Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn tiếng anh

  -  
... & ĐT Thường Tín Trường THCS Quất Động ĐÁP ÁN KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP NĂM HỌC 2013 – 2014 Môn : Ngữ văn I Phần trắc nghiệm: (1điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án II phần tự luận: Câu 5: (3 điểm) ... lãng mạn - “Dân chài lưới da ngăn cản nắng” => tả thực nước da khỏe khoắn, đặc trưng người quanh năm vật lộn với nắng gió biển khơi - “Cả thân hình nồng thở vị xa xăm” => người ta ẩn dụ chuyển ... nghe ” =>trở thành sinh thể sống tư nghỉ ngơi, hài lòng, thư giãn sau chuyến khơi vất vả -“Nhge chất muối thấm dần thớ vỏ” => người ta ẩn dụ chuyển đổi cảm giác => cảm nhận tinh tế thuyền vị mặn...

Bạn đang xem: đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 7 môn tiếng anh


*

... B ploughed B cooks C chore C missed C joins D children D watched D spends - HẾT Trang 4/4 - đề thi 496 ... either C after C proposed C regarding D proceeded D every D before D intended D as Trang 3/4 - đề thi 496 Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: A Similar A entered A stages A come true A without ... Pick out the word that has the stress pattern different from that of the others Trang 2/4 - đề thi 496 Câu 31: Câu 32: A attraction A understand B apartment B hospitable C humorous C Journalist...
*

... development B confidence C solidarity C responsible D traditional D community - HẾT Trang 4/4 - đề thi 360 ... Mars has the atmosphere D either the moon or the planet Mars has the atmosphere Trang 3/4 - đề thi 360 Câu 40: People believe that 13 is an unlucky number This sentence means that A it was ... tonight! A B C D Choose A, B, C or D as your best choice to complete each sentence Trang 2/4 - đề thi 360 Câu 24: We often help my mother _ the household chores A on B in C at D with Câu 25:...
*

... C big D right Question 34: A where B which C why D what Trang 2/3 _Mã đề: 267 Question 35: A welcome B goodbye C message D thank-you Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D ... the interviewer"s education D the salary, the interviewer"s family and his duties Trang 3/3 _Mã đề: 267 ... properly B therefore he was a good student C as long as he had studied badly D although he was not hard-working Question 28: Alexander Fleming, _, received the Nobel Prize in 1945 A that discovered...
*

... all D several 30 A and B that C who D which The end Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế Trường THPT Phong Điền ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn: Tiếng Anh(12) Thời gian:45’ Đọc đoạn văn sau chọn câu trả ... safe to drive…3… Roads like this when they are …4… in ice For the mountain walker a word of warning- every season visitors ….5… lost or are injured and …6… to be rescued by the Mountain Rescue teams ... stamp collecting will not be popular in the future because the A B C increasing popularity of e-mail and (D)other electronic forms of communication Chọn câu trả lời 21 He neither drank ……… smoked...
*

... ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2013-2014 Khối: Môn Tiếng Việt (Đọc) Thời gian làm bài: 45 phút I/ĐỌC THÀNH TIẾNG: điểm GV tổ chức cho học sinh đọc tập đọc đầu lớp hỏi câu hỏi nội ... cây, đẹp, nở C đẹp, già, vàng Câu 5: Chủ ngữ câu “Bốn luống cải chạy hàng” là: A Bốn luống B Bốn luống cải C Bốn luống cải chạy ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: * GV đánh giá , cho điểm ... ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT I Chính tả ( điểm ): Bài viết không mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, trình bày hình thức tả: Mỗi lỗi tả viết ( sai- lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định) trừ 0 ,5 điểm...
... older people do? à…………………………………………………………………………… THE END HDC BÀI KIỂM TRA KSCL ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh (Thời gian làm bài: 45’) I/ Choose the word that has different pronounciation ... / old / enough / go / school - ……………………………………………………………………………… She / hair / short / black / straight - ………………………………………………………………………………… What / your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… ... your teacher / like? - ………………………………………………………………………………… He / be / not / sociable / as / his brother - ………………………………………………………………………………… VI/ Read the passage carefully then answer questions.(2m) In 1960s,...

Xem thêm: Hướng Dẫn Và Bài Tập Tìm 2 Số Khi Biết Tổng Và Hiệu Của Hai Số Đó Lớp 4


... each blank with the words given in the box (2pts) 13 seasons 14 winter V Answer about you (2pts) 17 (pupils answer) 18 (pupils answer) 15 are 16 go ...

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 12 trường THPT thuận thành 1, bắc ninh năm 2015 2016


... The end CAU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 MA DE 123 B C C A A A ... A C A B B B C D A D A MA DE 124 D A D C B C A D D B B A C B B B D A B A C D C A C D C C D A A D B D D A A B D C B A C C C A D B C B A B C B A D B C B A C A MA DE 125 C A D A C A D B C B C A B ... of its body weight as water without harm to itself, whereas human beings die after losing only 12 to 13 percent of their body weight An equally important adaptation is the ability to replenish...
... *Ghi chú: Tổng điểm toàn làm tròn đến 0,5 điểm (Ví dụ: 8, 25 điểm làm tròn thành 8, 5 điểm; 8, 75 điểm làm tròn thành 9,0 điểm ) ... the correct form of the words in brackets (2 ms) 19/ I’d like (tell) you something about myself 20/ Lan’s family always (watch) TV in the evening 21/ You ... information in the box (2 ms) 00 Name: Nguyen Van Nam / Age: 14 23/ Appearance (diện mạo): tall, thin; short black hair 24/ Characters: sociable, generous, kind 25/ Address: 23 Nguyen Du street,...
... miễn phí ĐÁP ÁN KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TIẾNG ANH Sentence Answers D C B C A A A A B 10 C 11 B 12 B 13 player 14 to talk 15 has lived 16 was presented 17 C 18 C 19 B 20 D 21 It is ... 28 The last time I played tennis was in 199 0 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  I haven’t……………………………………………….…………………….…………………………… 29 Learning English is useful  It is…………………………………………………………………… ... E by Mrs Mai last year 27  He asked (me) if I knew Bill 28  I haven’t played tennis since 199 0 29  It is useful to learn E 30  Nam asked Lan what her favorite food was - - - The end - - -...
... →……………………………………………………………………………………… Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh trường THCS Bích Hòa năm 2014 I Chọn từ (12 x 0,25 = mks) 1-B 2-A 3-C 4-D 5-A 6- C 7-B 8-B 9-C 10 - C 11 - D 12 ... sang tiếng Anh (4 x 0,5 = mks) Chào bạn? Hôm bạn có khỏe không? →……………………………………………………………………………………… Chúng khỏe, cám ơn bạn Còn bạn sao? →……………………………………………………………………………………… Chào chị.Tên em Hoa Năm ... sang tiếng Anh (4 x 0,5 = mks) Hello! How are you today? We are fine, thank you And you? Hi, my name is Hoa I am twelve years old How many people are there in your family, Hoa? Nguồn dethi.violet.vn...

Xem thêm: Bài 27: Chăm Sóc Rừng Sau Khi Trồng, Giải Bài Tập Công Nghệ 7


... lời 0.2 điểm) Lịch thi khối lớp 12 năm 2 015 Giờ có Thời mặt Môn Ngày gian phòng thi thi thi 14 /08/ 7h 2 015 (Thứ sáu) 7h 7h 15 /08/ 2 015 7h ( Thứ bẩy) 9h10 7h 16 /08/ 2 015 ( Chủ 9h10 nhật) 7h Hình ... Giờ Tính phát đề Toán 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Địa 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Lý 90ph Sử 18 0ph Tự luận 7h15 7h20 Trắc 7h15 7h20 nghiệm Anh 90ph Trắc 9h25 9h30 nghiệm Hóa 90ph Trắc 7h15 7h20 nghiệm ... ) B C A D C III There is one mistake in each of the following sentences Find and correct it (10 *1 = 10 marks ) Mistake Correction Mistake Correction was were Found Founded heavy heavily someone...
Từ khóa: đề khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 12 có đáp ánđề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 7đề khảo sát chất lượng đầu năm môn vật lý lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 10đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 8đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 7đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 9đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh lớp 6đề khảo sát chất lượng đầu năm môn ngữ văn lớp 9đề khảo sát chất lượng đầu năm toán tiếng việt lớp 5khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 11khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng anh 8đề khảo sát chất lượng đầu năm môn toán 12Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau