Đề kiểm tra chương i đại số 7 có ma trận

  -  

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 Chương 1 trường THCS Liên Vị năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án, là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề cũng như cho các em học sinh ôn tập và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra sắp tới.

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 trường THCS Liên Vị năm 2019 - 2020 nằm trong bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 do backlinks.vnsưu tầm và đăng tải. Đề thi có cả đáp án và ma trận, giúp các em ôn tập và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Chúc các em học tốt.Bạn đang xem: đề kiểm tra chương i đại số 7 có ma trận

Đề kiểm tra 45 phút môn Toán lớp 7 có đáp án

I. Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7 II. Đề kiểm tra chương 1 Đại số 7 III. Đáp án bài kiểm tra 45 phút Toán 7

TRƯỜNG THCS LIÊN VỊ

TỔ KHTN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn : Đại số 7

Năm học : 2019 – 2020

I. Ma trận Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 7

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Mức thấp

Mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. So sánh. Cộng, trừ, nhân, chia, số hữu tỉ. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Biết được số hữu tỉ, các phép toán đối với số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Câu I.1; I.3

Hiểu được các phép toán đối với số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Câu I.2; câu 7a

Câu 7b,c; Câu 8a,b,c

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

5

5

50%

9

7,5

75%

2. Lũy thữa của một số hữu tỉ

Biết được công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ

Câu I.5; I.6

Câu I.4

Vận dụng tính chất của lũy thừa, chứng minh tính chia hết của tổng.

Câu 4

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

1.0

10%

1

0.5

5%

1

1.0

10%

4

2,5

25%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

4

2.0

20%

2

1,5

15%

6

5,5

55%

1

1.0

10%

13

10

100%

II. Đề kiểm tra chương 1 Đại số 7

Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1. Trong tập hợp các số hữu tỉ thì:

A. Số hữu tỉ dương lớn hơn số hữu tỉ âm

B. Số 0 là số hữu tỉ dương

C. Số hữu tỉ dương nhỏ hơn số tự nhiên

D.


Bạn đang xem: đề kiểm tra chương i đại số 7 có ma trận


Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Cấp Tiểu Học, Thcs, Thpt, Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Tiểu Học, Thcs, Thpt

Số hữu tỉ âm là số nguyên âm

Câu 3: Số hữu tỉ âm lớn nhất viết bởi ba chữ số 1 là

A. -111 B. -1,11 C. -11,1 D.


Xem thêm: Văn Hóa Đọc Hiện Nay - Văn Hoá Đọc Và Phát Triển Văn Hoá Đọc Ở Việt Nam

*

A. n= 0 B. n= 1 C. n= 3 D. n= -3

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000000

A. -3 B. 81 C. -81 D. -12

Phần II: Tự luận (7 điểm)

III. Đáp án bài kiểm tra 45 phút Toán 7

Phần 1: trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm