ĐỀ THI DUYÊN HẢI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2017

  -  
L>Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc
Thứ bảy, Ngày 22 Tháng 05 Năm 2021Chào mừng các bạn đến với trang tin tức điện tử của ngôi trường PT Vùng cao Việt Bắc !Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí - Tuyển sinhCông tác ĐảngGương sángTài ngulặng học tập liệu
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang truy cập: 25 1 6 4 3 5 4 6 6
function openPreview(newsOptionsUrl) var pĐánh Giá = window.open(newsOptionsUrl,"","width=540,height=525,toolbar=no,status=no,resizable=no,scrollbars=yes");previews.focus();
*
Tài nguim học tập liệu
*
Tổ Tân oán - Tin
Đề thi (Chính thức) môn Toán + Tin khối hận 10, 11 - Duyên ổn hải và Đồng bởi Bắc Sở 2017

PM TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stichồng beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.toàn thân.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.toàn thân.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stiông xã in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.body toàn thân.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*

Trang tin năng lượng điện tử - Trường Phổ thông Vùng cao Việt BắcGiấy phxay của Cục Báo chí - Sở Thông tin cùng Truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 mon 1một năm 2007Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy HằngBản quyền Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
dịch vụ entity