Đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn toán

  -  
Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Giúp các em học sinh lớp 1 thử sức, nhằm kiểm tra kỹ năng và củng cố kiến thức với các phép toán.Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh hệ thống kiến thức đã học. Ngoài ra quý thầy cô giáo tham khảo thêm đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt. Hy vọng đề thi sẽ giúp ích cho các em trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 - 2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT …TRƯỜNG………….

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 lớp 1 môn toán

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1Môn Toán, Năm học: 2020 - 2021Thời gian: ….phút
Bài 1 (1 điểm) Số?Bài 2 (2 điểm) Tính:2 + 3 = ….1 + 2 = …4 + 1 = ….3 + 0 = …1 + 3 = ….1 + 1 = ….
Bài 3 (2 điểm) Điền dấu , = vào chỗ chấm:1 + 2 …. 2 + 15 …. 1 + 34 … 1 + 12 + 2 …. 53 …. 1 + 22 + 0 … 2 + 1
Bài 4 (2 điểm) Viết các số 2, 5, 1, 8, 3:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
Bài 6 (2 điểm)Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có …hình tròn.

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1:Bài 2:2 + 3 = 51 + 2 = 34 + 1 = 53 + 0 = 31 + 3 = 41 + 1 = 2
Bài 3:1 + 2 = 2 + 15 > 1 + 34 > 1 + 12 + 2 3 = 1 + 22 + 0 Bài 4:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1Bài 5:
1+4=5

Bài 6: Hình vẽ dưới đây có 6 hình tam giác. Hình vẽ dưới đây có 8 hình tròn.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT …TRƯỜNG………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1Môn Toán, Năm học: 2020 - 2021Thời gian: ….phút
Bài 1 (2 điểm) Điền dấu , = vào chỗ chấm:1 …. 52 + 3 …. 67 …. 1 + 24 … 38 …. 810 …. 10
Bài 2 (2 điểm) Tính:1 + 4 = ….1 + 1 = …2 + 3 = ….2 + 0 = …2 + 2 = ….3 + 2 = ….

Xem thêm: Làm Sao Để Đăng Hình Lên Instagram Bằng Máy Tính Đơn Giản, Cách Đăng Ảnh Lên Instagram Từ Máy Tính

Bài 3 (2 điểm) Viết các số 5, 1, 6, 3, 10:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.Bài 4 (1 điểm) Số?124
107
Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
Bài 6 (2 điểm) Số?Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn, có ….hình vuông

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:1 2 + 3 7 > 1 + 24 > 38 = 810 = 10
Bài 2:1 + 4 = 51 + 1 = 22 + 3 = 52 + 0 = 22 + 2 = 43 + 2 = 5
Bài 3:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 5, 6, 10.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 6, 5, 3, 1.Bài 4:123456
10987
Bài 5:3+1=4
Bài 6: Hình vẽ có 7 hình tam giác, có 6 hình tròn, có 3 hình vuông

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 1 môn Toán - Đề 3

Đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

PHÒNG GD&ĐT …TRƯỜNG………….ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 1Môn Toán, Năm học: 2020 - 2021Thời gian: ….phút
Bài 1 (2 điểm) Viết các số 7, 5, 1, 8, 10:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.Bài 2 (2 điểm) Tính:2 + 2 = ….1 + 3 = ….0 + 5 = ….1 + 4 = ….1 + 1 = ….2 + 3 = ….
Bài 3 (2 điểm) Điền dấu , = thích hợp vào chỗ chấm:2 …. 34 … 53 …. 11 + 0 …. 0 + 12 + 1 …. 35 + 0 …. 4
Bài 4 (1 điểm) Điền số thích hợp vào ô trống:Bài 5 (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:
Bài 6 (2 điểm) Số?Hình vẽ dưới đây có ….hình tam giác, có …hình tròn.

Xem thêm: Học Chữ Hán Qua Thơ, Văn - Mẹo Nhỏ Nhớ Chữ Hán Nhanh Nhất Qua Bộ, Thơ, Văn

Đáp án đề giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 5, 7, 8, 10.b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 8, 7, 5, 1.Bài 2:2 + 2 = 41 + 3 = 40 + 5 = 51 + 4 = 51 + 1 = 22 + 3 = 5
Bài 3:2 4 3 > 11 + 0 = 0 + 12 + 1 = 35 + 0 > 4
Bài 4: