại tư vấn P.. là vấn đề đối xứng của M qua H. Chứng minh: AMCP.. là hình thoi? Trang 14Ymail: nguyenvanvietbkdn


Xem thêm: Địa Chỉ Highland Coffee Hà Nội, Highlands Coffee

tin nhắn.com face: https://www.facebook.com/ttbdgdhtv BS: HOÀNG THÁI VIỆT – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG – ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ SỐ 5Bài 1: (1điểm) Cho ∆ABC với một điểm O tùy ý. Vẽ ∆A’B’C’ đối xứng cùng với ∆ABC quavai trung phong OBài 2: (2điểm) Độ nhiều năm đường trung bình của hình thang là 26cm. Hai đáy của hình thangtỉ trọng cùng với 9 và 4. Tính độ nhiều năm 2 đáy của hình thang.Bài 3: (4 điểm) Cho tam giác ABC, các mặt đường trung đường BM và CN cắt nhau tại I. GọiH là trung điểm của IB, Klà trung điểm của IC. a) chứng minh tứ đọng giác MNHK là hình bình hành b) Nếu các mặt đường trung tuyến đường BM với công nhân vuông góc nhau thì tứ đọng giác MNHK là hình gì? c) Tam giác ABC gồm điều kiện gì thì tứ giác MNHK là hình chữ nhật? d) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ đọng giác MNHK là hình vuông vắn. MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN TẬP. KHÁCBài 1.Cho tam giác ABC. Qua điểm D thuộc canh BC, kẻ các con đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy vớiAB, AC, cắt AC và AB theo thiết bị từ bỏ ngơi nghỉ E và F.a) Tđọng giác AEDF là hình gì?b) Điểm D ở chỗ như thế nào bên trên BC thì AEDF là hình thoi?Bài 2. Cho tứ giác ABCD có A = C = 900 , những tia DA và CB giảm nhau trên E, các tia ABvới DC cắt nhau ở F.a) CMR: E = F $b) Tia phân giác của góc E giảm AB, CD theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú ở G với H. Tia phân giác của góc F cắtBC, AD theo thứ trường đoản cú ngơi nghỉ I cùng K. CMR: GKHI là hình thoi.Bài 3.Cho ∆ ABC, trung tuyến AM. Qua M kẻ mặt đường trực tiếp song tuy vậy với AB nghỉ ngơi P., QuaM kẻ Đường thẳng tuy vậy tuy nhiên AB giảm AC nghỉ ngơi Q, biết MP= MQ a) Tứ giác APMQ là hình gì ?b) PQ / / BCBài 4.Cho tam giác mọi ABC. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC. Gọi E, F là chân đườngvuông góc kẻ từ bỏ M đến AB, AC. gọi I là trung điểm của AM, D là trung điểm của BC.a) Tính số đo những góc DIE, FID.b) CMR: DEIF là hình thoi.Bài 5.Tìm x vào hình mẫu vẽ sau: A 10 B x 13 D H C 15 Trang 15Ymail: nguyenvanvietbkdn