ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 6 HỌC KÌ 1

  -  

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 là tư liệu tìm hiểu thêm hay giành riêng cho thầy cô với những em học sinh xem thêm, nhằm mục đích góp những em luyện tập, củng gắng kiến thức và kỹ năng vẫn học tập, ôn thi học tập kì I lớp 6 môn Toán thù công dụng rộng. Chúc các em học tập giỏi môn Tân oán 6, đạt hiệu quả cao trong những bài xích thi, bài bác bình chọn sắp tới.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập toán 6 học kì 1


Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 6 môn Toán - Lý thuyết

I. PHẦN SỐ HỌC:

* Chương I:

Tập hợp: biện pháp ghi một tập hợp; xác minh số bộ phận của tập hòa hợp Các phnghiền tính cùng, trừ, nhân, phân chia số từ nhiên; các phương pháp về lũy vượt với máy từ tiến hành phnghiền tính Tính hóa học chia không còn của một tổng cùng các dấu hiệu phân tách hết đến 2, 3, 5, 9 Phân tích một số trong những ra thừa số nguim tố Cách kiếm tìm ƯCLN, BCNN

* Chương II:

Thế làm sao là tập hòa hợp các số nguyên ổn. Thđọng tự trên tập số ngulặng Quy tắc: Cộng nhị số ngulặng thuộc vệt, cộng hai số nguyên ổn khác vệt, trừ hai số nguyên ổn, quy tắc dấu ngoặc, phép tắc đưa vế.

Tmê man khảo cỗ đề thi học kì 1 bắt đầu nhất: Sở đề thi học tập kì 1 lớp 6 môn Toán

II. PHẦN HÌNH HỌC

1. Thế như thế nào là điểm, đoạn trực tiếp, tia?

2. Khi làm sao cha điểm A, B, C trực tiếp hàng?

3. khi như thế nào thì điểm M là vấn đề nằm giữa đoạn trực tiếp AB?

- Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?

4. Thế nào là độ lâu năm của một quãng thẳng?

- Thế như thế nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau? Vẽ hình minc hoạ cho từng ngôi trường thích hợp.


5. Cho một ví dụ về cách vẽ:

Đoạn thẳng. Đường thẳng. Tia.

Trong những trường vừa lòng cắt nhau; trùng nhau, tuy vậy song?

Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 lớp 6 môn Toán thù - Bài tập

I. TẬP HỢP

Bài 1:

a. Viết tập phù hợp A những số tự nhiên và thoải mái to hơn 4 và không quá vượt 7 bằng nhị biện pháp.

b. Tập phù hợp các số tự nhiên và thoải mái khác 0 và không vượt vượt 12 bởi hai biện pháp.

c. Viết tập hợp M những số tự nhiên và thoải mái to hơn hoặc bằng 11 cùng ko vượt quá 20 bởi hai phương pháp.

d. Viết tập hợp M những số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 9, bé dại hơn hoặc bởi 15 bởi nhì giải pháp.

e. Viết tập vừa lòng A các số tự nhiên và thoải mái ko thừa thừa 30 bằng nhị biện pháp.

f. Viết tập phù hợp B những số thoải mái và tự nhiên to hơn 5 bởi nhị cách.

g. Viết tập phù hợp C những số tự nhiên và thoải mái to hơn hoặc bằng 18 và ko vượt thừa 100 bằng nhì biện pháp.

Bài 2: Viết Tập vừa lòng những chữ số của các số:

a) 97542

b) 29635

c) 60000

Bài 3: Viết tập thích hợp những số tự nhiên tất cả hai chữ số nhưng mà tổng của các chữ số là 4.

Bài 4: Viết tập thích hợp sau bằng phương pháp liệt kê các thành phần.

a) A = {x ∈ N | 10


Bài 5: Cho nhị tập hợp A = 5; 7, B = 2; 9

Viết tập vừa lòng có hai thành phần trong những số ấy tất cả một trong những phần tử thuộc A, một trong những phần tử nằm trong B.

Bài 6: Viết tập vừa lòng sau và cho biết mỗi tập đúng theo có bao nhiêu phần tử

a. Tập thích hợp các số tự nhiên và thoải mái không giống 0 với ko vượt vượt 50.

b. Tập hợp những số thoải mái và tự nhiên bé dại hơn 100.

c. Tập hòa hợp những số tự nhiên và thoải mái lớn hơn 23 với nhỏ rộng hoặc bằng 1000.

d. Các số tự nhiên và thoải mái to hơn 8 nhưng bé dại hơn 9.

II. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Bài 1: Thực hiện tại phép tính:

a) 3. 52 + 15. 22 – 26:2

b) 53. 2 – 100 : 4 + 23. 5

c) 62 : 9 + 50. 2 – 33. 3

d) 32. 5 + 23. 10 – 81:3

e) 513 : 510 – 25. 22

f) trăng tròn : 22 + 59 : 58

g) 100 : 52 + 7. 32

h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50

i) 29 – <16 + 3. (51 – 49)>

j) (519 : 517 + 3) : 7

k) 79 : 77 – 32 + 23. 52

l) 1200 : 2 + 62. 21 + 18

m) 59 : 57 + 70 : 14 – 20

n) 32. 5 – 22. 7 + 83

o) 59 : 57 + 12. 3 + 70

p) 5. 22 + 98 : 72

q) 311 : 39 – 147 : 72

r) 295 – (31 – 22. 5)2

s) 151 – 291 : 288 + 12. 3

t) 238 : 236 + 51. 32 - 72

u) 791 : 789 + 5. 52 – 124

v) 4. 15 + 28:7 – 620 : 618

w) (32 + 23. 5) : 7

x) 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

y) 5trăng tròn : (515. 6 + 515. 19)

z) 718 : 716 +22. 33

aa) 59. 73 - 302 + 27. 59

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a) 47 – <(45. 24 – 52. 12):14>

b) 50 – <(20 – 23) : 2 + 34>

c) 102 – <60 : (56 : 54 – 3. 5)>

d) 50 – <(50 – 23. 5):2 + 3>

e) 10 – <(82 – 48). 5 + (23. 10 + 8)> : 28

f) 8697 – <37 : 35 + 2(13 – 3)>

g) 2011 + 5<300 – (17 – 7)2>

h) 695 – <200 + (11 – 1)2>

i) 129 – 5<29 – (6 – 1)2>

j) 2010 – 2000 : <486 – 2(72 – 6)>

k) 2345 – 1000 : <19 – 2(21 – 18)2>

l) 128 – <68 + 8(37 – 35)2> : 4

m) 568 – 5<143 – (4 – 1)2> + 10 : 10

n) 107 – 38 + <7. 32 – 24 : 6+(9 – 7)3>:15

o) 307 – <(180 – 160) : 22 + 9> : 2

p) 205 – <1200 – (42 – 2. 3)3> : 40

q) 177 :<2. (42 – 9) + 32(15 – 10)>

r) <(25 – 22. 3) + (32. 4 + 16)>: 5

s) 125(28 + 72) – 25(32. 4 + 64)

t) 500 – 5<409 – (23. 3 – 21)2> + 103 : 15

 

 

III. TÌM X

Bài 1: Tìm x:

a) 71 – (33 + x) = 26

b) (x + 73) – 26 = 76

c) 45 – (x + 9) = 6

d) 89 – (73 – x) = 20

e) (x + 7) – 25 = 13

f) 198 – (x + 4) = 120

g) 140 : (x – 8) = 7

h) 4(x + 41) = 400

i) 11(x – 9) = 77

j) 5(x – 9) = 350

k) 2x – 49 = 5. 32

l) 200 – (2x + 6) = 43

m) 2(x- 51) = 2. 23 + 20

n) 450 : (x – 19) = 50

o) 4(x – 3) = 72 – 110

p) 135 – 5(x + 4) = 35

q) 25 + 3(x – 8) = 106

r) 32(x + 4) – 52 = 5. 22

 

a) 156 – (x+ 61) = 82

b) (x-35) -120 = 0

c) 124 + (118 – x) = 217

d) 7x – 8 = 713

e) x- 36:18 = 12

f) (x- 36):18 = 12

g) (x-47) -115 = 0

a) 5x + x = 39 – 311:39

b) 7x – x = 521 : 519 + 3. 22 - 70

c) 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

d) 0 : x = 0

e) 3x = 9

f) 4x = 64

g) 2x = 16

h) 315 + (146 – x) = 401

k) (6x – 39 ) : 3 = 201

l) 23 + 3x = 56 : 53

h) 9x- 1 = 9

i) x4 = 16

j) 2x : 25 = 1

Bài 2: Tìm x:

a) x - 7 = -5

b) 128 - 3 . ( x+4) = 23

c) < (6x - 39) : 7 > . 4 = 12

d)( x: 3 - 4) . 5 = 15

a) | x + 2| = 0

b) | x - 5| = |-7|

c) | x - 3 | = 7 - ( -2)

d) ( 7 - x) - ( 25 + 7 ) = - 25

e)( 3x - 24 ) . 73 = 2 . 74

g) x - < 42 + (-28)> = -8

e) | x - 3| = |5| + | -7|

g) g) 4 - ( 7 - x) = x - ( 13 -4)

IV. TÍNH NHANH

Bài 1: Tính nhanh

a) 58. 75 + 58. 50 – 58. 25

b) 27. 39 + 27. 63 – 2. 27

c) 128. 46 + 128. 32 + 128. 22

d) 66. 25 + 5. 66 + 66. 14 + 33. 66

e) 12. 35 + 35. 182 – 35. 94

f) 48. 19 + 48. 115 + 134. 52

g) 27. 121 – 87. 27 + 73. 34

h) 125. 98 – 125. 46 – 52. 25

i) 136. 23 + 136. 17 – 40. 36

j) 17. 93 + 116. 83 + 17. 23

k) 35. 23 + 35. 41 + 64. 65

l) 29. 87 – 29. 23 + 64. 71

m) 19. 27 + 47. 81 + 19. 20

87. 23 + 13. 93 + 70. 87

V. TÍNH TỔNG

Bài 1: Tính tổng:

a) S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

b) S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

c) S3 = 21 + 23 + 25 + … + 1001

d) S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

e) S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

f) S7 = 15 + 25 + 35 + …+115

g) S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126


VI. DẤU HIỆU CHIA HẾT

Bài 1: Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007.

a) Số nào chia không còn cho 3 mà ko phân tách không còn mang đến 9?

b) Số như thế nào phân chia hết cho tất cả 2; 3; 5 cùng 9?

Bài 2: Trong các số: 825; 9180; 21780.

a) Số làm sao phân chia không còn mang đến 3 nhưng mà không chia không còn đến 9?

b) Số như thế nào phân chia hết cho tất cả 2; 3; 5 với 9?

Bài 3:

a) Cho A = 963 + 2493 + 351 + x cùng với x ∈ N. Tìm điều kiện của x để A phân chia không còn mang lại 9, để A không phân chia không còn mang lại 9.

b) Cho B = 10 + 25 + x + 45 cùng với x ∈ N. Tìm ĐK của x nhằm B phân chia không còn mang lại 5, B ko phân chia hết cho 5.

Bài 4:

a) Txuất xắc * bởi các chữ số như thế nào sẽ được số 73* phân tách hết cho cả 2 cùng 9.

b) Ttuyệt * bởi những chữ số làm sao sẽ được số 589* chia không còn cho tất cả 2 và 5.

c) Ttốt * bằng những chữ số làm sao để được số 589* phân tách không còn mang đến 3 cơ mà ko phân tách hết mang đến 9.

d) Ttốt * bởi những chữ số nào để được số 589* phân tách hết cho cả 2 với 3.

e) Txuất xắc * bằng những chữ số làm sao và để được số 792* phân tách không còn cho tất cả 3 cùng 5.

f) Tgiỏi * bằng những chữ số như thế nào để được số 25*3 phân chia không còn đến 3 với ko phân tách không còn đến 9.

g) Ttốt * bằng các chữ số làm sao và để được số 79* phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

h) Tgiỏi * bằng các chữ số như thế nào và để được số 12* chia không còn cho cả 3 cùng 5.

i) Ttốt * bởi những chữ số nào để được số 67* phân chia hết cho tất cả 3 với 5.

j) Ttốt * bằng các chữ số nào và để được số 277* phân chia không còn cho cả 2 với 3.

Xem thêm: Phân Tích Chiến Lược Marketing Của Kfc Tại Thị Trường Việt Nam 2015

k) Txuất xắc * bởi các chữ số như thế nào để được số 5*38 chia hết đến 3 mà lại không phân chia hết đến 9.

l) Tgiỏi * bằng các chữ số làm sao để được số 548* phân chia không còn cho cả 3 cùng 5.

m) Ttuyệt * bởi các chữ số làm sao để được số 787* phân chia hết cho tất cả 9 và 5.

n) Txuất xắc * bằng những chữ số làm sao để được số 124* chia hết mang lại 3 dẫu vậy ko phân tách hết cho 9.

o) Thay * bằng những chữ số như thế nào sẽ được số *714 chia hết mang đến 3 nhưng ko chia không còn đến 9.

Phần Hình học

Câu 1: Cho đoạn trực tiếp MP,N là vấn đề thuộc đoạn trực tiếp MP, I là trung điểm của MPhường. Biết MN = 3cm, NP = 5cm. Tính MI?

Câu 2: Cho tia Ox,trên tia Ox mang nhì điểm M với N làm thế nào để cho OM = 3. 5cm với ON = 7 centimet.

a. Trong cha điểm O, M,N thì điểm làm sao nằm trong lòng tía điểm còn lại?

b. Tính độ dài đoạn thẳng MN?

c. Điểm M liệu có phải là trung điểm MN ko ?do sao?

Câu 3:Cho đoạn trực tiếp AB dài 7 cm. điện thoại tư vấn I là trung điểm của AB.

a. Nêu phương pháp vẽ.

b. Tính IB

c. Trên tia đối của tia AB mang điểm D thế nào cho AB = 3,5 centimet . So sánh DI với AB?

Câu 4: Vẽ tia Ox,vẽ 3 điểm A,B,C trên tia Ox cùng với OA = 4cm,OB = 6centimet,OC = 8cm.

a. Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB,BC.

b. Điểm B có là trung điểm của AC không ?vì sao?

Câu 5:Cho đoạn thẳng AB lâu năm 8centimet,mang điểm M sao để cho AM = 4cm.

a. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MB.

b. Điểm M liệu có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB ko ?vì sao?

c. Trên tia đối của tia AB lấy điểm K làm sao để cho AK = 4cm. So sánh MK cùng với AB.

Câu 6: Cho tia Ox ,trên tia Ox lấy nhì điểm A với B thế nào cho OA = 8cm,AB = 2cm. Tính độ lâu năm đoạn thẳng OB.


Câu 7: Cho đoạn trực tiếp AB dài 5cm. Điểm B nằm giữa hai điểm A cùng C làm sao để cho BC = 3cm.

a. Tính AB.

b. Trên tia đối của tia BA mang điểm D sao BD = 5cm. So sánh AB cùng CD.

Câu 8:Cho điểm O ở trong mặt đường trực tiếp xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3cm, Trên tia Oy lấy điểm B,C làm sao cho OB = 9cm, OC = 1cm

a) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AB; BC.

b) điện thoại tư vấn M là trung điểm của đoạn thẳng BC. Tính CM; OM

Câu 9:Trên tia Ox, mang nhị điểm M, N sao cho OM = 2centimet, ON = 8cm

a) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MN.

b) Trên tia đối của tia NM, mang một điểm Phường. làm sao cho NP = 6centimet. Chứng tỏ điểm N là trung điểm của đoạn trực tiếp MPhường.

Câu 10: Vẽ đoạn thẳng AB dài 7centimet. Lấy điểm C nằm giữa A, B thế nào cho AC = 3centimet.

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

b) Vẽ trung điểm I của Đoạn thẳng AC. Tính IA, IC.

c) Trên tia đối của tia CB lấy điểm D làm sao cho CD = 7cm. So sánh CB và DA?

Câu 11: Cho đoạn trực tiếp AB = 6centimet. hotline O là 1 điểm nằm trong lòng hai điểm A với B thế nào cho OA = 4centimet.

a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng OB?

b) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài đoạn thẳng MN?

Câu 12: Trên tia Ox rước các điểm A , B, C làm thế nào cho OA = 4centimet,OB = 6cm, OC = 8centimet.

1/. (c) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC.

2/. (b) So sánh những đoạn trực tiếp OA cùng AC; AB với BC.

3/. (c) Điểm B là trung điểm của đoạn trực tiếp nào? Vì sao?

Tđam mê khảo chi tiết toàn cục đề cương tại file thiết lập về.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chèn Code Google Adsense Vào Wordpress Miễn Phí, Cách Dán Mã Quảng Cáo Vào Trang

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 được backlinks.vn sưu tầm, tổng hòa hợp phần triết lý và phần bài xích tập số học tập chương 1, chương 2, phần bài xích tập hình học tập. Mỗi bài học bao gồm triết lý và bài bác tập từ luyện cho các em học sinh tìm hiểu thêm, củng nắm kĩ năng giải những bài bác tập, ôn tập chuẩn bị cho các bài thi công dụng rộng. Các em học sinh tham khảo rất đầy đủ chi tiết các dạng đề thi học tập kì 1 lớp 6 vừa đủ các môn tiên tiến nhất trên backlinks.vn.

Đề thi học tập kì 1 lớp 6 bắt đầu nhất 

Sở đề cương cứng ôn thi học tập kì lớp 6 bắt đầu nhất

Sau đông đảo tiếng tiếp thu kiến thức căng thẳng, chắc rằng các bạn sẽ khá căng thẳng mệt mỏi. Hiện nay, chớ gắng ôn quá cơ mà ảnh hưởng cho tới tinh thần cùng sức khỏe bạn dạng thân. Hãy dành riêng cho bản thân 1 chút thời gian để vui chơi với mang lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút ít với phần đông bài bác trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui tiếp sau đây của công ty chúng tôi, những các bạn sẽ đã đạt được sự dễ chịu và thoải mái độc nhất, sẵn sàng chuẩn bị mang lại bài học chuẩn bị tới: