Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10

  -  
Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021 gồm 5 đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán năm 2020.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 10

Với 5 đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán sẽ giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ thi học kì 1 đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ra các bạn học sinh lớp 10 tham khảo thêm đề thi học kì 1 của một số môn Vật lý, Sinh học, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn đọc cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020Đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2020

SỞ GD&ĐT ………..ĐỀ ÔN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021MÔN: TOÁN – LỚP 10Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

I/ Phần trắc nghiệm khách quan (thí sinh làm trên giấy bài làm)Câu 1. Các câu nói sau, câu nào không phải là một mệnh đề:A. Chị ơi, mấy giờ rồi?B. Bến Tre có nhiều dừa.C. Anh ấy rất giỏi Toán.D. Đất Bến Tre nằm trên ba dãy Cù lao.Câu 2. Kết quả phép toán
*
 là:A. <0 ; 5>B. <0 ; 5)C. (-5 ; 5>D. (-5 ; 5)Câu 3. Kết quả phép toán <-3 ; 7) \cup(3 ; 7> là:A. (3 ; 7>B. <-3 ; 7)C. <-3 ; 7>D. (-3 ; 7)Câu 4. Kết quả phép toán N/N* làA. NB. ∅C. N*D. {0}Câu 5. Hàm số
*
A. Đồng biến trên khoảng
*
B. Đồng biến trên khoảng
*
C. Nghịch biến trên khoảng
*
D. Đồng biến trên khoảng
*

Câu 6. Cho hàm số y = -x + 1, các điểm sau đây điểm nào thuộc đồ thị hàm số:A. N(-1 ; 2)B. H(0 ; -1)C. M(1 ; -1)D. K(1 ; 1)Câu 7. Tập xác định của hàm số
*
 là:A.
*
B.
*
C.
*
D. ∅Câu 8. Parabol
*
có đỉnh là:A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 9. Phương trình
*
có tập nghiệm là:A. S = ∅B. S = {-3}C. S = {3}D. S = {-3 , 3}Câu 10.

Xem thêm: Phân Tích Tiếng Chửi Của Chí Phèo Qua Lời Văn Của Nam Cao, Phân Tích “Tiếng Chửi Của Chí Phèo”

Nghiệm của hê phương trình là
*
A. (4; 2; -5)B. (5; 4; 2)C. (2, 4; 5)D. (4 ; 2; 5 )Câu 11. Điều kiện của phương trình
*
*
*

*
*
Câu 12. Với giá trị nào của m thì phương trình
*
vô nghiệm?A.
*
\frac{9}{4}" width="83" height="40" data-latex="\mathrm{C} \cdot \mathrm{m}>\frac{9}{4}" class="lazy" data-src="https://tex.vndoc.com?tex=%5Cmathrm%7BC%7D%20%5Ccdot%20%5Cmathrm%7Bm%7D%3E%5Cfrac%7B9%7D%7B4%7D">
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3 ; 5), B(1 ; 2), C(5 ; 2). Tọa độ trọng tâm của tam giác ABC là:A. (-3 ; 4)B. (3 ; 3)C. (4 ; 0)D. (
*
; 3)Câu 15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(1; 2), B(-3; 3), C(2m + 1; m – 3). Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi
*
*
*
*
Câu 16. Cho tam giác đều \mathrm{ABC} có cạnh bằng a, khi đó
*
 là:A.
*
B.
*
*
D.
*
Câu 17: Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a và có chiều cao AH. Khi đó
*
 là:
A. aB.
*
C.
*
D.
*
Câu 18. Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc
*
.Khi đóA.
*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2 ; 4), B(1 ; ), C(6 ; 2). Tìm x để
*
A. x = 4B. x = 2C. x = -2D. x = -4Câu 20. Trong mặt phẳng toa đô Oxy cho
*
, khi đó chu vi tam giác ABC là:A.
*
B.
*
C.
*
D.
*
II/ Phần tự luậnCâu 1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
*
Câu 2. Xác đinh parabol
*
, biết rằng parabol đó đi qua
*
và nhân đường thẳng làm truc đối xứng. Câu 3 x=2. Giải các phương trình sau :a)
*
b)
*
Câu 4. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Phân tích
*
theo
*
*
.

Xem thêm: TrườNg Cao ĐẳNg VăN Hoá Nghệ ThuậT Tp

Câu 5. Chứmg tỏ rằng tam giác ABC với A(4 ; 6), B(1 ; 4),
*
là một tam giác vuông, từ đó tính diện tích tam giác.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán